Preventieve speekseltest efficiënt en betaalbaar

Preventieve speekseltest voor het opsporen van het COVID-19 virus is nu beschikbaar voor bedrijven en organisaties.
Het Gentse bedrijf Biogazelle en het medisch laboratorium Labo Nuytinck (Gent, Evergem) ontwikkelden samen met enkele Vlaamse bedrijven een PCR-platform waarmee dagelijks duizenden speekselstalen getest kunnen worden op het COVID-19 virus. De speekseltest kost een derde van een klassieke test.
Speekseltesten hebben bovendien het voordeel dat er geen medisch personeel nodig is voor staalafname en de test is aangenamer dan de klassieke neuswisser. De drempelverlagende zelf-test gecombineerd met online staalregistratie en rapportering brengt systematische en herhaalde preventieve testscenario’s voor vele organisaties binnen bereik.

Pilootstudie met 300 deelnemers onder toezicht van UZ Gent
Het Biogazelle PCR-platform werd analytisch gevalideerd en de operationele werking werd geëvalueerd in een pilootstudie onder toezicht van prof. Steven Callens van het UZ Gent. Aan de pilootstudie namen verschillende bedrijven, lagere scholen en woonzorgcentra deel. Ruim 300 deelnemers collecteerden tweemaal per week een speekselstaal dat werd opgehaald door Inter Healthcare Transport, gespecialiseerd in medische transporten binnen de zorgsector, en getransporteerd naar Biogazelle voor analyse. Resultaten werden dezelfde dag nog gerapporteerd naar elke deelnemer via een beveiligd self-service webportaal, ontwikkeld in samenwerking met het Antwerps datatech-bedrijf Esoptra. De studie toonde aan dat er een grote bereidwilligheid bestaat bij deelnemers om tweemaal per week een speekselstaal af te nemen.

Op grote schaal testen is praktisch haalbaar
Er werd succesvol een operationele blueprint uitgewerkt en de praktische haalbaarheid om op grote schaal asymptomatische potentiële verspreiders te detecteren, werd aangetoond. De conclusies van deze pilootstudie vormen een solide basis om woonzorgcentra of contactberoepen preventief te screenen. Het platform kan ook ingezet worden in een aantal andere risico-sectoren of voor werknemers in een risicovolle situatie waarbij thuiswerken geen optie is, als een aanvullende verdedigingsmuur tegen COVID-19, complementair met de bestaande teststrategieën.

Meer informatie vindt u op
www.speeksel.be
of via covid19@biogazelle.com

Sint-Martens-Latem – Kostenplaatje nieuwe bib krijgt heftige kritiek van oppositie !

De bouw van een nieuwe bibliotheek in de Latemstraat, op de site van de vorige en in 2017 aangekondigd, werd meerderheid tegen minderheid goedgekeurd in de raadszitting van januari 2021.
De nieuwbouw voorziet in kantoor- en vergaderruimte voor de medewerkers, twee afgesloten klassen, een open leesklas en een computerklas met zicht op de leestuin. Er kom ook een nieuwe refter met aangepaste keuken voor de schoolkinderen. Deze refter zal multifunctioneel zijn en kan ook worden gebruikt voor auteurslezingen of concerten van de muziekacademie.
De ontwerper voorziet anderhalf jaar om te bouwen, dus tegen september 2022 kan de nieuwe bib klaar zijn. Bovenop de pure bouwkosten komen erelonen, omgevingsaanleg en inrichting. Die worden samen op 500.000 euro geraamd. Voor het schoolgedeelte binnen het project werd al een subsidie toegezegd van 830.000 euro.
In 2019 had het gemeentebestuur de procedure zelf stopgezet omdat de offertes tot 40 procent boven de raming zaten. “Door het project daarna op te delen in verschillende percelen, bleek het mogelijk om de bouwprijs met meer dan 500.000 euro te doen dalen.

