Latemse Simonnetschool introduceert…de klashond

De voorbije jaren werken steeds meer scholen of klassen met een klashond. Niet om pootjes te geven, wel om de concentratie, het welbevinden en de prestaties van kinderen op te tillen.

Meerdere studies tonen inderdaad aan dat de aanwezigheid van een hond in de klas op diverse vlakken een meerwaarde heeft: sociaal, mentaal, rust in de klas, …

De voorbije weken besprak de directie de introductie van een klashond in L5 met het team en met de leerlingen. Ze checkten dit ook juridisch en verzekeringsmatig en staken hun licht op bij de pedagogische begeleidingsdienst. Alle lichten staan op groen en daarom starten ze met een proefperiode. De komende woensdagen brengt juf Katrien haar eigen hond, een labrador genaamd Juna, mee naar school. De hond verlaat de klas niet tijdens de lesuren. In de speeltijd maakt de leerkracht telkens met andere leerlingen, een korte wandeling buiten de school. Zo creëren ze gelegenheden om via de hond gesprekken aan te knopen met leerlingen die dit moeilijk uit zichzelf doen.

Meer info vinden jullie o.a. op www.aapvzw.be , www.therapiedier.be, www.kuleuven.be/thomas/page/klashond

Ook in Sint-Martens-Latem wordt het brein ouder

De LSAR brengt daarover op dinsdag 13 juni 2023 een lezing in de ‘Oude Brouwerij ‘, Dorp 24 . Deuren 14 u. Begin 14.30 uur.

“Als ons brein ouder wordt, laat het geheugen het wel al eens afweten. Ook snel veel informatie opnemen lukt op hogere leeftijd vaak minder vlot. Moeten we ons daar zorgen over maken of is dat nu gewoon inherent aan het ouder worden ? Kunnen we zelf iets doen om het brein fit en alert te houden?

Gastspreker dr. Wim Janssens is geriater en adjunct-kliniekhoofd bij het UZ Gent en werkt beroepshalve dagelijks met en voor ouderen.

Vanuit zijn expertise wil hij zijn zijn publiek vertellen welke impact ons ouder wordende brein op het leven kan hebben,hoe we bepaalde ouderdomskwalen of -ziekten kunnen herkennen, hoe we er best om mee kunnen gaan, hoe we ons brein zo lang mogelijk gezond en actief kunnen houden. Gezien de vergrijzing van onze samenleving kan deze lezing zeker boeiend en leerrijk zijn voor de toehoorders.

De inkom is gratis, maar inschrijven is verplicht ten laatste op 30 mei via e-mail aan info@seniorenraad-latem-deurle.be

GENT -Theodoor Rombouts, de virtuoos van het Vlaamse caravaggisme, nog tot 23 april in het MSK

20230120 - MSK - Opening TR (c) Martin Corlazzoli - COR03445.jpg


In het MSK kan u nog tot en met 23 april naar de eerste monografische tentoonstelling ooit over Theodoor Rombouts (1597-1637), virtuoos van het Vlaamse caravaggisme. Daarna keren de werken onherroepelijk terug naar de talloze privécollecties, kerken en musea in Europa en de Verenigde Staten.

De tentoonstelling, georganiseerd ter gelegenheid van haar 225ste verjaardag van het Gentse museum, biedt een verrassend, nieuw totaalbeeld op de kunstenaar

Met nog iet meer dan twee weken te gaan, is nu al duidelijk dat de tentoonstelling een publiek succes is. Talloze bezoekers uit binnen- en buitenland ontdekten het gevarieerde oeuvre van deze unieke schilder, dat gaat van toegankelijke volkse voorstellingen met muzikanten en vrolijke gezelschappen tot monumentale, religieuze scènes en allegorieën met verborgen politieke boodschappen.


Praktisch

Theodoor Rombouts
​Nog tot 23 april 2023
​MSK Gent
​Fernand Scribedreef 1, 9000 Gent ​
​https://www.mskgent.be

20230130 - MSK - Zalen (c) Martin Corlazzoli - COR06218
(Beelden dank aan Club Paradis)

Bij de tentoonstelling verschijnt de eerste monografische catalogus gewijd aan het oeuvre van Theodoor Rombouts.
Uitgegeven bij Snoeck en met teksten van: Dr. Frederica Van Dam, Valentine De Beir, Dr. Johan De Smet, Prof. dr. Joost Vander Auwera, Prof. dr. Gert Jan Van der Sman, dr. Liesbeth Helmus, dr. Timothy De Paepe, Prof. dr. Wayne Franits, Prof. dr. Astrid Harth, Christine Braet, Prof. dr. Irene Baldriga, drs. Lien Vandenberghe, Geert Van Eeckhout, dr. Michèle Frederick, Prof. dr. Manfred Sellink, dr. Anne Delvingt en dr. Bert Watteeuw.

