In Sint-Martens-Latem start ‘Uit uw kot voor uw kot’

Infoavond in Oude Brouwerijschuur

Woon- en energiemarkt komt op 26 oktober naar Latem

De interlokale vereniging Wonen Leie en Schelde startte in 2020 gloednieuwe woon- en energieloketten op. Tijdens zo’n zitdag kan elke inwoner gratis terecht bij een deskundige met vragen rond bouwen, wonen en huren. COVID stak echter een stokje voor deze fysieke doorstart.

Met de campagne ‘Uit uw kot voor uw kot’ wil Wonen Leie en Schelde haar woon-en energieloketten nog eens extra promoten. Daarom organiseert de vereniging in elke aangesloten gemeente een infomarkt om de burger te informeren over alles wat te maken heeft met wonen, huren, (ver)bouwen, energiezuinige investeringen, premies en contracten. In Sint-Martens-Latem vindt de infomarkt plaats op 26 oktober 2021, doorlopend van 16 tot 20 uur, in de Brouwerijschuur (Dorp 24, Sint-Martens-Latem). 

“We weten dat veel mensen met vragen zitten over hun woning”, zegt schepen Hans Van Hooland, die actief is in het bestuur van Wonen Leie & Schelde. “Daarom hebben we een team van experts samengesteld om onze inwoners maximaal te adviseren en te begeleiden bij hun vragen. 

Met de ‘Uit uw Kot voor uw Kot’-momenten tonen we dat we aangesproken willen worden. We zorgen voor een namiddag met alles wat we gemist hebben in de COVID-periode: een warm welkom, een kop koffie of een drankje en een mini-infomarkt over wonen en energie met onze eigen experts.” 

In De Pinte, Gavere, Melle, Merelbeke, Nazareth en Sint-Martens-Latem worden er naast de eenmalige energie-en woonmarkt dus ook permanente zitdagen georganiseerd. “We hopen dan ook ten zeerste dat inwoners de weg naar de woon- en energieloketten vinden. We willen ze zo goed mogelijk ondersteunen om de woning waarin ze wonen duurzaam en energievriendelijker te maken.”

Welke kunstschat of monument kan u bekoren?

 Erfgoed Challenge daagt 11,5 miljoen Belgen uit
                 om hun erfgoed beter te maken!

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) lanceert de Erfgoed Challenge, een krachtig initiatief om kunstschatten en monumenten uit ons verleden onder de aandacht te brengen en via brede participatie een betere zorg te bieden. De kerk in je geboortedorp, een schilderij dat je niet meer loslaat, die vuurtoren waar je zo graag naartoe wandelt, dat café met zijn prachtige interieur… erfgoed is overal om ons heen, in het straatbeeld, in musea, op onverwachte plaatsen. Om dat erfgoed vandaag te laten schitteren en zo door te geven aan de volgende generaties, nodigt het KIK iedereen uit om tot 21 november te stemmen op zijn of haar favoriete erfgoed. In de aanloop naar 2030, de 200steverjaardag van België, zullen we zo elk jaar een erfgoedschat restaureren én in het hart van de mensen brengen.
Zo maken we samen ons erfgoed, beter, best.


Zes unieke erfgoedschatten 

Het KIK selecteerde voor deze eerste editie zes erfgoedparels uit heel verschillende periodes en plaatsen in België. Elk met hun unieke verhaal, opbouw, stijl en noden belichamen ze samen de rijkdom en variatie van ons erfgoed. Stuk voor stuk verdienen ze de beste zorgen. 

Iedereen kan vanaf  20 oktober een maand lang stemmen op zijn of haar favoriete kandidaat. Uit de top 3 van de publieksstemming, met het favoriete project in elk van de drie regio’s, kiest een commissie van erfgoedliefhebbers de winnaar. Die erfgoedparel zullen de experts van het KIK opnieuw laten schitteren door haar de beste zorgen te bieden: een duurzame restauratiebehandeling, het optimaliseren van de bewaaromgeving, een gedroomde publieksopstelling… 

De genomineerden van de Erfgoed Challenge 2021 zijn:

  • De Merovingische sarcofaag van Chrodoara in Amay (ca. 730): een verborgen parel, de enige ter wereld met een menselijke afbeelding en een opschrift  
  • Het interieur van de grafkapel van Peter Paul Rubens in de Antwerpse Sint-Jacobskerk (17de eeuw): een adembenemend barok ensemble met schilder- en beeldhouwkunst
  • Art Nouveau woningen in Brussel (eind 19de-begin 20ste eeuw): unieke totaalkunstwerken die eens het jonge België internationaal op de kaart zetten
  • De theaterkostuums van James Ensor in het Mu.ZEE in Oostende (ca. 1911-1932): kleurrijke kostuums door Ensor ontworpen voor zijn ballet Gamme d’Amour   
  • De gipsotheek van Constantin Meunier (Elsene, 2de helft 19de-begin 20ste eeuw): een verzameling fragiele gipsen beelden die het creatieproces van de meester tonen  
  • De schatten van de kathedraal van Doornik (7de-20ste eeuw): een uitzonderlijk rijke collectie West-Europese kunstwerken en sierobjecten

