Sint-Martens-Latem keurt fietsnetwerk goed

In september 2022 presenteerde het lokaal bestuur het voorstel voor het fietsnetwerk in de gemeente, en dit tijdens drie overlegmomenten in de drie buurten van de gemeente (Latem, Deurle en Hooglatem).

Alle inwoners kregen de kans om opmerkingen en suggesties over te maken. Op basis van die feedback werd het voorstel gefinaliseerd en ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad op de zitting van 21 november 2022. Het voorstel werd unaniem goedgekeurd.

Concreet heeft het bestuur de ambitie om meer dan 17 km aan fietsstraten en 2,5 km aan fiets-suggestiestroken in te voeren als aanvulling op de bestaande fietspaden en fietssnelwegen. De realisatie van deze verbindingen moet bijdragen aan meer veilige en comfortabele verplaatsingen met de fiets in de gemeente.

Fietsnetwerk Sint-Martens-Latem

In uitvoering van het meerjarenplan maakte het lokaal bestuur, in samenwerking met de verkeersexperten van bureau Traject,een fietsactieplan op. Een belangrijk onderdeel van het fietsactieplan is het fietsnetwerk, dat inzet op veilige en comfortabele verplaatsingen tussen de verschillende wijken en de belangrijkste attractiepolen in de gemeente (zoals scholen, sporthal, jeugdbeweging …).

Het principe is dat fietsers naar het fietsnetwerk worden aangezogen, ook als dit een kleine omweg zou betekenen. Een concentratie van fietsers zorgt er tegelijk voor dat hetgemotoriseerd verkeer maximaal naar andere wegen wordt geleid.

Een fietsnetwerk kan bestaan uit een combinatie van fietspaden, fietssuggestiestroken, fietsstraten, gemengd verkeer … De keuze wordt straat per straat gemaakt, naargelang de kenmerken van de weg. Bij de uitwerking van het fietsnetwerk in Sint-Martens-Latem werd rekeninggehouden met verschillende criteria, om zo tot duidelijkeassen te komen tussen de verschillende wijken.

Zo kwam men tot de volgende indeling (tevens te raadplegen op de digitale kaart via www.sint-martens-latem.be/fietsnetwerk)

• Bestaande fietspaden: Mortelputstraat, Latemstraat, Philippe de Denterghemlaan, Pontstraat, Golflaan, Karel Lodewijk Maenhoutstraat, Kortrijksesteenweg, Moeistraat en Keistraat.

• Fietsstraten: Hoge Heirweg, Paddenhoek, Baarle-Frankrijkstraat, Eikeldreef, Burgemeesterstraat, Brakelstraat, Nelemeersstraat, Kasteeldreef, Lindenstraat, Oude Pontweg, Rode Beukendreef, Mulderdreef, Dorpsstraat, Wijngaard, Oude Viersschaarstraat, Brandstraat, Kapitteldreef, Vijverhoflaan, Hoge Kouter, Bunderweg, Oudburgweg, Palepelstraat, De Knok, Zevecotestraat, Twee Dreven en Broekstraat.

• Fietssuggestiestroken: Heidebergen, Koperstraat, de brug in de Broekstraat en Klapstraat.

In een netwerk van fietsstraten krijgen de fietsers de belangrijkste plaats, en zijn de voertuigen te gast. Zo worden kinderen en volwassenen die in staat zijn om te fietsen, uitgenodigd om meer de fiets te nemen. Meer fietsers betekent veiliger fietsen.

Toekomstige infrastructurele werken

Toekomstige infrastructurele werken op de openbare weg zullen ook steeds worden getoetst aan de achterliggende visie en principes van het fietsnetwerk. Fietsveiligheid en -comfort moeten immers belangrijke speerpunten zijn bij investeringen in het publiek domein.

Timing

De huidige planning is weliswaar onder voorbehoud, maar tegen de zomer van 2023 wil het bestuur de meeste fietsstraten ingevoerd hebben. Daarnaast plant het bestuur een evaluatiemoment na een periode van 12 maanden, in de zomer 2024.