Publicatie

€ 50
ISBN 9789461618155

Inbegrepen in het toegangsticket (Gratis voor kinderen tot 18 jaar)

16 April – Familierondleiding
​13u30

Tijdens de familierondleiding neemt de gids families mee door het oeuvre van de “virtuoos van het Vlaamse caravaggisme”. Dankzij de interactieve rondleiding geniet zowel jong als oud van de Rombouts’ fantastische meesterwerken.

“De tentoonstelling had als voornaamste doel om deze uitzonderlijke schilder uit de schaduw van Rubens en Caravaggio te halen en zijn oeuvre de erkenning en zichtbaarheid te geven die het verdient. Daar zijn we wonderwel in geslaagd. Heel wat bezoekers – zowel jong als oud – uit binnen- en buitenland ontdekten dankzij deze tentoonstelling voor het eerst het werk van deze uitzonderlijke Vlaamse caravaggist.” ​— Manfred Sellink, directeur MSKLargo fileert…

Weg naar ooit/ de metafoor van de zandloper

Weg naar ooit. Tijd en ruimte lopen door elkaar. Het doet me denken aan een zandloper

Tijd en ruimte door elkaar. Niets is echt tastbaar, en als je het toch zou willen vormgeven/vasthouden is het ongrijpbaar want voorbij.

Ik heb van Albert een getekend boek ‘Weg naar ooit’ kunnen bemachtigen (haast u om nog één van de laatste exemplaren in voorintekening te pakken te krijgen. Vanaf maandag bij Uitgeverij Partizaan en boekhandels

Er zit een parfum van melancholisch verleden in, een zweem van vlucht naar nergens. Ik voel me even als een schipperende migrant in en dan weer uit deze maatschappij, onherroepelijk vastgemagnetiseerd op deze aardkluit.

“Weg naar ooit”. De titel alleen al spreekt me zo aan. Ik laat het even in mijn geest indringen en sudderen.

De kluit en ik. Wie van ons twee zal als eerste vergaan?  

Een migrant in eigen geest. Zo voel ik me dikwijls. In mijn eigen verbeelding. En als ik me in deze toestand bevind, dan lijkt alles relatief, onbelangrijk, vergankelijk, overbodig. Dan lijken de meeste mensen oppervlakkig , onverschillig, onbereikbaar, ontoerekenbaar. Een massa die gefrusteerd voor een rood licht staat te wachten op eeuwig groen.. Zal het hoofdpersonage zijn doel bereiken? Ik onthul niks. Ik laat het aan de lezer.

Collectietentoonstelling Het Erf in Museum Dhondt-Dhaenens (MDD) in Deurle.

 

De tentoonstelling Het Erf verkent de collectie van Irma en Jules Dhondt-Dhaenens, waarvoor zij in 1967 het ‘Museum Mevrouw Jules Dhondt-Dhaenens’ lieten bouwen te Deurle. 

Nu, 56 jaar later, bestudeert Museum Dhondt-Dhaenens de oorsprong van zijn eigen bestaan aan de hand van een selectie historische kunstwerken en nooit eerder getoond archiefmateriaal. 

De tentoonstelling is het resultaat van een intensieve zoektocht naar de persoonlijke verhalen over de collectie en haar stichters.

j

De collectie van MDD is een tijdscapsule die het verhaal vertelt van een geëngageerd mecenas koppel dat zich inzette voor de bevordering van het Vlaamse cultuurlandschap. Irma en Jules Dhondt-Dhaenens kochten kunst vanuit een sterke betrokkenheid met de kunstenaar en de Leiestreek, zoals blijkt uit sommige radicale keuzes.

Het Erf speelt in op de persoonlijke aard van hun verzameling en het artistieke en politieke klimaat waarin de collectie is ontstaan en wil vooral nieuwe dialogen tussen de kunstwerken met een frisse blik mogelijk maken.

Naast de historische opstelling in de patio-ruimte, wordt de Sorry-installatie van Guillaume Bijl getoond. Dit zet de historische samenkomst tussen erfgoed en hedendaagse kunst in MDD voort.

