Sint-Martens-Latem : Anneke Brassinga wint Karel van de Woestijneprijs

Uitreiking Poëzieprijs met beperkt publiek

Op zondag 6 juni 2021 werd met een jaar vertraging de prestigieuze Karel van de Woestijneprijs voor poëzie uitgereikt. 
Wat in normale omstandigheden een waar cultuurfeest is voor een honderdtal cultuur- en poëzieliefhebbers, werd nu door de coronamaatregelen een beperkt maar gesmaakt gebeuren met twintig genodigden .

Vijf genomineerden

Na grondig beraad en soms van mening te verschillend, koos de jury vijf dichtbundels uit die volgens hen het kruim zijn van de Nederlandstalige dichtbundels in de periode 2017-2019:
Verborgen tuinen van Anneke Brassinga, Verdere bijzonderheden van Rozalie Hirs, As, vuur van Hester Knibbe, Zus van Jan Lauwereyns en Zon van Peter Verhelst.

Voor één dichtbundel had de jury eenstemmig bewondering. Een bundel die de jury graag wil toevoegen aan de erelijst van een prijs, genoemd naar wie lange tijd gold als de prins van de Vlaamse dichtkunst, een van de meest markante dichters in Vlaanderen in de vroege twintigste eeuw.

Verborgen tuinen

Na meer dan een jaar stilzwijgen kon de jury eindelijk de laureaat van 2020 bekronen.
De gelauwerde dichter Anneke Brassinga kreeg met Verborgen tuinen de gegeerde prijs toegewezen.

Professor Yves T’Sjoen brengt in het juryverslag de volgende analyse:   

Verborgen tuinen is klassiek van thematiek, maar ongelooflijk origineel in de uitwerking en verwoording daarvan. Anneke Brassinga laat zien dat ze in de Nederlandstalige poëzie op eenzame hoogte staat.
Verborgen tuinen is weer een intrigerende dichtbundel, een dichtwerk dat voortaan schittert op het palmares van de prijs genoemd naar Karel van de Woestijne, de Vlaamse symbolistische dichter die met klankexpressie, nieuwe woordsamenstellingen en woordmuziek de Nederlandse poëzie, beeldend en auditief, een sensitivistische en niet van woordbarok gespeende dimensie heeft bezorgd.
Brassinga moest ooit, hoe kon het anders gezien haar taaluitbreidingen, de prijs ontvangen die verwijst naar Van de Woestijne. Bij deze dus.”

Publieksprijs

Daarenboven kregen de vijf genomineerden de kans om één gedicht uit de geselecteerde dichtbundel te laten meedingen voor de Publieksprijs, waardoor poëzie een breder draagvlak krijgt. Het publiek kon online stemmen op zijn favoriet.

Rozalie Hirs sleepte dit jaar met haar gedicht ‘van roos tot enig glaswerk’ uit Verdere bijzonderheden de publieksprijs in de wacht.

De uitreiking vond plaats in de boomgaard aan de Leie, achter het gemeentehuis van Sint-Martens-Latem. Onder een stralende zon droegen de dichters, zelf aanwezig of vertegenwoordigd door een jurylid, enkele gedichten uit hun bundels voor.

Anneke Brassinga (fotorecht Eddy Vaernewyck)

8 bijkomende AED-toestellen geplaatst in Sint-Martens-Latem

Jaarlijks overlijden tot 15.000 Belgen aan plots hartfalen.
Bij plots hartfalen telt elke seconde. Het gebruik van een AED-toestel, een ‘Automatische Externe Defibrillator’, kan dus het verschil betekenen tussen leven en dood.
Om die reden besliste het lokaal bestuur Sint-Martens-Latem om bijkomende AED-toestellen te plaatsen op het grondgebied van de gemeente.

Locaties

De toestellen werden eind mei 2021 geplaatst op de volgende locaties:

 • De Vierschaar
 • De Oase
 • Pastorie Deurle
 • Gemeenteschool Sint-Martens-Latem/Muziekschool/De Vluchter
 • Oude Brouwerij
 • Kwakstraat – Villa Zomernest
 • Museum Gevaert-Minne
 • Recyclagepark

Op de sportsite en op de site Huize Elsakker bevonden zich al AED-toestellen, net als in het gemeentehuis, waar het een mobiel toestel betreft. De locaties zijn te bekijken op deze kaart

De AED-toestellen worden telkens op een goed zichtbare en goed bereikbare plek geïnstalleerd. Het toestel zelf begeleidt de gebruiker door de verschillende stappen en er is ook een handleiding aanwezig. Van zodra mogelijk in het kader van de coronamaatregelen, zullen inwoners kunnen deelnemen aan een EHBO-cursus, waarin ook de AED-toestellen worden toegelicht. 