Hilde De Clercq, algemeen directeur a.i. van het KIK: “Erfgoed, dat zijn prachtige kunstwerken, objecten en gebouwen met een innige betekenis voor individu en samenleving. Kostbare geschenken uit het verleden die we in al hun schittering willen doorgeven aan de volgende generaties. Mijn hart breekt als ik zie hoe groot de noden zijn en hoe beperkt de aandacht en middelen. Met de Erfgoed Challenge brengen we hier verandering in brengen.”


Publieksstemming:

Tot 21 november kan iedereen zijn of haar stem uitbrengen op een van de zes genomineerde erfgoedschatten. erfgoedchallenge.be

Sint-Martens-Latem : Niet alle bedrijven genieten van lagere lasten!

Daling gemeentebelasting op economische bedrijvigheden

Bij de uitwerking van het reglement betreffende de algemene gemeentebelasting op economische bedrijvigheden werd, wat de tarieven betreft, een link gelegd tussen de aard van het bedrijfsgebouw en de impact op de publieke ruimte. Rekening houdend met de coronamaatregelen acht het bestuur het dan ook opportuun om deze aanvullende tarieven verhoudingsgewijs te verlagen.

Immers, als er door de coronamaatregelen (zoals de verplichte sluiting en telewerk) geen gebruik werd gemaakt van de openbare ruimte (bv. parkeerplaatsen en wegen), dan moet er ook geen bijdrage zijn voor het gebruik van deze openbare ruimte.
Daarom vermindert het bestuur de tarieven die van toepassing zijn op de berekening van de aanvullende belasting op de kantoren, medische en paramedische kabinetten, ateliers, winkelruimtes, etalageruimtes, showrooms, hotels, logies verstrekkende bedrijven, inrichtingen met barpersoneel, rendez-vous-huizen en inrichtingen waarvan de toegang voorbehouden is aan personen die zich onderwerpen aan zekere formaliteiten.

Deze beslissing werd door de meerderheidsfractie eenzijdig goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 11 oktober 2021.
De aanvullende tarieven worden verminderd in de verhouding van het maximum van 33 weken dat er door de coronamaatregelen geen gebruik kon worden gemaakt van de beschikbare ruimte die belast wordt (periode van 19 oktober 2020 t.e.m. 8 juni 2021). Het betreft dus de verhouding 33/52 of een daling van 63 % van de aanvullende tarieven.
De basisbelasting blijft behouden op 110 euro, waarmee het principe dat alle bedrijven (net zoals de gezinnen via de aanvullende personenbelasting) moeten bijdragen aan de financiering van de gemeentelijke dienstverlening, gevrijwaard blijft.

Belastingplichtigen die zich ondanks deze belastingverlaging en de financiële steunmaatregelen die de Vlaamse en federale overheid aanbieden, in financiële nood bevinden, kunnen beroep doen op de sociale dienst van het lokaal bestuur.

De oppositie vocht dit besluit aan en deed een tegenvoorstel bij monde van SAMEN N-VA. Die fractie is van oordeel dat het gestemde besluit zomaar 80 procent van de Latemse Middenstand uitsluit en te kort doet.
Als je aan bedrijven en zelfstandigen een belastingverlaging op economische bedrijvigheden toekent ter compensatie van de moeilijke COVID-19-periode moet je de lat gelijkleggen, is de logica zelve. 
De huidige Welzijn-meerderheid heeft die verlaging echter enkel toegekend aan de (qua oppervlakte) 20% grootste bedrijven. Die bedrijven krijgen een belastingverlaging van maar liefst 63%.
Dat betekent wel dat 80% van de Latemse bedrijven en zelfstandigen gewoonweg in de kou blijft staan. Alsof kleinere bedrijven minder getroffen werden door COVID-19 … 

SAMEN N-VA vroeg daarom niet alleen om het voorstel in te trekken, maar deed ook een tegenvoorstel. Daarin werd gevraagd de belastingverlaging evenredig over alle belastingplichtige bedrijven en zelfstandigen te verdelen.
Beide voorstellen heeft Welzijn evenwel van tafel geveegd. Welzijn kiest er duidelijk voor om enkel de grote bedrijven een belastingverlaging te geven