De fractie SAMEN N-VA maakte zich in de de gemeenteraad van 22 februari ernstige zorgen over de toegenomen projectkost voor de nieuwe Latemse bibliotheek en schoolgebouwen in de Latemstraat.
De Welzijn-meerderheid zaait onduidelijkheid over de ware toedracht door constant andere cijfers met elkaar te vergelijken.
SAMEN N-VA maakt een vergelijking van de kostprijs, rekening houdend met alle elementen. Dus inclusief BTW, erelonen, omgevingsaanleg en huur van containers tijdens de bouwperiode. Met andere woorden de totale projectkost. Deze cijfers werden tijdens de gemeenteraad van 22 februari bevestigd door de bevoegde schepen.

2017: Toen het studiebureau Geers – Van Severen in 2017 werd aangesteld was dit op basis van een ontwerp waarbij de kostprijs 2,3 miljoen euro zou bedragen.
2019: Op de gemeenteraad van 25 februari 2019 werd goedkeuring gevraagd voor een uitgewerkte globale aanbesteding met een kostprijs van 2,8 miljoen euro. Dit project werd uiteindelijk niet gegund omdat de ingediende prijzen veel hoger uitvielen.
2020: Nieuw bestek op de gemeenteraad van 25 mei 2020 met een totale kostprijs van 3 miljoen euro
2021: Op het schepencollege van 29 januari gunt het college van burgemeester en schepenen het grootste deel van de werken.
De omgevingsaanleg en onder andere de plaatsing van een lift, camerabewaking en toegangscontrole werden nog niet gegund omdat de plannen en bestekken hiervoor nog worden verfijnd.

Als we alles samentellen, komen we aan een totale kostprijs van minstens 3,3 miljoen euro, stelde Kristof Vanden Berghe
SAMEN N-VA vindt deze werkwijze een onbehoorlijke besteding van publieke belastingmiddelen.
Na toewijzing van de opdracht aan het studiebureau en nog voor de eerste steen is gelegd, is de kostprijs toegenomen van 2,3 miljoen euro naar minstens 3,3 miljoen euro of 1 miljoen extra.

Voor SAMEN N-VA , hierbij gesteund door de fractie Voor Latem en Deurle, is het duidelijk:
dit dossier loopt financieel totaal uit de hand, maar Welzijn weigert dit in te zien en zet onverstoorbaar door. Hierdoor lopen de kosten alleen maar verder op tot een onverantwoord hoog bedrag.

Maquette nieuwe bibliotheek (ingezonden foto)

De fractie Voor Latem en Deurle die het punt agendeerde was omzeggens nog harder voor Welzijn.
Fractieleider Nicolas Bosschem: “Reeds sinds 2017 hebben wij heel wat bezorgdheden over dit project geuit.
Naast de ongeschikte, te kleine locatie en de dreigende mobiliteitsproblematiek hebben we er steeds voor
gewaarschuwd dat dit project financieel uit de hand dreigt te lopen.
Naar aanleiding van de gunning hebben we nu zelf de rekenoefening kunnen maken en na lang aandringen
kregen wij eindelijk een zicht op de totaal te verwachten kostprijs. Onze vrees blijkt spijtig genoeg uit te komen.
Terwijl het Schepencollege naar de bevolking communiceert over bedragen van € 1.9 tot 2.1 miljoen,
blijkt de werkelijke bouwkust nu reeds minstens 3.2 miljoen euro te zullen bedragen.
Er wordt dan zelfs nog bespaard op groenaanleg, de materialen en een aantal percelen wordt zelfs niet
gegund…conclusie… We betalen veel meer voor veel minder…en de werken moeten zelfs
nog aanvatten…Ook over het al dan niet verworven zijn van Vlaamse subsidies tasten we als raadsleden
tot op heden in het duister. Vreemd genoeg wordt er ten aanzien van onze inwoners wel
gecommuniceerd dat deze reeds verworven zouden zijn, wat echter niet het geval is.
Onze inwoners worden dus niet correct geïnformeerd.
Onze fractie betreurt deze manier van werken en roept het Schepencollege nogmaals op om eerlijk en transparant te
communiceren. Dit is een onverantwoorde manier van besteding van openbare middelen.
Buiten proportie als men de vele dringende noden binnen onze gemeente bekijkt.
Het Schepencollege zou de eer aan zichzelf moeten houden en afzien van dit prestigeproject,
eerder dan dit peperduur project toch koste wat het kost door te willen drijven.”

Het 2de pamflet van ‘De Loatemsche Kleppe’ in 2021 is ontloken !