Meer informatie

Filip Christiaens, schepen van welzijn en sociale zaken

filip.christiaens@sint-martens-latem.be – 0474 80 01 17

www.sint-martens-latem.be/AED

Afbeeldingen

Op zoek naar werk? Standenbouwer komt handen tekort !

Standenbouwer uit Evergem zoekt recordaantal schilders en schrijnwerkers
– DINSDAG 1 JUNI 2021 – EVERGEM   Aktual uit Evergem zoekt meer dan twintig nieuwe medewerkers om de hernieuwde vraag naar beursstanden te kunnen bolwerken. Het bedrijf schoof door corona veel medewerkers door naar andere divisies zoals interieurafwerking en houtskeletbouw. Het standenbouwteam zoekt dus dringend nieuwe collega’s. ‘Wie houdt van tempo en avontuur, zal zich hier zeker goed voelen’, zo klinkt het bij het team.

War for talent

Aktual is een KMO met dertig vaste medewerkers in dienst. Momenteel heeft het bedrijf tien openstaande vacatures voor vaste medewerkers en zoekt het minstens evenveel freelancers om bij te springen op drukke momenten. ‘We staan voor een grote uitdaging’, vertelt Ditke Van Goethem, HR-verantwoordelijke bij Aktual. ‘Het aantal openstaande functies is een record voor onze onderneming. Vooral schilders en schrijnwerkers zijn bij ons erg gegeerd.’Cowboyimago onterecht
Christophe Van Landeghem is projectvoorbereider bij Aktual. Hij werkt al meer dan tien jaar met veel plezier in de standenbouw. ‘De standenbouw heeft bij sommigen een cowboy-imago, maar dat is helemaal onterecht’, vertelt hij. ‘Ja, wij zetten in op snelheid, maar we leveren tegelijk ook topkwaliteit af. Bovendien is het werk zeer afwisselend waardoor je veel leert, op verschillende domeinen. Wie werkt voor een ramen en deuren-installateur installeert hele dagen ramen en deuren. That’s it. Bij ons is het takenpakket veel breder: van schrijnwerk tot decoratie. Dat maakt het net zo leuk en uitdagend.’Tempo en avontuur
‘Voor wie zich niet laat afschrikken van een beetje avontuur en het internationale karakter is de standenbouw een toffe sector om een carrière uit te bouwen’, vult Ditke aan. ‘We zoeken trouwens niet alleen technisch uitvoerende krachten maar ook een interieurarchitect, een calculator, een magazijnier, een recruiter en er zitten nog meer jobs in de pijplijn. Wie houdt van tempo, avontuur en perfectie, zal zich hier zeker goed voelen. Ervaring is overigens belangrijk maar motivatie minstens evenveel.’—
Over Aktual:
Aktual is een sterk groeiende standen- en interieurbouwer gesitueerd in Evergem, Ghent North Sea Port. Het is een familiebedrijf onder leiding van de tweede generatie met aan het hoofd Ing. Kristof De Baerdemaeker en Ann Van Haute. Het bedrijf heeft een internationale klantenportefeuille met grote namen zoals Deceuninck, Sioen, ST Engineering, Telenet, Friesland-Campina,…
Contactgegevens:
Aktual bv
Noorwegenstraat 22
9940 Evergem
Website: https://aktual.be/
Tel: +32 9 357 56 72

Maaike De Wilde
Marketing Coördinator
E-mail: marketing@aktual.be
GSM: +32 486 86 97 94

Ditke Van Goethem 
HR-verantwoordelijke 
E-mail: HR@aktual.be
GSM: +32 491 72 06 80

 

Expositie ‘Naar molens kijken’ – provinciale erfgoedsite Ename

Nieuwe expo met ruim 40 topwerken en familieparcours bewijst dat Vlaanderen molenland is

Op zaterdag 29 mei 2021 start op de provinciale erfgoedsite Ename de expo ‘Naar molens kijken’.
Het is de eerste grote overzichtstentoonstelling over molens in al hun facetten: als baken in het landschap en als onderwerp van kunst, als moeder van alle technieken en als onmisbare schakel tussen boer, bakker en brouwer.