Ook de fractie ‘Voor Latem en Deurle’ de verwijst naar haar voorstel in de gemeenteraad van september, herhaald tijdens de gemeenteraad van oktober, om zowel het basistarief (geldt voor allen) als de aanvullende tarieven (geldt per m2 enkel voor oppervlakte vanaf 50m2) van de belasting op economische bedrijvigheid significant (tot 50%) te verlagen. De impact daarvan op de gemeentefinanciën is beperkt en proportioneel. Dit voorstel zorgde ervoor dat er aan 100% (waar nu slechts 20%) van onze lokale middenstand (groot en klein) een duwtje in de rug zou worden gegeven. Het Schepencollege houdt het vreemd genoeg bij (heel beperkte) steun aan oa. ‘the big players’ (grotere oppervlaktes). Onze lokale middenstander (veelal inwoner van Latem-Deurle met kleinere zaken/vrije beroepen,…) blijft opnieuw in de kou staan…De redenering van het schepencollege dat een grote meubelzaak (veelal zonder lokale verankering en met hoofdzetel buiten de gemeente) zwaardere COVID-verliezen zou geleden hebben, is helemaal niet correct! Zoals gebruikelijk, verwijst het schepencollege elk constructief voorstel vanuit de oppositie naar de prullenbak, zegt fractieleider Nicolas Bosschem.

Gent-Parkbos: Revalideren in het bos

 Op zaterdag 25 september 2021 organiseert Natuur en Bos van de Vlaamse overheid in samenwerking met Arteveldehogeschool een demonstratiedag voor iedereen met een verminderde mobiliteit.
Wij nodigen u vriendelijk uit om aanwezig te zijn in het bijzijn van minister Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.

Op de demonstratiedag zullen producenten en verdelers aanwezig zijn om een demonstratie te houden van uiteenlopende hulpmiddelen die kunnen gebruikt worden om de natuur van dichtbij te benaderen, zonder schade toe te brengen aan bodem of vegetatie. Hulpmiddelen zoals wandelbuggy’s, speciale wielen voor op de rolstoel, driewielfietsen, off-road rolstoelen, … kunnen uitgestest worden op voor iedereen toegankelijke natuurbelevingsroutes.
Om 15u komt minister Zuhal Demir enkele van deze hulpmiddelen uittesten.

Daarnaast brengen we ook partners samen die deze natuurbeleving mogelijk kunnen maken. Daarnaast kan er kennis worden gemaakt met geocache op maat en een functioneel revalidatie- en oefenprogramma. Er wordt onbeperkt buiten gespeeld met kinderen en een gegidste natuurwandeling sluit de dag af.

Programmadetails: zie www.natuurenbos.be/bosrevalidatie

Projectcoördinator Revalideren in het bos

Plaats van afspraak: 

Parkbos Gent, toegangsportaal Grand Noble (parking langs Kortrijksesteenweg in Sint-Denijs-Westrem (Gent)).

OOK IN SEPTEMBER BRENGEN WE SATIRE…

LARGO KIJKT RAAR OP NA COVID-OPHOKPLICHT

Ik werd bijna met vroegtijdige hondsdolheid geslagen toen ik, tijdens mijn ochtendwandeling bij de Borluut, de grens van Sint-Martens-Latem naar Sint-Denijs-Westrem overstak. Neen, niet door het niveau van de wagens die plots van Porsche naar Volkswagen of, erger nog, Skoda afzakte. Wel door dit bord.

In ons Riant Kunstenaarsdorp worden honden vervolgd , getreiterd, gepest door de Gemeentelijke GAS en PLAS boeteterreur.

Ook moet een Edele Rashond zoals ik tijdens zijn curriculum canis (niet canae want ik ben mannelijk) -zijn Stamboek van Zuiver Ras in ere houdend – verplicht ingeënt worden tegen van alles en nog wat. Probeer dan maar eens als Hond op een democratische manier aan de veearts uw recht op uw mening te doen gelden, en de prik te weigeren omdat ge een Antivaxer bent. Ge kunt het hem duidelijk maken door tegen zijn marteltafel te pissen, maar dat gezeik van mietjes is hij van katten allang gewoon. Doen we als hond niet aan mee. Een paardenmiddel dat ik van een op mij verliefde merrie heb geleerd, is de veearts bijten, dat marcheert doorgaans wel. Maar dan wordt je teruggefloten door uw eigen baasje, die beschaamd zijn dure rekening betaalt en -zoals de ook dure vaccin op uw bil- afdruipt en hopeloos een andere enthousiaste veeartsbeliever- gesponsord door Bigfarma- moet gaan opzoeken .

Een antivaxerige hond zoals ik is koppig, laat staan dat hij begrijpt waarom je hem pijn zou doen. Bijt dan maar wat wild in het rond. Maar dan wint het grootkapitaal geweld van Bigfarma uiteindelijk toch tegen mij kleine garnaalhond ( zeepaard )en zit het venijn toch in mijn bil en niet in mijn staart, helaas. Ik heb daarna dan maar wat Pfizer aandelen gekocht om me te troosten van de afgang.

Worden eekhoorns ook gevaccineerd ? Stelde ik me de vraag toen dit uitdagend verkeersbord me deed ‘ontkwispelen.’