Meer informatie

Op de webpagina www.sint-martens-latem.be/fietsnetwerkvindt u meer informatie over het fietsnetwerk, de diverse vormen van fietsinfrastructuur en een digitale kaart waarop de fietspaden, fietssuggestiestroken en fietsstraten werden aangeduid. 

Rigo Van de Voorde, schepen van mobiliteit

rigo.vandevoorde@sint-martens-latem.be – 09 282 17 00

Provincie subsidieert aankoop 48 ha natuurgronden

Via een subsidiereglement kunnen erkende natuurverenigingen jaarlijks een beroep doen op financiële steun van Provincie Oost-Vlaanderen bij de aankoop van waardevolle natuurgronden in onze provincie.
De resultaten voor 2022 zijn nu bekend.

De Provincie wijst in totaal 299.766,8 EUR aan subsidies toe. Zo kunnen 23 bestaande natuurgebieden in Oost-Vlaanderen uitbreiden met 48,1 hectare.

Deze 23 natuurgebieden zijn verspreid over het volledige grondgebied van Oost-Vlaanderen, van de Vlaamse Ardennen tot het krekengebied in het Meetjesland, van de Zeverenbeekvallei in Deinze tot de Wellemeersen in Aalst/Denderleeuw (zie overzichtskaart). Ze worden beheerd door Natuurpunt en vzw Durme.

Latem Leven door het oog van ‘Cato Major’

Nu was ik, noch de redactie zinnens onze veer of pluim uit de inktpot te halen om ‘Latem Leven’ te recenseren, maar een trouwe abonnee dropte een niet te verwaarlozen en dus dankbare satirische bijdrage in onze mailbox .

En ja, we moeten toegeven dat er een kwalijke wind waait door de dorpen die nog steeds de kunstenaarsdorpen bij uitstek blijken te zijn in Vlaanderen.

De kunst die eertijds zo geprezen werd, is met stille trom verdwenen en verwezen naar veilinghuizen waar ze amper scoren.
De plaatselijke kunstenaars krijgen amper aandacht en worden overvleugeld door het best prijzig, commerciële aanbod van de ‘vigerende’ kunstgalerijen. Die hebben in hun ‘hypermarkten’ een aanbod aan in- of aangevoerde kunst van artiesten die happig zijn naar de muren van de ‘rijken’ over wie de media het zo vaak en graag hebben en die een sterk vertekend beeld geven van hoe Latem leeft.

De docusoap die momenteel loopt, accentueert onmiskenbaar die misvatting en brengt ergernis voor de modale inwoner.
Vooraleer wij ons hier op de redactie verder gaan verdiepen in het aanbod van ‘Naked Attraction’, de Dag van het Naakt Tuinieren’ of ‘Blootgewoon Museumbezoek ‘ geven we graag de ‘pluim’ door aan columnist en satiricus Cato Maior die voor ons de eerder genoemde docusoap fileerde.

LATEM  LEVEN.

Er is erg, er is erger en er is Latem Leven.

Er is een jongetje met een strak kontje en een hondje, die als hij klein was in een ton bleekwater is gevallen.   Het heeft een Hypocrates eedje afgelegd en komt dus doktoortje spelen op de Kortrijkse Steenweg.   Het heeft een schootvriendje dat zijn haartjes laat bijknippen onder toezicht van het kontje en zijn hondje.   Het hondje heet Louise en wordt regelmatig gekust en gemuild door Mijnheer doktoor.   Professor Van Ranst, trek uw rode pull aan en ren naar de studio’s, de hondepokken komen eraan.

Welkom aan onze nieuwe esthetische chirurg.  Vrouwen met beschaamde lippen, mannen met een te kort lontje, allen daarheen.

Ach, had ik maar een hamertje en een zaagje, ik zou….