Bovendien bewijst de expo dat de molen uitgevonden werd in het graafschap Vlaanderen. Samen met de twee andere tentoonstellingen in het Erfgoedcentrum is deze expo een herontdekking van het erfgoed in eigen land. Een gouden tip voor een boeiende uitstap, ook voor families met kinderen.

“Door de herwaardering van duurzame energie, ambacht en korte keten groeit de aandacht voor historische molens. Provincie Oost-Vlaanderen zet hier al jaar en dag op in via o.a. onze expertise in Mola Molencentrum en Monumentenwacht, vijf provinciale molens, de molendraaipremie, publicaties en de ondersteuning van de vzw’s Oost-Vlaamse Molens en Molenforum Vlaanderen voor de molenaarscursus en de Molendagen. Want de beste garantie voor het voortbestaan van molens is dat ze blijven draaien èn malen en dat het publiek ervan kan genieten. Hoog tijd dus voor een overzichtstentoonstelling.”, aldus Gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

Sint-Martens-Latem: Gemeenteraad keurt zonnepanelen op openbare gebouwen goed

Het meerjarenplan 2020-2025 bevat de actie ‘Verduurzamen energievoorziening in gemeentelijk patrimonium.
Het plaatsen van zonnepanelen op een aantal gebouwen van het gemeentelijk patrimonium past in de uitvoering van deze actie.
In het college van burgemeester en schepenen van 27 november 2020 werd een lijst van gebouwen opgesteld om de haalbaarheid van de plaatsing van zonnepanelen te onderzoeken. Via de raamcontracten van het Vlaams Energiebedrijf werd de firma Linea Trovata aangeduid als leverancier.

Het raamcontract bestaat uit een studie, uitvoering en werfopvolging-formule. Na de analyse van de verschillende haalbaarheidsstudies wordt beslist om zonnepanelen te plaatsen op vier gebouwen in 2021.
De projectkost van deze vier gebouwen wordt geraamd op 26.327,61 euro (inclusief BTW, ontwerpkost, onderhoudscontract en een garantieperiode van 10 jaar).
De cumulatieve opbrengst van deze investering over een periode van twintig jaar bedraagt 54.119 euro. Dit betekent een geschat optimaal rendement van 27.791,39 euro.

De haalbaarheidsstudies van de andere gebouwen worden bijgehouden voor verdere investeringen in de toekomst. Hierbij wilt het lokaal bestuur proactief inspelen op het decretaal kader dat in opmaak is door de Vlaamse Regering voor de organisatie van lokale energiegemeenschappen

Uiteindelijk zonnepanelen op enkele openbare gebouwen, maar meerderheid laat kansen liggen“, aldus fractieleider Kristof Vanden Berghe :

“Sinds 2018 dringt de fractie SAMEN N-VA in de gemeenteraad al aan op de plaatsing van zonnepanelen op diverse openbare gebouwen, zoals de jeugdlokalen. 

Door het ondertekenen van het burgemeester-convenant heeft het gemeentebestuur zich voorgenomen om de CO2-uitstoot in Sint-Martens-Latem met 15 kton per jaar te laten zaken tegen 2030. Dat is een reductie van maar liefst 40 procent. Daar zijn veel inspanningen voor nodig. Vooral de plaatsing van zonnepanelen kan bijdragen tot de realisatie van deze doelstelling.

Na drie jaar tijdverlies, ontwijkende antwoorden en het maken van studies, heeft de gemeenteraad uiteindelijk het licht op groen gezet voor de plaatsing van zonnepanelen op 4 openbare gebouwen: de jeugdlokalen van KSA en scouts, het seniorenflatgebouw en de kleuterschool in de Twee Dreven.

Ook voor andere gebouwen werden haalbaarheidsstudies gemaakt. De te verwachten rendementen en terugverdientijd zijn voor deze gebouwen minstens even goed, maar toch vond de Welzijn-meerderheid het niet nodig om over te gaan tot de plaatsing van zonnepanelen op deze gebouwen.

Dit vindt SAMEN N-VA een foute keuze omdat er in 2021 nog een investeringspremie van 1.500 euro per gebouw kan bekomen worden. Deze subsidiemogelijkheid wordt vanaf 2022 afgebouwd.