En wat als een automobilist een eekhoorn -die om welke duistere discriminatieve reden, zoals de katten, ook niet aan leiband hoeft – ontwijkt en tegen een boom rijdt? Dat wordt voorpagina HLN .
Is er al jurisprudentie in Sint-Denijs-Westrem? Waarschijnlijk wel, anders zouden ze zo’n belachelijk bord dat ze trouwens in Canada allang hebben verbannen wegens de zoveelste eekhoornplaag, niet geplaatst hebben.

Ik verwacht trouwens binnenkort ook zo een -verboden plat te rijden- bord met een kaaiman. Want met de opwarming van de aarde gaan onze Latemse doorsneeburgers binnenkort in hun riant Latemse zwembad kaaimannen maar ook kaaivrouwen -Largo is voor gendergelijkheid – kunnen kweken om er sakosjen van te kunnen maken. Delvaux Farms in Sint-Martens-Latem. Tegen 2035 zal het zo zijn. Haal deze gazet dan weer eens uit.
Ziet ge, de Largo had het voorspeld.
Maar opgelet ! Vermijd dan zeker een kaaiman aan flarden te rijden met uw Cayman. Je verdwijnt in een discreet zwembad als kaaimanvoer. En wordt sakjosj. James Bond in SML.

Worden eekhoorns wel gevaccineerd? Die vraag doet er zelfs niet meer aan toe.

Want Largo uw speurdershond vond volgend artikel in Globe& Mail: “het aantal eekhoornplagen is (in Canada) met 30% gestegen doordat er minder auto’s op de weg over eekhoorns rijden (door Covid-thuis werken/ Sic! ).

Iets verder “ het is iets om je ’s nachts wakker te houden: in juli 2020 meldde CNN (moet het lokale HLN zijn geloof ik) dat een eekhoorn in Colorado positief testte op builenpest- dezelfde ziekte die sinds de 14e eeuw 75 ( Vijf èn tzeventig , beste lezer! ) miljoen mensen ( in Europa één derde van de bevolking ) heeft uitgeroeid.
De bacterie Yersinia pestis wordt verspreid door vlooien” (onder andere te vinden in de luie pels van de zo lieve actieve eekhoorn NVDR)

Besluit : COCO

Van COlorado naar COvid is het maar één vlooiensprong.
Van Chinese vleermuizen naar schattige Latemse eekhoorntjes ook.
Wordt Sint-Martens-Latem binnenkort het nieuwe Wuhan?

Vaxolik van Largo, hond met ongelijke kansen, want zonder rijbewijs.

En nu komt het…

Lees hier het satirisch pamflet verder: https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:07409752-c7e8-4e89-aa63-022abab03b9f

Eerste bestrijdingsacties Aziatische hoornaar in Oost-Vlaanderen door RATO vzw

Opmars dient afgeremd!

— De Aziatische hoornaar – niet te verwarren met de Europese hoornaar – is een grote exotische wespensoort die sinds 2011 voorkomt in België. Ze vormt een bedreiging voor onze inheemse bijen.

De nestbestrijding van de Aziatische hoornaar gebeurt vanaf augustus tot begin oktober. De nesten zitten meestal hoog in de bomen en zijn dus heel moeilijk op te sporen. Bestrijding is een precisiewerk dat gebeurt door brandweer en Vespa-Watch.

In Oost-Vlaanderen krijgen ze versterking van RATO vzw (Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen).

“Met middelen uit het klimaatfonds startte de Provincie, in samenwerking met RATO vzw, een pilootproject om de opmars van de Aziatische hoornaar af te remmen. RATO stoomde zijn team klaar met de nodige opleiding en uitrusting. In augustus en september 2021 gingen de eerste bestrijdingsacties door in aanwezigheid van de experten van Vespa-Watch.”

Provinciale uitleendienst start met inleverboxen

7/7 en 24/24 ontleend materiaal terugbrengen

De uitleendienst van de Provincie Oost-Vlaanderen biedt voortaan inleverboxen aan. Klanten kunnen het ontleende materiaal op het door hen gekozen tijdstip terugbrengen, buiten de reguliere werktijden.
Een inleverbox huren kost 10 EUR. 

“Hiermee willen we onze klanten nog beter van dienst zijn. Nu kunnen ze 7/7 en 24/24 het ontleende materiaal terugbrengen.” , aldus gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor de Uitleendienst

De provinciale uitleendienst heeft drie magazijnen verspreid over de provincie. Verenigingen, buurtcomités, scholen, steden en gemeenten in Oost-Vlaanderen kunnen er licht- en geluidsinstallaties, beamers, tentoonstellingspanelen, volksspelen … ontlenen. 

Het materiaal terugbezorgen kan nu ook via de de inleverboxen. Deze zijn momenteel al beschikbaar in de magazijnen in Gent en Sint-Niklaas. In Gent gaat het over zeven boxen van 2,8 x 1,35 x 2,4 m en een box van 2,00 x 1,35 x 2,4 m. De huurprijs hiervoor bedraagt telkens 10 EUR.