Het einde van de tweede maand in de Coronamodus is bijna voorbij en gezien we ons braafjes thuis moeten bewijzen en onze bubbel beschermen gaan we proberen elke maand een pamflet te vullen met satire, sens en nonsens.

Onze redactie is uitgebreid. Largo en Birke de Kleppe verwelkomen literair ‘zwaargewicht’ Carlos Alleene die met zijn ‘Brieven aan Richard Minne’ af en toe onze trouwe lezers zal verwennen. Dat hij zal gesmaakt worden leidt geen twijfel. Carlos is nu al een hype op Facebook en bij Radio Tequila. Als publicist, columnist en kunst recensent heeft hij al een naam die klinkt in literaire kringen dus werd dat hier met virtuele bubbels in onze bubbels onthaald.
We zijn overtuigd dat Carlos’ komst zal gesmaakt worden door onze trouwe lezers en sympathisanten. Zodra er wat meer ‘passage’ mag en kan, verschijnen we weer in de winkelrekken, horeca, rusthuizen en bibliotheken. Ook in buurgemeenten want sinds de ‘Latemse Versmarkt’ in Hooglatem neerstreek, zit de verbroeder- en verzustering met onze buurgemeenten in een opwaartse curve !

We wensen jullie heel wat leesplezier want je leest ons pamflet hier met één dubbele muisklik !

Krokuskriebels in de provinciale domeinen

 Tijdens de krokusvakantie, van zaterdag 13 februari tot en met zondag 21 februari 2021, kunnen alle gezinnen met kinderen tussen 0 en 14 jaar op verschillende provinciale locaties in Oost-Vlaanderen terecht voor leuke activiteiten. Dit in het kader van Krokuskriebels van Gezinsbond.

“Meer dan ooit zijn we verheugd om ook dit jaar weer deel te kunnen nemen aan ‘Krokuskriebels’. In de veilige context van onze provinciale erfgoedsites en in de open lucht van onze domeinen zijn er voor gezinnen ontspannende en leerrijke belevenissen op inspirerende locaties. En die worden bovendien gratis aangeboden door het provinciebestuur.”

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed en Recreatiedomeinen 

 Provinciale locaties Krokuskriebels

 • Op de Erfgoedsite Ename zijn er meerdere activiteiten, allen gratis maar op reservatie:
  • Het kasteel van koning Krokus: doorlopend parcours voor gezinnen met peuters en kleuters (0 tot 6 jaar) in het pam (Lijnwaadmarkt 20) 
  • Op stap met de Tijdreiziger: creatieve workshop op woensdag 17 februari voor gezinnen met kinderen (6 tot 12 jaar) in het pam (Lijnwaadmarkt 20)
  • Spoorzoekers Junior: opdrachten voor gezinnen met kinderen (6 tot 12 jaar) in de tentoonstelling ‘Spoorzoekers. Landschap vanuit de lucht’ in het Erfgoedcentrum (Lotharingenstraat 1)
  • Ontrafel de mysterieuze sporen: doorlopend zoektocht voor gezinnen met tieners (10 tot 14 jaar) buiten langs het Enaamse erfgoed die start in het Erfgoedcentrum (Lotharingenstraat 1)
 • In Mola Molencentrum in Wachtebeke kan je terecht voor een zoektocht naar het goud van de molenaar! Vergeet niet de reserveren. Ideaal om deze activiteit binnen te combineren met een verkenning van provinciaal domein Puyenbroeck buiten!
 • In Het Leen in Eeklo wacht er een uitdagende ontdekkingstocht door het bos. Reserveren is niet nodig. Wie de app ‘Action Bound’ installeert, kan er in Het Leen meteen aan beginnen.

Provincie wakkert renovatiegolf aan in Oost-Vlaanderen

Renoveren en isoleren wordt aangemoedigd

Maandag 1 februari 2021 — Oost-Vlaamse woningen zijn vaak verouderd en energieverslindend. 32,5% van het Oost-Vlaamse patrimonium dateert van voor 1946. Dat is een pak meer dan het Vlaamse gemiddelde (27%).
Onder de vlag ‘Oost-Vlaanderen renoveert!’ zet het provinciaal Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen (DuWoBo) lokale renovatieprojecten op met steden en gemeenten. Met succes: maar liefst een op de drie gemeenten doet mee. Nieuw zijn ook de ‘noodkoopprojecten’ die mensen met een beperkt budget de kans bieden om hun woning energiezuinig te renoveren.