Bovendien vindt SAMEN N-VA het belangrijk dat het gemeentebestuur zeker in dit onderwerp haar voorbeeldfunctie ten volle opneemt en initiatieven niet op de lange baan schuift.

Het uitstel van een beslissing om op andere openbare gebouwen in de gemeente ook zonnepanelen te plaatsen, zien wij dan ook als een grote gemiste kans”

Huize Elsakker (foto gemeentediensten)

HUISE-LOZER :”Floraliën van den buiten”


LozerCultureel pakt uit met een merkwaardig project: “Kerk in de bloemen, floraliën van den buiten”.
Drie bloemenkunstenaars kregen carte blanche. Ze mochten de kerk van Lozer omtoveren tot een oase van vreugde, rust en schoonheid. Een symfonie van kleuren en geuren, exclusief en inspirerend. 
Alle stoelen naar buiten, een creatie van uitzonderlijke bloemen, planten en struiken naar binnen. In het unieke kader dat de kerk aan de Lozerdreef reeds is, wacht u een speciale ervaring in de bijzondere wereld van nu
 Elke dag vrij toegankelijk tussen 9u en 18u, gedurende de hele maand mei.
Bloemenkerk

Met groot respect voor de Christelijke Traditie wordt een verrassende creatie gerealiseerd. De hele kerk is ingenomen door bloemen.
Het geheel is dynamisch want het aanbod wordt regelmatig vernieuwd en grondig herschikt. Zo ontstaat een ervaringsruimte die ode wil zijn aan “het Leven en aan de levensvreugde”.
Er is ook bijzondere aandacht voor het Mariabeeld. De meimaand stond in Lozer altijd al centraal. 
Door de maatregelen kon de jaarlijkse bedevaart niet doorgaan. Om de traditie in stand te houden, organiseert LozerCultureel nu een bloemenhulde. Iedereen die dat wil, brengt bloemen, bloesems van thuis naar hier en geeft ze een plaatsje in dit hoekje. 

Viburnum-soorten, Dorianthus excelsa (speerlelie), Tillandsia usneoïdes (Spaans Mos), Mussela lasiocarpa (Chinese Lotusboom: een “dwergbanaan” uitzonderlijk in bloei), enkele piramidale Azalea’s van respectabele leeftijd en Rhododendrons – die bestemd waren voor de geplande Floraliën dit jaar, maar jammer genoeg afgelast en ons ter beschikking gesteld werden uit een privécollectie -, Gusmania, Japanse Esdoorn, Laurier, 2 soorten Azalea’s: Noralinde en Yacandi en … vele honderden snijbloemen.Poëzie

Om dit project extra glans te geven, verbinden we de pracht van de bloemenkerk met de schoonheid van de taal. Op vraag de E.H. De Boever zonden reeds vele mensen een zelfgeschreven gedicht, sonnet of haïko in in verband met bloemen.
Ook op uw pennenvrucht wachten wij vol ongeduld. (Graag mailen naar jdb.eine@proximus.be) De ingezonden pennenvruchten krijgen dan een plaatsje tussen de bloemen.

Het muzikale luik

De komende drie zaterdagen (15 mei, 22 mei en 29 mei telkens om 11u) zal aan de kerkpoort (buiten) een concert plaatsvinden, tegen vrije bijdrage. Op 15/05 wordt het concert verzorgd door het Sint-Anna duo (Mikhaïl Bezverkhni en Marieke De Jonghe). Het programma en de bezetting voor de twee weken die volgen, is voorlopig nog een verrassing. Buiten aan het kerkportaal, voor max. 50 personen. Inschrijven is verplicht: op 0470/08.21.30 of via  lozercultureel@hotmail.com. 
Word zelf deel van ons initiatief

Breng ons bloemen en bloesems uit eigen tuin of omgeving. Of heb je boompjes, struiken of bloeiers in pot die we even mogen gebruiken, even goed en zelfs heel graag.
Wie rozen kweekt of zelfs orchideeën koestert, mag niet twijfelen.
Zo worden allen die ons bijspringen Meters en Peters van dit initiatief.
Slijp dus allen de scharen en snoeitangen en breng uw “offer” naar de kerk van Lozer op 19 en 20 mei, tussen 18 en 20u.