In Sint-Niklaas gaat het over zes inleverboxen die variëren van 4,1 x 3,3 m tot 6,4 x 4,1 m De huurprijs hiervoor bedraagt eveneens 10 EUR.

INFO

Uitleendienst

Telefoon: 09 253 40 38
uitleendienst.provincie@oost-vlaanderen.be

Largo doet het met ‘schuinschrift’

Snapshots

Het visitekaartje

Een bus van Lauwers staat ostentatief onze weg te versperren. Een sliert vergrijzende en gekromde k-way-ers kreunt en kraakt van de nauwe bustrap af. Dit duurt lang,  voel ik met mijn opgeblazen hondenblaas aan.

Weet je, van die Benidorm bastards die zich alles denken te mogen permitteren omdat ze een all-in dagreis aan 19 neuroots naar ons riant kunstenaarsdorp hebben geboekt.

Geboekt en gebakt, want gebak van bij warme bakker Suffys is vermoedelijk ook inbegrepen. De middenstand moet ook leven (hint). Volgens mij eindigde de all-in trip in de jolige zeventiger jaren in het Pompierke, waar om vier uur in de namiddag op de donkere dansvloer tussen zelfverklaarde vrij- en busgezellen een veelbelovend avontuurtje kon aangegaan worden. All-in.  

Het Pompierke is teloor gegaan. De Bastaards blijven maar komen.

En toen gebeurde iets ongelooflijks.

Aan de overzijde van de straat zie ik dat een man met haastige stap zich naar de sliert grijs-wit-paars- of geen harige haasten. Public relations zijn vaak lonend.
Terwijl ze voorbij het Kerkhof op weg naar de St Martinuskerk en de GGG ( Gemeentelijk Gedrocht Gebouw) slenteren spoedt de man zich naar deze onverhoopte doelgroep, op deze statistische (slechts één begrafenis om de zeven dinsdagen) lauwe dinsdagochtend

en dan nog aan zijn en ons Kerkhof !

Ik kan gedachten lezen en zag hem zich afvragen of dit een begrafenis was waar hij niet op de hoogte van was gesteld of die een concurrent had weggepikt. Die zijn heel agressief met mailingen en zo, en hadden meer dan één lijk van hem weggekaapt. Zelfs pré-mortem.
Dat vond hij beslist gortig, dacht ik met mijn hondenverstand.

Tjah, sinds Mijnheer Pastoor daar ergens boven Zaliger dan ooit aan het vertoeven was, en niet vervangen werd, is de communicatie tussen Kerk en Staat en plaatselijke dienstverlening wat aan het slabakken.
Oké, je moet de markt laten spelen en Onze-Lieve-Heer hier buiten laten, maar ik zag toch verbetenheid in zijn pas.

Dat alles kon ik in de gedachten van onze ondergraver (undertaker) lezen.
Deze opportuniteit was dan eerder een Lauwers’ dan een Gods geschenk: hij zou er gretig van gebruik maken. Zijn binnenzak vol met visitekaartjes over de riantste begraafplaats van België stapt ie statig op de doelgroep af.

“Ja maar, ik ga nog niet dood hoor, ben ik niet van plan ”, zou zijn eerste slachtoffer verontwaardigd reageren. Hebt u aan uw arme erfgenamen gedacht? Het zou toch voor uw kinderen en de familie veel leuker zijn om in de lokale luxehoreca aan een royale koffietafel na te praten dan in pakweg een frituur naast Campo Santo.
Allee, doe me een plezier en geef een belletje als het zo ver is . We doen trouwens ook all-in pakketten.

Ik zie het allemaal gebeuren. Ne mens moet op een deftige manier kunnen sterven. En dat moet netjes en georganiseerd gebeuren. Alle duurzame business begint met eerlijke informatie en deftige communicatie . Dat alles kan ik in de gedachten van de onbevlekte begrafenisgeldenontvanger lezen. 

Toen de sliert, na ook nog een verplicht, toch wel heel sterk aangeraden- kaarsje in St Martinus te heeft aangestoken ten gunste van de immer geld behoevende Kerkfabriek, weer in Lauwers’ luxe coach is gekropen, zijn mijn baasje en ik net terug van onze ochtendwandeling.Normaal duurt Lauwers’  stop 10 minuten en onze ochtendwandeling 50 minuten. De gids kijkt nerveus en geïrriteerd naar zijn klok. Er ontbreken er nog twee. Het schijnt dat ze een toilet zochten en zoals men weet zijn die alleen op de begraafplaats te vinden. Tja, meegenomen, die twee kennen alvast de weg en hebben misschien de smaak te pakken. Beïnvloeding. Is daar dan toch ergens een link tussen Kerk, Staat en Business?