Woningeigenaars hebben niet altijd de middelen, kennis of tijd om hun woning energiezuinig en toekomstgericht te maken. De renovatiegraad in Vlaanderen bedraagt niet eens 1%, en Oost-Vlaanderen zit zelfs nog onder dit gemiddelde.

“Samen met de gemeenten moedigt de Provincie iedere Oost-Vlaming aan om, onafhankelijk van zijn of haar financiële middelen, klimaatgezond te renoveren. Met ‘Oost-Vlaanderen renoveert’ brengen we de renovatiegolf in onze provincie aan het rollen, en wat mij betreft mag die golf gerust uitgroeien tot een tsunami!”

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat en Energie

Een kwart van de CO2-uitstoot in Oost-Vlaanderen wordt veroorzaakt door de verwarming van onze woningen via fossiele brandstoffen. Met ‘Oost-Vlaanderen renoveert!’ wil de Provincie woningeigenaars deskundig advies bieden, alsook een volledig ontzorgingstraject voor de uitvoering van de werken. Het project kreeg in 2019 een subsidie uit het Vlaams Klimaatfonds. Daarnaast worden ook de vergoedingen ingezet die elektriciteitsnetwerkbeheerder Fluvius aan renovatiebegeleiders uitkeert. Het project loopt nog tot 2023.

Veel woningen zijn nog niet aangepast aan de veranderende klimaatomstandigheden met afwisselend heel warme en droge periodes, en intense regenbuien. Aan het huidige renovatietempo halen we de klimaatdoelstellingen niet en blijven we in de zomer puffen in onze te hete huizen terwijl we ons in de winter arm stoken. Veel woningeigenaars hebben echter geen goed zicht op wat er precies aan hun woning moet gebeuren. Velen zien ook op tegen de renovatiewerken en de administratie die daarbij komt kijken.

Lokale renovatieprojecten

De Provincie zit meer dan op koers om de doelstelling te halen voor de renovatie van minstens 900 particuliere woningen. Het enthousiasme van de Oost-Vlaamse steden en gemeenten overtreft de oorspronkelijke doelstelling om in minstens tien gemeenten een renovatieproject op te zetten.

De coronamaatregelen bemoeilijkten de bekendmaking van deze ontzorgingstrajecten via infoavonden en het bezoek van renovatieadviseurs en -ontzorgers bij de woningeigenaars thuis. Toch genereerde de start van deze renovatieprojecten in 2020 meer dan 250 aanvragen voor renovatieadvies. Daarnaast werd al voor meer dan 170 woningen begeleiding van de renovatiewerken opgestart.

Met het reguliere aanbod van ‘Oost-Vlaanderen renoveert’ bereikt de Provincie particuliere woningeigenaars die in staat zijn met eigen financiële middelen de nodige renovatiewerken uit te voeren.

Noodkoopprojecten

Noodkopers zijn mensen met een laag inkomen die noodgedwongen een goedkope woning kopen op de privémarkt, omdat ze geen sociale woning of betaalbare huurwoning vinden. Vaak scoren die woningen slecht op het gebied van veiligheid en energiezuinigheid. De eigenaars hebben niet de financiële ruimte om de nodige werken te laten uitvoeren.

Als partner in deze noodkoopprojecten biedt de Provincie bouwtechnisch advies en renovatiebegeleiding.
De financiële ondersteuning van de renovatiewerken zelf gebeurt met middelen van het Vlaams Noodkoopfonds. Dit in de vorm van renteloze leningen van 25 000 EUR die de woningeigenaar pas moet terugbetalen bij verkoop van de woning of bij verhuizing.