PRAKTISCH

12.03.23—21.05.23
Tentoonstelling
Locatie
Museum Dhondt-Dhaenens
Museumlaan 14
B-9831 Deurle

Wij stuurden onze redacteur Horst-Jürgen naar de opening en plaatsen hierbij zijn impressie

Sint-Martens-Latem: retrospectieve Latemse schilder Chris De Clercq in Pastorie van Deurle

Chris De Clercq heeft zich in zijn rijk gevulde carrière zich zowat alle disciplines van de beeldende kunst eigen gemaakt. Alleen het conceptuele kon hem niet bekoren.

Een kunstwerk moest esthetisch, verzorgd, afgewerkt zijn. Schoonheid en uitstraling zijn voor hem als artiest primordiaal.
Waar hij in zijn prille beginperiode (1957) beïnvloed werd door de abstracte en de constructivistische kunst, keek hij tot 1964 op naar het maniërisme van de 19de/20ste eeuw waar de figuren in de meest ondenkbare, verdraaide poses werden afgebeeld.
Eén facet kon hij echter niet van zich afzetten: de vaardigheid en de uitstraling van figuren als Da Vinci, Michelangelo, El Greco en dichter bij ons Jeroen Bosch. Zij bleven zijn initiële voorbeelden.

De tweede helft van de jaren zestig stak de humane beleving bij hem op. Grootsheid en verval werden meer en meer een thematiek in zijn geschilderde en vooral in zijn getekende oeuvre.

In de jaren zeventig verschijnt de symboliek. Dit resulteert in fijnzinnige surrealistische taferelen onder invloed van zijn vroegere docenten Octave Landuyt en Jos Trotteyn en brengt hem uiteindelijk toch terug naar zijn passie voor de kunst van Jeroen Bosch.

In 1978 komt Chris De Clercq in contact met een schildercollectief rond Wally Van De Velde en het ‘Kunstschip Dronghene’. De Symboliek blijft, maar onder invloed van dit collectief gaat Chris zich verdiepen in de Egyptische kunst.

In de jaren tachtig schildert hij o.a. ‘De 12 tekens van de Dierenriem’ en ‘De 7 Hoofdzonden’, werken die, samen met zijn ontelbare fresco’s en trompe-l’oeils tot het summum van zijn oeuvre worden gerekend.
Op zijn vijftigste wordt Chris voor het eerst vader en dat brengt hem een geestelijke verrijking. Het wordt een inspiratiebron voor totaal nieuwe, ja vernieuwende, schilderijen en aquarellen.Het symbolisme verwatert en ruimt plaats voor een eerder impressionistische benadering van de schilderkunst. Van dan af aan krijgt hij ook meer aandacht voor de aquarelkunst.

In 1996 raakt Chris dan weer in de ban van de Indische cultuur en vindt er Zen, de rust. Een tocht door de Thar-woestijn en de mystieke eenvoud van de Indiërs resulteren in eenvoudige, maar schitterende aquarelreeksen.

Die zalige ervaring zal hij later doortrekken tot zijn eigen habitat, de wijk Hoog-Latem, de Provence en zijn favoriete vakantieplekken Lago D’Iseo, Monte Isola in het Italiaanse Trente waar hij trouwens vaak eregast was bij de bloemenfeesten, in Peschiera (2014) en in Carzano (2015) waar hij door het plaatselijke gemeentebestuur met een solotentoonstelling geëerd werd.

Het ontluiken en de aanleg van de Westerplas en de Oosterdijk was voor Chris De Clercq een nieuwe uitdaging. Dit, naar plaatselijke normen, immens overstromingsbekken groeide uit tot een prachtig natuurreservaat met een grote diversiteit aan fauna en flora.
Chris kon er uren genieten, schetsen of fotograferen en legde zijn impressies vast op doek en papier. Als gastdocent bij diverse kunstcollectieven kon hij er, schier in zijn achtertuin, met zijn ‘leerlingen’ van Art@De Pinte of Latems Creatief vaak schetsen of aquarelleren in een natuur die hem boeide en ook artistieke zuurstof gaf.

Half november 2018 bracht hij, hoewel toen al zwaar ziek, met de steun van zijn vrouw Mia en enkele vrienden nog de tentoonstelling ‘Reflecties’ in de Pastorie van Deurle. Hij wou zelf en op de gepaste wijze, dus fier, met een selectie uit zijn rijk gevulde parcours en oeuvre afscheid nemen. Enkele weken later, op 14 december 2018, moesten ook wij definitief afscheid nemen van deze gulle kunstenaar en warm mens.