De gids vreet zijn kas, zijn pet en zijn tikker op. Ik hoor hem denken : “nagels van mijn doodskist”!

Hopelijk heeft ook een visitekaartje gekregen.

Largo

desalniettemin Life vanuit Sint-Martens-Latem 18.08.2021

Nu Largo uit zijn winterslaap is … Hierbij ook nog de OOGSTKLEPPE

GENT-DRONGEN :Actiegroep contesteert het tracé van afrittencomplex E40

‘Actiegroep Red de Keuzemeersen’ trekt aan de alarmbel: nieuw verkeerscomplex in Baarle bedreigt natuur en leefbaarheid

Maandag 16/8/2021  – Aan de vooravond van de start van de inspraakperiode rond het nieuwe op- en afrittencomplex in Baarle-Drongen, verenigen Natuurpunt Gent, Leie Omgeving Beschermen, Bosbehoud, Leefbaar Baarle en burgers zich in de ‘Actiegroep Red de Keuzemeersen’. Ze sturen op die manier een sterk signaal naar de Vlaamse overheid dat een nieuw verkeerscomplex in open groene ruimte vlakbij het natuurgebied Keuzemeersen geen optie is. Zowel de natuur als leefbaarheid van de buurt worden ernstig bedreigd.

Vanaf morgen 17/8/2021 kunnen burgers inspreken op de startnota voor het GRUP ‘Omgeving Complex E40-N466 Drongen’. In de startnota worden twee locatie-alternatievenvoor het nieuwe op- en afrittencomplex voorgesteld: een centraal alternatief op de huidige locatie van de op- en afrit, en een oostelijk alternatief dat komt te liggen in de open ruimte tussen de keuzewijk en de dienstenzone met uitlopers tot in de Keuzemeersen. De Keuzemeersen ten zuiden van de E40 zijn al vele jaren natuurgebied. De stad Gent heeft via het RUP Groen het plan opgevat om ook de Keuzemeersen ten noorden van de E40 om te zetten als natuurgebied. Het oostelijke complex zou voor een aanzienlijk deel komen te liggen in biologisch waardevol tot zeer waardevol en van nature overstroombaar gebied.

Onverantwoord beleid

Bruno Claeys van VZW Bosbehoud is duidelijk: “Infrastructuurwerken van dergelijke omvang inplanten in een gebied zoals Keuzemeersen en aanpalend alluviaal bos druist in tegen alle principes van een modern, pro-actief en verantwoord beleid rond de waterhuishouding en de gevolgen van de klimaatverandering. Door dergelijke inplanting verliest men een unieke én noodzakelijke opportuniteit om de Keuzemeersen verder te ontwikkelen als een schakel voor een duurzame onder- en bovengrondse waterhuishouding van de Beneden-Leie die weerstand kan bieden aan de extreme gevolgen van de klimaatverandering.” Ook Bart Vangansbeke van Natuurpunt Gent, vindt een het oostelijke alternatief een slecht idee: “De Keuzemeersen zijn een prachtig natuurgebied. Als beheerder van dit natuurreservaat vindt Natuurpunt Gent het onaanvaardbaar dat dit mooie meersengebied grotendeels vernietigd zou worden door een nieuw op- en afrittencomplex.”  Luc Ledoux, voorzitter van LOB, vult aan: “Een op- en afrittencomplex in de Keuzemeersen, een belangrijk stuk natuurschoon in de Leievallei,  zou een aantasting betekenen van het unieke landschap en zou er de honderdduizenden euro’s die er voordien zijn geïnvesteerd in onteigening, aanleg van wandelpaden en andere natuurinrichting helemaal tenietdoen.”

Ook bewoners zien plannen niet zitten

Ook bewoners in de wijde omgeving van de Keuzemeersen kunnen zich niet vinden in de plannen voor een complex en hebben zich verenigd om gezamenlijk de nodige juridische stappen te ondernemen. “Het zijn echter niet enkel de directe omwonenden die zich kanten tegen een complex nabij de Keuzemeersen”, vult Wim Vancauwenberghe, voorzitter van Leefbaar Baarle aan. “Op onze infosessie met een 120-tal inwoners van over heel Baarle is duidelijk geworden dat het oostelijke alternatief voor een overgrote meerderheid onaanvaardbaar is. Door de grote impact op leefbaarheid, milieu en natuur is hier absoluut geen draagvlak voor bij de lokale bevolking.”

Actiegroep Red de Keuzemeersen vraagt bescherming natuur, milieu en leefbaarheid

Natuurpunt Gent, Leie Omgeving Beschermen, Bosbehoud, Leefbaar Baarle en betrokken burgers hebben zich daarom geëngageerd voor de Actiegroep Red de Keuzemeersen (ARK). ARK zal actief opkomen voor het behoud en versterken van de landschaps- en biotoopwaarde van de omgeving van de Keuzemeersen in Baarle-Drongen voor de komende generaties.