(dakisolatie maakt vaak al het verschil in verbruik en uitstoot (if Eandis)

Sint-Martens-Latem gaat bekendste knuppelpad renoveren

KNUPPELPAD ALBIJN VAN DEN ABEELEPAD WORDT HERAANGELEGD

Het ‘Knuppelpad’ is een houten wandelpad gelegen in de Latemse Meersen tussen de Kwakstraat en Dorp te Sint-Martens-Latem. De tand des tijds heeft zijn sporen nagelaten op het bestaande pad, waardoor dit aan vernieuwing toe is.
Er zal van de gelegenheid gebruikt worden gemaakt om ook de duurzaamheid van het pad te verbeteren. Zo zal de onderconstructie gemaakt worden uit een hout- / of bamboecomposiet. Dit materiaal is beter bestand tegen de vochtige ondergrond waarin het geplaatst wordt.

Het gemeentebestuur van Sint-Martens-Latem besliste op 25/01/2021 om voor deze dwingende renovatie een overheidsopdracht te lanceren. De uitvoering van de werken zal ingepland worden rekening houdend met het broedseizoen en zal maximaal 4 weken duren. 
Wandelaars kunnen voorlopig best via de Kerkstraat, richting ‘Centrum Zomernest’en via de Kwakstraat terug aansluiten op de Albijn Van den Abeele wandelroute.

Meer info: Schepen voor mobiliteit en openbare werken -: Rigo Van de Voorde: 0478 77 61 89 of rigo.vandevoorde@sint-martens-latem.be 

Sint-Martens-Latem : beheer reglement van oude trekwegen langs Leieboorden

WARMOEZENIERSPAD ENKEL VOOR VOETGANGERS- BRAKELLEIE EN BRAKELMEERSSTRAAT ENKEL TOEGANKELIJK VOOR BEWONERS

Het Warmoezenierspad te Sint-Martens-Latem vormt een mooie wandelverbinding tussen de Baarle-Frankrijkstraat en Pijkenaas. Het pad, dat op veel plaatsen smal is, is een historische trekweg en loopt dan ook zeer dicht tegen de Leieboorden.
Uit veiligheidsoverwegingen besliste het bestuur het Warmoezenierspad voortaan exclusief te reserveren voor wandelaars. Een algemeen verbod voor bestuurders, inclusief fietsers, wordt er ingesteld.

Regelmatig wordt melding gemaakt van wandelaars die de Leie proberen te bereiken via de Brakelmeersstraat en Brakelleie en daarbij private eigendommen betreden.
Om dit te voorkomen, besliste het gemeentebestuur een verbod in te stellen voor bestuurders en voetgangers. De toegang is er exclusief voorbehouden voor bewoners en plaatselijk verkeer.

Meer info: Schepen voor mobiliteit: Rigo Van de Voorde: 0478 77 61 89 of rigo.vandevoorde@sint-martens-latem.be 

Windvang Latemse Molen gevrijwaard

SINT-MARTENS-LATEM INVESTEERT TER VRIJWARING WINDVANG KOUTERMOLEN

Het bestuur kon een akkoord bereiken over de aankoop van de grond (€ 660.000), gelegen in de Molenstraat in Sint-Martens-Latem.
Dit perceel is strategisch gelegen in de kern van de gemeente. Het vrijwaren van het perceel is namelijk essentieel om verdere moeilijkheden voor de windvang van de molen te vermijden.
Reeds in 2005 pleitte de molenaar bij het bestuur om verdere hinder in de windvang te vermijden. Ook op heden is deze windvang essentieel voor de verdere instandhouding van de molen.

Marc Sepelie (Molenaar): ‘”De Koutermolen is een historisch baken in de gemeente van Sint-Martens-Latem en heeft een geschiedenis die teruggaat tot de 14 de eeuw, toen nog eigendom van de Sint-Baafsabdij.
De molen heeft zijn economische functie kunnen behouden tot de eerste helft van vorige eeuw en kwam uiteindelijk in het bezit van de gemeente die hem onmiddellijk liet restaureren. 
De molen werd maalvaardig hersteld, een voorwaarde ook om subsidies te bekomen van de hogere overheid. 
Het maalvaardig herstellen van de molen betekent dat hij in staat is om zijn oorspronkelijke functie uit te oefenen, zijnde het malen van graan tot meel en dit met behulp van de wind.
 
