Aanpak Corona door Vlaamse Apotheken

Op maandag 16 maart hebben de provinciale beroepsverenigingen van apothekers en het Vlaamse Apothekersnetwerk een webinar georganiseerd voor de Vlaamse apothekers over ‘De aanpak van Corona in de apotheek’. Deze webinar werd door meer dan 1650 apothekers live gevolgd en werd zeer gesmaakt.

Het programma bestond uit 2 delen: eerst kwam professor Pierre Van Damme, vaccinoloog aan de Universiteit Antwerpen. Hij ging in op de vragen die de apothekers bij hun inschrijving konden inzenden. Zowel epidemiologie en indijken, symptomen, ziekteverloop, risico-inschatting, doelgroepen, besmetting en bescherming komen aan bod.
Daarna volgde apotheker Lieven Zwaenepoel, voorzitter Algemene Pharmaceutische Bond, die dieper ingegaan is op de specifieke maatregelen in de apotheek.

De informatie in deze webinar is ook voor andere zorgverstrekkers interessant, en zelfs voor het grote publiek. We stellen die dan ook graag hier ter beschikking.
In de Vlaamse apotheken is het momenteel erg druk. Om verdere verspreiding van het Corona-virus te beperken vragen ze met aandrang patiënten die hoesten, niezen of koorts hebben om niet naar de apotheek te komen maar telefonisch contact op te nemen met hun huisapotheker. Samen wordt dan besproken op welke manier de medicatie tot bij de patiënt geraakt.

We vragen ook expliciet geen medicatie te hamsteren.

De Vlaamse apothekers houden zich klaar om patiënten en zorgverleners in de eerstelijn zo goed mogelijk te ondersteunen.

Contactpersoon: Marleen Haems – 0478 230 267 – marleen.haems@kovag.be
Link naar de video: https://vimeo.com/398206516

apo

Oost-Vlaamse plattelandsdichter Paul Demets stelt zijn gedichtenbundel voor

De Oost-Vlaamse plattelandsdichter Paul Demets stelt zijn gedichtenbundel ‘De Aangelanden’ voor op dinsdag 28 januari 2020 in het Groot Vleeshuis in Gent

Het boek bevat de gedichten die hij schreef als Oost-Vlaams plattelandsdichter van 2016 tot 2019.
De voorstelling is een samenwerking tussen het Poëziecentrum en de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV).

Programma

  • Verwelkoming door Carl De Strycker en gedeputeerde Leentje Grillaert
  • Piet Piryns gaat in gesprek met dichter Paul Demets
  • Dichter Paul Demets leest voor
  • Peter Vermeersch (Flat Earth Society) improviseert
  • Aansluitende receptie

Praktische informatie

De voorstelling is gratis en vindt plaats in het Groot Vleeshuis, Groentemarkt 7 in 9000 Gent. De deuren gaan open om 19.30 uur. Het programma start om 20 uur.
Publiek en pers zijn welkom!

Inschrijven is noodzakelijk voor 24 januari 2020 via www.plattelandsdichter.be

Gedichtenbundel ‘De Aangelanden’

Hoe ervaren mensen het leven op het platteland, dat net als in de steden meer dan ooit verandert? Bestaat dat nog: hechte dorpsgemeenschappen, traagheid en stilte? Wordt alles nu beheerst door appartementen, bio-industrie, molens voor windenergie en hoogspanningsmasten? Waarom worden er overal bomen gekapt?

Allemaal vragen die Paul Demets zich tussen 2016 en 2019 stelde als plattelandsdichter van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en plattelandsbeleid:

“Paul sloeg zijwegen in, praatte met de bewoners van het platteland, leefde mee met hen tussen planten en dieren. En beleefde met hen de actualiteit. ‘De Aangelanden’ is een poging om zijn belevenissen in documentaire poëzie te vatten.”