LozerCultureel is U hiervoor ontzettend dankbaar. Graag een seintje vooraf naar 0470/08.21.30.

Wie zich betrokken weet, ons op één andere wijze wil helpen, hetzij met raad of daad, gelieve ons te contacteren: lozercultureel@hotmail.com of 0470/08.21.30. Van harte dank.

Op dinsdag en woensdag 1 en 2 juni worden de gebruikte en tevens zeldzame azalea’s te koop aangeboden ten bate van het project. Dit kadert in een plantenbeurs die loopt van 9u tot 18u aan het portaal van de kerk.
Wie plantenliefhebber is, mag deze kans niet missen!  

KUNST VOOR IEDEREEN : In Sleidinge toont WANDERMEER hoe het kan !

‘ART IS FOR EVERYBODY’, STAAT IN HET GROOT TE PRONKEN OP EEN GEBOUW OP DE LAATSTE METERS VAN DE AUTOSTRADE RICHTING OOSTENDE.

DAT IS WAAR. EN ART MOET DAT OOK ZIJN. OOK EVERYWHERE. DAT MOET OOK.

DUS WAAROM NIET HIER?

VORIG JAAR WERD ER VEEL GEWANDELD, DIT JAAR ZOU ZICH DEZE TREND VERDER ZETTEN.

VAN AL DAT WANDELEN GROEIDE DE GOESTING IN HET ORGANISEREN VAN EEN KUNST FESTIVAL.

IF YOU CAN THINK IT, YOU CAN MAKE IT.

MET TROTS NODIGEN WE U UIT OP DE EERSTE EDITIE VAN HET KUNSTENPARCOURS WANDERMEER ’21 TE SLEIDINGE.

KOM WANDELEN, KOM KIJKEN, KOM PROEVEN, KOM LUISTEREN, KOM ONTDEKKEN, KOM VERDWALEN, MAAR KOM VOORAL. GEWOON. PUNT.

VAN 1/6 TOT 31/8, STARTPUNT CC SLEIDINGE

Heel wat culturele verenigingen in Vlaamse gemeenten, zo ook in Sint-Martens-Latem, zoeken een middel om kwalitatieve kunst laagdrempelig te tonen en brengen.

In Sleidinge neemt WANDERMEER het voortouw en wil bewijzen hoe eenvoudig het is kunstenaars en kunstliefhebbers een hart on der de riem te steken.

Mijn dorp, Sint-Martens-Latem, gedoodverfd als het Kunstenaarsdorp in Vlaanderen, slaagde daar in de jaren 90 ook in toen de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleving onder impuls van de toenmalige voorzitter en latere cultuurschepen Francesco Melis succesvol ‘KUNSTDORP’ werd ingericht. Alle geledingen uit de kunst- en cultuurbeleving kregen een tijdelijke stek in en rond het huidige WIJKCENTRUM OASE.

Het Latemse galerieleven stond toen op zijn dieptepunt. De galerieën zakten als een pudding in mekaar. De plaatselijke musea en de ‘Latemse School’ waar Oscar Devos in wiens galerie het kruim van de ‘Latemse pioniers uit de Eerste Twee Groepen’ bleef promoten, hielden toen en vandaag nog het vaandel hoog. De GRC pakte later de draad weer op in het nieuwe Millennium met gesmaakte CULTUURCAFES’ en zoekt nu naar het juiste recept om de levende, plaatselijke kunstenaars opnieuw een waardig FORUM te geven. De kunstgaleries staken weer de kop op. De komst van in ‘de wandeling’ als hypermarkten voor kunst- en decoratie bestempelde galeries werd dan weer eens de doodsteek voor de kleinere, intieme kunstwinkeltjes met betaalbaar oeuvre. Nu, als kunstliefhebber en recensent betreur ik een dergelijke exuberante megalomanie maar dit zal inherent zijn aan het status van Sint-Martens-Latem, in de media als rijkste gemeente gelabeld.

Kortom, wat ik met deze bijdrage vooral wil aantonen, is dat een aanpak zoals WANDERMEER die laagdrempeligheid voor mekaar kreeg, en zo een meerwaarde lijkt om iedereen, arm of rijk, de kans te geven om zonder diep in de portefeuille te tasten op een gezonde manier een kijk op kunst en cultuur te geven…

INFO /

lLINA STANKOVA

BE 0673 752 397

M +32 (0)486 05 84 46

www.laut.be

Sint-Martens-Latem zet camera in tegen sluikstorten en zwerfvuil

IVM schakelt hoger tegen sluikstorten

Sint-Martens-Latem spant zich al jaren in om sluikstort en zwerfvuil op het grondgebied in te perken d.m.v. sensibilisering en de organisatie van opruimacties, met de steun van tal van vrijwilligers. Daarnaast ruimt gemeentepersoneel frequent sluikstorten en zwerfvuil op.  