Voorheen stond de molen in open veld, op de Kouter. Daar kon de molen onbelemmerd de wind vangen, uit welke richting de wind ook kwam. Immers men moet de molen ‘kruien’, op de wind zetten opdat de zeilen veilig opgelegd kunnen worden en de molen maximaal gebruik kan maken van een frontale wind. 
Door de jaren heen is echter de bebouwing en beplanting rond en in de omgeving van de molen alsmaar toegenomen.  Wat nefast is voor de goede werking en ook nadelig is voor het behoud van de molen. Momenteel rekenen we voor het malen telkens op een ZW wind (en dan moet er wel ruim voldoende wind zijn met een constante ongehinderde sterkte). Andere windrichtingen rond de molen zijn sterk gehinderd.”

Door de aankoop van dit perceel grond wenst het bestuur de instandhouding van de molen verder te ondersteunen.
Onderzoek werd gevoerd naar de mogelijkheden tot subsidie voor deze aankoop. Momenteel zijn geen specifieke subsidies mogelijk om de omgeving van molens te beschermen. Er wordt momenteel door de hogere overheid gewerkt aan een beter kader voor de bescherming van de windmolens in Vlaanderen.

Meer info:
Burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele: burgemeester@sint-martens-latem.be 

Sint-Martens-Latem : sportverenigingen krijgen hun toelage als voorheen

SINT-MARTENS-LATEM KEERT SUBSIDIES UIT AAN SPORTVERENIGINGEN

Jaarlijks keert het bestuur subsidies uit aan de sportverenigingen, op basis van hun werking, kwaliteit van opleiding en activiteiten. Helaas was 2020 een ongewoon jaar, ook voor de sportverenigingen.
Velen konden gedurende lange tijd niet trainen noch wedstrijden spelen. Heel wat geplande activiteiten, die vaak de nodige financiële zuurstof geven, konden niet doorgaan. Een aantal verenigingen, zeker de contactsporten, zagen het aantal nieuwe inschrijvingen dalen.

Reeds in de loop van 2020 werd een extra corona toelage toegekend aan de sportverenigingen.
In de Gemeenteraad van januari werd nu beslist om ook de jaarlijkse subsidie uit te betalen op hetzelfde niveau als vorig jaar, ongeacht de georganiseerde activiteiten. In totaal wordt 18.750 euro uitbetaald aan 24 verenigingen.
Hiermee hoopt het bestuur de werking van deze verenigingen te kunnen verzekeren. Het bestuur volgt hiermee het advies van de Sportraad.  

Meer info:

Schepen van Sport: Pieter Vanderheyden: 0496 58 21 58 of via pieter.vanderheyden@sint-martens-latem.be 

Foto Laat’em Lopen

Sint-Martens-Latem : Bart Verkerken nieuw gemeenteraadslid bij WELZIJN

BART VERKERKEN LEGT EED AF ALS GEMEENTERAADSLID

Na zijn grootvader Jules Verkerken in de vijftiger jaren en zijn vader Herman vanaf de jaren ’80, krijgt Bart nu de kans om een rol te spelen in de gemeentepolitiek.  De derde generatie! 

Toen zijn vader begin 2005 ziek werd, volgde Bart hem op als OCMW-raadslid en legde hij al op 1 maart van datzelfde jaar de eed af. 

Op vraag van Bob Van Hooland, de voormalige Burgemeester, had hij zich kort daarvoor bij de partij Welzijn aangesloten om, van zodra de kans zich zou voordoen, een actieve rol te kunnen spelen in het politieke gebeuren. 

Hij  maakt er geen geheim van dat zijn hart vooral ligt bij de sociale dienstverlening, de belangrijkste rol van het Bijzonder Comité van de Sociale dienst.  Sinds 2005 is hij daarvan onafgebroken lid.
Er kan perfect samengewerkt worden over de partijgrenzen heen en de besluiten worden eensgezind genomen.

Van 2012 tot 2018 was hij tevens ondervoorzitter van het OCMW, lid van het Vast Bureau en de Lokale Adviescommissie. 

Na de integratie van het OCMW in de gemeente kwam hij in 2020 in de Gemeenteraad om raadslid Alice Verheye tijdelijk te vervangen. Op 25 januari 2021 is Alice terug actief en legt Bart  de eed af om raadslid Barbara Lannoy op te volgen.

Foto Bart Verkerken

Meer info:

Bart Verkerken: 0498 93 01 85 of via bartverkerken@hotmail.com