Nu, vijf jaar later, brengt zijn weduwe, Mia, een selectie uit zijn oeuvre naar de plaats waar hij toen zelf, tussen zijn werk, familie en vrienden afscheid wou nemen. Deze herdenking is vrij en doorlopend toegankelijk op 21, 22 en 23 april 2023.

Leerlingen van Latemse basisschool Simonnet exposeren bij Gallery Ysebaert

Vanaf zaterdag 11 maart, opendeurdag bij Simonnetschool, is de tentoonstelling open voor het publiek!

Alle leerlingen gingen de voorbije weken en maanden aan de slag en ze creëerden mooie werken die ze in dialoog laten gaan met de kunst van Nick Ervinck , die dit jaar de gastdocentschap plastische opvoeding was. De tentoonstelling is te bezoeken tot 30 april 2023 tijdens de openingsuren van de galerij: van woensdag tot en met zondag, telkens van 13 tot 18u.

Morgen is de kick-off van deze exceptionele expo. Samen met enkele docenten van Luca School of Arts heeft Nick Ervinck de leerlingen van Basisschool Simonnet een jaar lang begeleid in hun cultureel-educatief project. Er werd geëxperimenteerd 3D-print, materiaal en kleur.
Het resultaat presenteren ze in Gallery Ysebaert. Een deel van de opbrengsten van de expositie gaat naar de basisschool.
Op de openingsavond op 10/03 worden we vergezeld door sprekers Nick Ervinck, Freddy Decreus en Paul Lauwers. De leerlingen zorgen voor een prachtig staaltje muziek.

Op zaterdagvoormiddag 11 maart is de galerij uitzonderlijk open van 10 tot 12u ter gelegenheid van de opendeurdag van de school.Wie wil kan dan uiteraard ook de school nog eens bezoeken. (ingezonden foto’s)

 

Provincie Oost-Vlaanderen zet 8 mondiale gemeenten in de bloemetjes

Voor de tweede maal op rij organiseerde de Provincie Oost-Vlaanderen de campagne ’10 mondiale uitdagingen’. Deze keer gingen negen Oost-Vlaamse steden en gemeenten de 10 uitdagingen aan. Elk van die uitdagingen zet het belang van mondiale solidariteit en samenwerking op lokaal vlak in de kijker.

Eind 2022 hadden acht van de negen lokale besturen alle uitdagingen tot een goed einde gebracht: BeverenBuggenhoutGentLievegemLokerenNinoveSint-Gillis-Waas en Zottegem.

Daarbovenop engageerden vier enthousiaste lokale besturen – die tijdens de eerste campagneronde in 2021 de 10 al hadden volbracht – zich  in 2022 voor een 11e mondiale uitdaging! Het ging om De PinteNazarethSint-Niklaas en Wachtebeke.

De Provincie zette deze steden en gemeenten op 28 februari in de bloemetjes.

De gelauwerde gemeenten volbrachten met succes de volgende 10 mondiale uitdagingen:

  1. Organiseer een mondiale week met een zelfgekozen thema
  2. Organiseer een activiteit rond wereldburgerschap in het lokale cultuurcentrum
  3. De bibliotheek zet een activiteit op rond wereldburgerschap
  4. De basisscholen in de gemeente organiseren een educatieve activiteit rond een mondiaal thema
  5. Zorg voor een vaste rubriek in het lokale infoblad rond mondiale thema’s
  6. Communiceer naar je inwoners over lokale initiatieven rond mondiale solidariteit binnen de gemeente
  7. Organiseer een faire markt met sensibiliserend luik
  8. Neem een initiatief om duurzaam consumeren bij de bevolking te stimuleren
  9. Zorg dat minstens één extra duurzaam product structureel wordt aangekocht door het gemeentebestuur
  10. Organiseer een activiteit voor het gemeentepersoneel om het draagvlak voor het eigen lokaal mondiaal beleid te vergroten

In totaal organiseerden de deelnemende lokale besturen meer dan 80 verschillende activiteiten rond mondiale solidariteit. Ze gingen op zoek naar originele en uitdagende activiteiten voor een gevarieerd doelpubliek in hun stad of gemeente: schoolgaande kinderen, bibliotheekbezoekers, cultuurliefhebbers, middenstanders en marktgangers, gemeentelijk personeel, …  De campagne versterkte samenwerkingen over de verschillende diensten heen en zorgde voor nieuwe partnerschappen rond duurzame ontwikkeling en consumptie, fair trade, wereldburgerschap, enz.