Een effectieve aanpak van het probleem vereist ook een handhavingsluik, zodat overtreders weten dat ze niet ongestraft afval mogen achterlaten. Overtreders hebben nog te vaak het gevoel dat de pakkans gering is.
Daarom besloot het lokaal bestuur om in samenwerking met afvalintercommunale IVM een hoogtechnologische camera in te zetten. 

De camera zal in eerste instantie opgesteld worden aan de ondergrondse glascontainers op de parking van voetbalclub FC Latem (Hoge Heirweg). Nadien zal samen met de zwerfvuilvrijwilligers bepaald worden op welke andere plekken de camera kan ingezet worden.

 

Hoogtechnologische camera

Om de lokale besturen te ondersteunen bij het uitwerken van hun handhavingsluik, besliste IVM enkele hoogtechnologische camera’s aan te kopen die kunnen worden ingezet op sluikstortgevoelige plaatsen.
De camera’s zijn verplaatsbaar, zodat meerdere ‘hotspots’ kunnen worden gesuperviseerd. Deze camera’s leveren beelden van overtreders en dragen bij tot de identificatie zodat de dossiers – na verwerking door de lokale politie – kunnen worden overgemaakt aan de sanctionerend ambtenaar die de boetes kan vastleggen.

Het plaatsen van deze tijdelijk vaste (verplaatsbare) camera’s heeft volgend doel:

 • afschrikken van potentiële daders;
 • voorkomen, vaststellen en bewijzen verzamelen van overlast;
 • verschaffen van informatie die de politie in staat stelt om de bedoelde overlast en misdrijven op te sporen en te vervolgen;
 • het verhogen van de pakkans bij de bestrijding van zwerfvuil en sluikstorten;
 • daders, verstoorders van de openbare orde, getuigen of slachtoffers opsporen en identificeren;
 • het optimaliseren van de ingezette preventieve maatregelen.

IVM treedt op als verwerker van de beelden en zal instaan voor:

 • het plaatsen van de camera’s;
 • het bekijken en verwerken van de beelden;
 • het opmaken van een GAS-dossier waar mogelijk of het overmaken van de beelden aan de lokale politie indien nodig.

Gebruik van ‘tijdelijk’ vaste camera’s

Het college van burgemeester en schepenen gaf een gunstig advies op 12 april 2021 wat betreft de camerabewaking op bepaalde locaties zoals glasbolsites en hotspots van zwerfvuil en sluikstort. 

Op 26 april 2021 verleende de gemeenteraad een gunstig advies voor de plaatsing van ‘tijdelijk’ vaste camera’s op niet-besloten plaatsen, voor een geldigheidsduur tot 31/12/2025.
Tegelijk werd een reglement over het gebruik van de tijdelijk vaste camera’s goedgekeurd.
Daarin wordt onder meer bepaald dat de gemeente de hotspots zal bepalen, eventueel in overleg met de lokale politie.
Het betreft locaties waar er overlast is door sluikstorten of de aanwezigheid van zwerfvuil. Ook werden er verschillende bepalingen rond privacy opgenomen.
Zo zullen de opnames slechts bekeken worden na het vaststellen van een sluikstort of de aanwezigheid van zwerfvuil. De zone onder cameratoezicht wordt gesignaleerd met aangepaste signalisatie (pictogrammen) ter hoogte van de invalswegen van de gemeente.

Sint-Martens-Latem wil veilige mobiliteit !

Deurle wil snel een fietspad in de Klapstraat

Het gemeentebestuur van Sint-Martens-Latem wil dat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) spoed steekt achter de aanleg van een veilig fietspad in de Klapstraat (N437).

Op het traject tussen de spoorovergang in Deurle en de Warandestraat in buurgemeente Nazareth moeten fietsers momenteel op de weg rijden. Ondanks de snelheidsbeperking en regelmatige controles blijven laagvliegers een gevaar voor de zwakkere weggebruiker en de aangelanden.