ARK kant zich tegen een op- en afrittencomplex van de E40 in dit belangrijk deel van het “Natuurpark Levende Leie”. Daar hebben immers zowel vzw Natuurpunt Beheer als de Vlaamse Overheid (Vlaamse Landmaatschappij) zwaar geïnvesteerd. De VLM heeft er via een natuurinrichtingsproject 20 ha onteigend en prachtige wandelpaden aangelegd, alsook gezorgd voor vernatting van de meersenbiotoop, die vzw Natuurpunt Beheer samen met Natuurpunt Gent beheert.

De nadelen en gevolgen op de omgeving worden in de gekende studies en het M.E.R. te weinig uitgewerkt en houden onvoldoende rekening met de recente fenomenen, inzichten, omgevingsbeleid en bezorgheden zoals rond de klimaatverandering, de boven- en ondergrondse waterhuishouding, de watervoorziening en de impact daarvan, niet alleen op de Keuzemeersen maar ook de wijdere omgeving. Ook door geluidsoverlast en licht- en luchtvervuiling zou het natuurgebied zijn geïnvesteerde waarde helemaal kwijtspelen.

Een op- en afrittencomplex in of vlakbij de Keuzemeersen is bovendien een aantasting van de open ruimte in het uniek cultuurhistorisch landschap van de Leievallei, dat generaties kunstschilders heeft geïnspireerd.

Het is logisch dat, als er geen andere opties worden voorgesteld of tot de mogelijkheden behoren, ARK kiest voor een geoptimaliseerd op- en afrittencomplex op de huidige locatie. Deze oplossing kost het minst, zowel op ecologisch, financieel als maatschappelijk vlak en betekent tevens de redding van de Keuzemeersen en hun omgeving.

PINTSE VZW GANDA EXPERT BIEDT HUMANITAIRE HULP IN MALAWI

MALAWI ?

De ‘aardrijkskundigen’ en anderen onder jullie zullen wellicht weten dat Malawi met zijn 17 miljoen inwoners en met een oppervlakte dat viermaal zo groot is als België, gelegen is boven Zuid-Afrika en grenst aan Tanzania, Zambia en Mozambique.

Malawi, zonder enige rechtstreekse verbinding met de zee, kan bij de armste landen van Afrika worden gerekend.

In 2016 werd een ontwikkelingsproject gestart in de Rumphi-Livingstone zone van N. Malawi.

Dhr. Limbani Mangho Chatonda werd als directeur van het  UMOZA (Together Strong) project ook onze contactpersoon in Malawi.

Van Belgische kant coordineerde VZW Terr@dialoog en sedert 2020 door CVBA Ganda Publi Productions (nu BV Ganda Expert) het project met aandacht voor drie subprojecten: (1) mais productie, (2) kippenkweek, (3) lokale scholen met een school sportprogramma .

Sedert 2016 werden een aantal Nieuwsbrieven uitgegeven en rondgestuurd.

  1. PRODUCTIE VAN MAIS

De oorspronkelijke bedoeling was om een graanproject te starten met steun aan 50 lokale boeren die kleine velden van een vierde ha met mais teelden. Daarvoor werd zaad, meststoffen en pesticiden aangekocht.

Mais werd in december geplant en het volgende jaar in juli geoogst en deels verkocht. Het doel was dat de maisteelt bij die boeren in 2018 zelfbedruipend zou worden.

Maar de oogst van de mais was lager dan gehoopt in 2016 wegens een aanhoudende droogte. Daardoor konden minder nieuw zaad, meststoffen en pesticiden worden aangekocht.

Het streefdoel  om het graanproject nu zelfbedruipend te maken werd nu voor 25 lokale boeren gesteld op 2019, met een bijkomende voorstel dat die 25 boeren ook een klein familietuintje (een moestuin van 10 x 5 m) zouden aanleggen waar compost werd ingewerkt, geschikt voor groententeelt en elk met een viertal fruitboompjes.

Die 4 x 25 = 100 fruitboompjes werden aangekocht.

Om geiten en andere dieren buiten te houden wordt elk tuintje met een vlechtwerk van maisstengels afgeschermd.

Zoals voorzien werden op elke hoek van de tuin kleine mandarijnbomen (citrus tangerina) geplant, dus in totaal 100 fruitbomen

We volgen de opbrengst aan ‘mandarientjes’ voorzien in 2022-2023.

Vanaf 2020 werd een eerste doel bereikt en is de maisteelt nu zelfbedruipend. Onze aandacht kon dan gaan naar de twee overige subprojecten namelijk de kippenkweek en het school sportprogramma.

Wegens de wereldwijde belangstelling in ‘container groentenkweek’coordineert Ereprof Wim Van Cotthem (UGent) een blog https://malawidevelopment.wordpress.com/

 met TAGS verwijzend naar de drie subprojecten. De moeite om te openen.