Paul Demets:

Paul Demets is dichter, poëzierecensent voor De Standaard en voor de poëzietijdschriften Awater en Poëziekrant.
In 2011 publiceerde hij de poëziebundel De bloedplek (De Bezige Bij), waarvoor hij de Herman de Coninckprijs 2012 ontving.
In 2018 verscheen De klaverknoop (De Bezige Bij), die bekroond werd met de Jan Campertprijs.
Met ‘De Aangelanden’ rondt hij zijn aanstelling als de plattelandsdichter van de Provincie Oost-Vlaanderen (2016-2019) af.

paul_aangelanden_v002.indd

LatemseTechniekacademie oogst bijval

logo-west-oost-vlaanderen-600

 

Techniekacademie nu ook voor 3 e en 4 e leerjaar

Op 18 januari starten de inschrijvingen voor de Junior Techniekacademie. Deze staat open voor kinderen van het 3 e en 4 e leerjaar.

Tussen 12 februari en 13 mei worden de leerlingen op woensdagnamiddagen ondergedompeld in een bad van techniek en technologie.

Door het grote succes van de vorige reeks kreeg de klassieke Techniekacademie (5 e en
6 e leerjaar) er ook een variant voor jongere kinderen bij.

In december 2019 studeerden al twintig vijfde- en zesdeklassers af in de eerste Latemse Techniekacademie.
Tijdens de academie komen chemie, informatica, fysica, robotica, materiaalkunde, elektriciteit en bouwkunde aan bod.

De techniekacademie is een initiatief van Vives Hogeschool dat kinderen op een interactieve manier in aanraking wil brengen met STEM-richtingen.

Meer informatie
Schepen van Onderwijs Pieter Vanderheyden :
Pieter.vanderheyden@sint-martens-latem.be – 0496 58 21 58

SINT-MARTENS-LATEM (Deurle) Hilde Crevits maakt eindelijk geld vrij voor aanpak Pontstraat

HILDE CREVITS ZORGT EINDELIJK VOOR DOORBRAAK IN DOSSIER PONTSTRAAT

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits laat in een persnota weten dat ruim 580.000 euro vrijkomt voor een nieuwe fietsinfrastructuur in Sint-Martens-Latem (Deurle).

Geld voor de aanleg van nieuwe fietspaden langs de N437 Pontstraat en de plaatsing van wegverlichting.
De Pontstraat in Deurle wordt in de toekomst heraangelegd.
Het gaat eveneens over de vernieuwing van de rioleringen, de vernieuwing van de weg en de aanleg van nieuwe veilige enkelrichtingsfietspaden langs beide zijden van de Pontstraat over een afstand van 1,1 km.
De kostprijs voor het structureel onderhoud van de weg en de aanleg van de fietspaden wordt op 1 miljoen euro geraamd.
Het budget dat nodig is voor de fietspaden, 473.000 euro, is nu vastgelegd door Vlaams minister Crevits.
Voor de verlichting wordt er in 110.000 euro voorzien.

De fietspaden zullen deels verhoogd aanliggend en deels vrijliggend zijn met een breedte van 1,75 m en in asfaltverharding.
Tussen Philippe De Denterghemlaan en de Dorpsstraat worden wegens gebrek aan ruimte geen fietspaden voorzien; fietsers volgen hier een veilige alternatieve route via de parallelle Dorpsstraat. Die zwakkere weggebruiker zou dan weer kunnen aansluiten op de Pontstaat ter hoogte van het Gemeentelijk Speel- en Wandelbos aan het ‘Kruis-Lieve-Heerke’ waar fietsen en wandelen opnieuw veilig zal worden.
Ter hoogte van de kruispunten worden ook ingrepen gepland in het kader van de verkeersveiligheid.
Om de werkzaamheden uit te voeren, moeten er eerst nog onteigeningen gebeuren. De timing is daarvan afhankelijk.
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits : “In en om Sint-Martens-Latem wordt er door het aantrekkelijke Leielandschap veel gefietst.
 In de toekomst komt er langs de N437 een aaneengesloten veilige fietsroute en ook de rijweg wordt vernieuwd.