De gelauwerde gemeenten ontvangen een korting van 1000 EUR op trajecten aangeboden in het kader van het Omgevingscontract. Via het Omgevingscontract met de Provincie Oost-Vlaanderen kunnen gemeenten intekenen op een breed aanbod van diensten en projecten rond thema’s als milieu, omgeving, klimaat, natuur, mobiliteit, landbouw en economie.

Van de 15 lokale besturen die deelnamen aan de eerste campagneronde in 2021, gingen er vier voor een elfde uitdaging in 2022. Ze organiseerden een activiteit waarin de vijf pijlers van ‘Agenda 2030’ (de internationale agenda rond duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties) aan bod kwamen: mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap.  Dit mondde uit in een globaal duurzaamheidsevent, een mondiale Dag van het Park, een talencafé met wereldwinkelbar en een werelds lentefestival.   

Voor de gemeenten en steden die zich geroepen voelen om in de toekomst alle of enkele mondiale uitdagingen aan te gaan, werkte de Provincie Oost-Vlaanderen een draaiboek uit met informatie, suggesties en tips …

Op het digitale inspiratieplatform www.lokaal-mondiaal-oost-vlaanderen.be vinden ze tal van voorbeelden van concrete lokale activiteiten.

Leentje Grillaert. Gedeputeerde voor Mondiaal Beleid

Dienst Mondiale Solidariteit

Copyright foto:Provincie Oost-Vlaanderen

Nieuwste roman van Albert-Fernand Haelemeersch is uit !

Na een jaar ‘Corona verlet’ is mijn jongste roman ​’Weg naar Ooit’​ op Valentijnsdag 2023 eindelijk in de winkel beland. Je vindt hem in de boekhandel, de webshop van Partizaan.be en andere online winkels. Prijs € 22,50 .

Voor de vrienden kon ​ik​ enkele exemplaren in huis nemen. Geïnteresseerden kunnen het boek dus ook bij de auteur bekomen of  intekenen aan de ronde prijs van € 20,-. Daarenboven kan het boek in Latem​ en ​Deurle door de auteur thuisgebracht worden of afgehaald worden in Karel Van Wijnendaelelaan 11. Zo kan de lezer desgewenst een babbeltje maken met de auteur.

Overschrijven kan ook op rek. Nummer BE 97449558203149Bij KBC met vermelding OOIT .

Aan eenieder die denkt zich in dit boek te herkennen: dit werk is pure fictie gebaseerd op verhalen gesitueerd in het dorp, de regio waar de auteur verknocht aan bleef, maar ook vaak van elders ‘te lande’ of gewoon ontsproten uit zijn ontembare fantasie. Het zou naar een autobiografie kunnen neigen, maar dat is het geenszins

Nazareth: ‘Over Jazz’ – DF Latem-Deurle vroeg het aan musicoloog Maarten Weyler

Davidsfonds Academie staat voor kwalitatieve cursussen over geschiedenis, taal en cultuur. DF Latem-Deurle kon er één plannen in CC De Brouwerij Nazareth


Ontdek de geschiedenis van de jazz

Hoe spelen jazzmusici samen en hoe wordt geïmproviseerd? Speelt Miles bebop, New Orleans of modal? En wat is het verschil tussen al deze muziekstijlen?

Ontdek de jazz-muziek met Maarten Weyler, musicoloog en muzikant. De reis start vanop de katoenplantages, trekt via Chicago naar New York en de rest van de wereld. Gaandeweg worden de vele genres en stijlperioden behandeld. Geen droge kost, wel een boeiend verhaal waar muziek in zit; met niet alleen heel wat luister- en beeldfragmenten, maar ook ‘live’ muziek gespeeld aan de piano.

Maarten Weyler is een enthousiaste lesgever. Hij neemt je mee doorheen de geschiedenis van jazz van het ontstaan tot het heden.
De cursus bestaat uit drie sessies. Ze gaan door op 7,14 en 21 maart van 14.00-16.00u in CC De Brouwerij, Nazareth. Met uw Davidsfonds lidkaart bespaart u €15.

EXTRA: Je kan op donderdag 30 maart het concert van Dianne Reeves, Amerikaanse grande dame van de jazz, in Muziekcentrum De Bijloke bijwonen (ticket rang 1, t.w.v. € 31).

Alle info kan u vinden op de Davidsfonds Academie website

Maarten Weyler

Ter informatie: Tijdens deze activiteit kunnen er foto’s genomen worden. Mogelijk kunnen deze later gebruikt worden voor publicatiedoeleinden (bv. dorpsmagazine, Facebookpagina, website, …).