Het gemeentebestuur van Sint-Martens-Latem wil dat er eindelijk schot komt in de zaak.
Dat fietspaddossier in de Klapstraat sleept nu al jaren aan en op voorstel van oppositiepartij Samen/N-VA werd er tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 26 april 2021 een besluit goedgekeurd, waarmee het bestuur druk wil uitoefenen op de Vlaamse overheid.
Concreet vraagt de gemeenteraad om onmiddellijk het dossier onteigeningen voor de aanleg van een veilig fietspad langs de N437 op te starten, versneld te laten uitvoeren en hiervoor de nodige budgetten te voorzien.
Hierbij sluit de Latemse gemeenteraad zich aan bij de motie van de gemeenteraad van Nazareth en gaat men tevens steun zoeken bij het stadsbestuur van Deinze, TMVW en de deputatie van Oost-Vlaanderen.

“We vinden die veilige fietsverbinding essentieel en we willen alle middelen inzetten om deze snel te realiseren. 
Het Agentschap Wegen en Verkeer is belast met het onteigeningsdossier maar op heden werden in dit kader nog geen concrete stappen gezet.”
Jef Schoenmaekers, woordvoerder bij AWV zegt dat er wel al stappen werden gezet. “De voorbereiding voor de onteigeningsprocedure is bezig. De teksten voor het onteigeningsbesluit zijn klaar en het studiebureau is bezig met de actualisatie van het dossier. Pas in het najaar kunnen we starten met de onteigeningen en dan hopen we zo snel mogelijk met de werken op te starten.”

 Het is niet verwonderlijk dat ook het Latemse gemeentebestuur hunkert naar de uit- en afwerking van dit slepende dossier.
De goedkeuring door de Vlaamse Overheid dateert nu toch al van 2011!
Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) keurde toen de aanleg van nieuwe fietspaden langs de Klapstraat tussen Deurle en Nazareth (4,5 km) goed en dat betekende groen licht voor een investering van ruim 2,7 miljoen euro. De budgetten zouden er dus sinds lang moeten zijn!
De inwoners vrezen voor een ‘déja-vue’ met het dossier van de Pontstraat, een drukke verbindingsweg met Deinze, tracé dat eveneens deel uitmaakt van die fameuze gewestweg en dat ook al jaren slabakt !

Zicht op de Klapstraat te Deurle, richting Nazareth

Latemse verenigingen krijgen 42.430 euro aan subsidies

Verenigingen blijven niet op hun honger

Er bestaat in Sint-Martens-Latem een lange traditie van financiële ondersteuning van het verenigingsleven. Hiervoor werd in oktober 2020 een nieuw subsidiereglement goedgekeurd.

Alle verenigingen krijgen een vast bedrag om de basiswerking te garanderen. Daarbovenop kunnen de verenigingen het subsidiebedrag aanzienlijk verhogen door aan bepaalde criteria te voldoen, zoals het aantal leden, de sociale toegankelijkheid, de samenwerking met andere verenigingen of de gemeente …
Op die manier kunnen de verenigingen, op basis van een eenvoudig en transparant reglement, andere accenten leggen en de financiële steun verhogen.

Tijdens de gemeenteraad van 29 maart 2021 werd beslist om 18.510 euro toe te kennen aan de socio-culturele verenigingen, 3.345 euro aan de seniorenverenigingen en 1.825 euro aan de milieu- en natuurverenigingen.
In totaal werd op die manier een bedrag voorzien van 23.680 euro, ten opzichte van 14.520 euro in 2020. 

Omwille van de coronapandemie, die het de verenigingen bijzonder moeilijk maakt om op een normale manier activiteiten te organiseren, werd eerder al beslist dat de subsidies per vereniging in 2021 niet lager mogen zijn dan in 2020.

Tijdens de gemeenteraad van januari 2021 werd reeds beslist om 18.750 euro subsidies toe te kennen aan de sportverenigingen.
Ook voor deze verenigingen werd, omwille van de pandemie, geen lager bedrag uitgekeerd dan in 2020.  

In totaal werd het verenigingsleven dus in unanimiteit ondersteund voor een bedrag van 42.430 euro. Daarnaast zijn er ook nog toelagen voorzien voor de adviesraden en feest comités.

Ook Den Laethemschen Vriendenkring hoopt op betere tijden…