Nieuwe veilige fietspaden kunnen zowel het woon-werk-, het woon-school-verkeer als het recreatief fietsen verder stimuleren en het aantal duurzame verplaatsingen doen groeien.”

Na 20 jaar jaar komt er dus eindelijk schot in het’ dossier riolering en veiligheid’ voor de Pontstraat in Deurle.
Het is inderdaad meer dan 3 gemeentelegislaturen dat het Vlaams Gewest  belooft deze aarts gevaarlijke gewestweg tussen Nevele en Nazareth met een degelijke riolering uit te rusten en de doortocht veiliger te maken voor zwakke weggebruikers.
Gewest en Gemeente hopen, nu de fondsen eindelijk vrijkomen, tegen midden 2015 de klus te kunnen klaren.
Wel is niet zo lang geleden op de grens met Leerne weer eens een dode gevallen toen een fietsster aangereden werd door een achteropkomende wagen.

Er moet nu enkel nog druk onderhandeld worden  over onteigeningen. Dit zal een heikele klus worden maar het Gemeentebestuur hoopt op medewerking van de aangelanden. Sommige voorbereidende werken zouden echter al snel aangepakt kunnen worden.

De realisatie van de riolering is een eerste noodzakelijke fase en valt onder de regie van TMVW.

Eens deze werken voltooid zijn, kan ook het gedeelte aan de rotonde ‘De Vierschaar’ , richting Nazareth gefinaliseerd  worden.

Eindelijk een positieve wending voor dit veel te lang aanslepende dossier.

IMG_3633
IMG_3635
IMG_3640

 

DE LOATHEMSCHE KLEPPE SLAAT WEER TOE

Crisis of niet we gaan meer en meer terug naar de roots. Sponsors voor een gedrukte versie van een satirisch blad liggen niet voor het rapen. Bedrijven en middenstanders willen hun klanten niet langer in de gordijnen jagen door met sponsoring de maatschappijkritiek of spotternijen van ‘De Kleppe’ in leven te houden. De redactie heeft daar alle begrip voor.

Het was een tijdje stil op het front maar met ‘De Loathemsche Kleppe in de Leiestreek’ willen we naast de plaatselijke activiteiten ook teruggaan naar de oorspronkelijke doelstelling: de satire.
Af en toe zal de lezer een link vinden naar de enig echte ‘Loathemsche Kleppe’ met satire, spielereien, roddels en halve waarheden.
We mikken op 4 edities per jaar en dat moet een haalbare kaart zijn…

Hier is ze dan :
http://www.albert-haelemeersch.be/kleppes/kleppe61.pdf

Veel leesgenot!

Afbeelding

met de groeten van de rat onder de ratten, Birke de Kleppe

(tekening: Gisela Vacca)

Sint-Martens-Latem: Nieuws van vzw KALLIOPE

Lentelunch Kalliope

Kalliope nodigt jullie uit op zijn tweede lentelunch die zal plaatsvinden op 18 maart 2012 in de sporthal te Sint-Martens-Latem, Hoge Heirweg 64, met aanvang vanaf 12u.

Als menu serveren we “kalkoenfilet met champignonroomsaus” voor de democratische prijs van 15 euro.

Kinderen onder de 12 jaar kunnen smullen van “kalkoenfilet met appelmoes” aan 10 euro.

Inschrijven vóór 11 maart 2012 door over te schrijven op rekeningnummer BE 87 8910 5410 5394

of via mail naar info@vzwkalliope.be

Noteer je inschrijving en duid deze datum aan in je agenda!

Om organisatorische redenen kunnen we de inschrijving enkel na effectieve betaling als geldig aanvaarden.

Alvast dank voor alle steun!

Voor meer info over ons project, bezoek onze website: http://www.vzwkalliope.be

Contacten: voorzitter: Bea Roosens 0476/808.556
penningmeester: Patrick Deraedt 09/282.30.95

Noteer ook:

Wij nemen deel aan de Bloemenmarkt op zondag 25 maart 2012

èn organiseren net als vorig jaar onze ontbijtmandactie op zondag 13 mei (moederdag!).