2. KIPPENKWEEK

We willen niet meer meemaken wat we in 2016 hebben meegemaakt. De volledige kippenbevolking (8 hokken met elk 100 kippen) werd toen door een kwalijke ‘oogziekte’ uitgeroeid.

Daarom werden de lokale kuikens die vrij in het dorp en in de huizen rondliepen gevangen en in de hokken geplaatst.

De grotere inheemse hennen kregen het gezelschap van 5 uitheemse hanen van een goed ‘legras’. Na een korte tijd konden nieuwe jonge kuikens van het ‘legras’ in het project worden verwelkomd. Die jonge kuikens werden in een ‘broeder’ geplaatst . Die ‘broeder’ werd door de lokale gemeenschap gemaakt en/of aangekocht

 Een ‘broeder’ voor de kuikens

En wat met de eieren?

De hennen kunnen slechts eieren leggen indien hen speciaal (leg)voer wordt gegeven. Maar de jonge kippen dienen ook te worden ingeënt tegen de ‘oogziekte’ en legvoer dient te worden aangekocht. Zoniet worden de kippen terug in het dorp losgelaten op zoek naar voedsel. Maar daarvoor is geld en steun nodig.

In februari 2019 kon het vlees van de hanen worden verkocht. Er werd gezocht naar een overeenkomst met kleine

restaurantjes in de nabijgelegen steden zoals Mzuzu. We hopen dat het kippenproject ook zelfbedruipend zal worden. Dan kan meer steun worden gegeven aan de ‘container’ groententeelt en naar de familietuinen.

  • SPORTPROGRAMMA

Ereprof. Donald Gabriels, het vroegere hoofd van de vakgroep Bodembeheer van de Universiteit Gent, bracht in september 2016 een kort ‘evaluatiebezoek’ aan het project in Malawi. Hij verving wijlen de coördinator ir. Eric Beel, die spijtig genoeg en met veel leed ons in juli 2016 is ontvallen.

Wegens de voorgeschiedenis van Donald Gabriels in het nationale en internationale sportgebeuren en ook wegens het grote enthousiasme van de jonge lokale bevolking van Rumphi werd voor hem een ‘welkoms-voetbaltornooi’ met drie lokale ploegen georganiseerd. Een uniek gebeuren met een paar duizend toeschouwers die langs de lijnen en achter de doelen van het rode harde late rietveld opgesteld stonden.

Duizenden supporters langs de zijlijnen van het voetbalveld.

De ‘witte’ ploeg (Lubagha FC) won de finale met 3-1 van de ‘blauwe’ ploeg (Big Stars), de ‘rode’ ploeg (Lubagha Youths) werd derde.

De meegebrachte trofee en twee voetballen werden aan de ploegen overhandigd.

Er kwam een vervolg aan dit sportief voetbalverhaal kaderend in het ‘sociale’ luik, één van de doelstellingen van het project. Jongelingen ter plaatse educatief en sportief bezighouden. Zoniet lopen ze verloren in de grotere steden en is het schoolverzuim er groot.

Maar voor wat hoort wat.

Wij hebben daarvoor ook jullie steun nodig!!

De spelers doen alles louter uit puur ‘amateurisme’ en uit ‘eergevoel’ voor hun ploeg, hun school, hun dorp, hun familie! Geen compensaties, zelfs geen drankje tijdens of na de wedstrijd.

Wij willen daar iets aan doen…met jullie steun.

Het is de bedoeling dat wij na elke wedstijd aan de 2 x 15 spelers en aan hun trainers maar ook aan de scheidsrechter en aan de ‘officials’ een ‘cola’ schenken . ‘Mag het ook een fanta zijn??’ werd terstond gevraagd. ‘En kan er ook een drankje worden geschonken na elke training? (driemaal per week wordt er duchtig getraind!)…

Zorgen voor later!!!

De camion met drank (20 drankjes per bak!) komt om de twee weken het dorp langs…tijdig langs de weg te staan en contant te betalen!! Zo niet dan dient duurder te worden aangekocht in het ‘lokale’ winkeltje.

WIL JE FINANCIEEL STEUNEN?

Dit kan door b.v.b. 10€, 20€, 50€,100€ (of zelfs meer) te storten op rekening BE95 0680 9396 7058 van Ganda Expert,Memlinglaan 7, 9840 De Pinte. We sturen een ontvangstbewijs of er kan een factuur (+ 21% BTW) worden gemaakt.

Wil je de MALAWI NIEUWSBRIEF en/of de MALAWI FLASH digitaal ontvangen?

Stuur je mailadres naar Ereprof. Donald Gabriels, donaldgabriels@gmail.com. Je mailadres komt dan sowieso in het mailbestand.

In de Malawi Flash worden enkele loten voorgesteld, die goedkoop kunnen worden aangekocht.