Er is die ondernemer die iets onderneemt en dus een villa aan de Leie koopt.  Villa gebouwd in 1930 met een interessante geschiedenis tussen zijn muren.   Niets daarover, alleen wordt ons verteld in welke hoek het kinderbedje komt te staan.  Mevrouw is zwanger, vandaar.  Verder worden wij meegesleept in het misterie van de stank in zijn boot.  What is it ? Who done it ?   Is het een stinkdier, is het een lijk ?  Nu ook een Murder on the Leie,  Murder on the Latem Express ?   Nee hoor, gewoon een stuk plastiek te dicht bij de motor.   Spannend zeg.   De Hercule Poirot in ons blijft verweesd achter met deze ontknoping van  ‘t half zeven donker.

Er zijn die symphatieke Boxy’s.  Er is er maar eentje overgebleven in Latem.   De rest zit in de Caraïben op Harry Bellafonte’s island in the sun.  Ze bouwen een nieuw nestje, hotelletje, pied à sable, whatever.   Publiciteit, publicitorum.  Nu nog de prijs voor een all-in met extra korting voor VTM kijkers.  Goe bezig  Boxytjes, deugenietjes.

Er is die jongen die lichamen bouwt of in het jargon, een body builder.  Hij heeft een vriendin die niet op haar tong is gevallen , maar waarschijnlijk wel op iets anders.  Ze zoeken en bezoeken een appartement in Latem,  dat is nog eens  nieuws zeg.   De jongen met zijn lichaam als een kathedraal zien en horen wij dan raad geven aan de idioot van dienst in zijn gym lokaal.  Hij wijst hem op het belang van een gezonde geest in een gezond lichaam.  Waw, hij kent zijn Latijnse wijsgeren.   Wij wensen het jonge koppel veel geluk maar voor de rest kan mij dit alles geen moer, zelfs geen zier schelen.

Er is gelukkig Latem kermis met honden en geiten die moeten gekeurd worden.  Wie is de stomste geit van Latem.  Eerste prijs, een doos  bokkepootjes van Suffys.  
Maar er is ook Isabelle A op een podium, ze zingt haar ziel uit het lieve lijfje.  Is ze nog steeds dat lekker beest , ja hoor.  Haar te zien als intermezzo in dit slechtste programma sinds Latem Leven  vorig jaar, is een verademing.

Het beste van Latem Leven zien wij tijdens de reclame blokken, het is een opluchting om even te bekomen van wat voorafging.

Latem Leie in rust

Sint-Martens-Latem: Update voor werken Deurlese Pontstraat

.

In voorgaande berichten van de communicatiedeskundige van de gemeente kon u al lezen dat de werkzaamheden in de Pontstraat vertraging hebben opgelopen.

Op vraag van het lokaal bestuur gaven de aannemer en Farys op 7 november 2022 toelichting bij deze vertragingen en de gevolgen hiervan voor de planning van de wegeniswerken.

Sinds de start van de werken in maart 2022 tot eind oktober 2022 werd er 114 dagen gewerkt en waren er 48 verletdagen. De problematiek van het droog krijgen van de rioleringssleuf in de Pontstraat en het bijkomende grondonderzoek (zie eerdere berichten), zorgde voor een vertraging van 22 weken. Een probleem met de glasvezelkabel van Fluvius in de Pontstraat zorgde voor een vertraging van 3 weken.

Ruwe planning volgende fases

De aannemer en Farys stellen de volgende planning voorop, afhankelijk van de weersomstandigheden en eventuele onvoorziene omstandigheden.

Huidige fase

De huidige fase, met name de afsluiting van het kruispunt ter hoogte van de Oude Pontweg, blijft gelden tot de week van 9 januari 2023. Dat betekent dat het verkeer van en naar Leerne de huidige omleidingen via Deinze of Gent moet blijven volgen. Voor zwakke weggebruikers blijft de fietsdoorgang langs de werfzone toegankelijk. In de week van 9 januari gaat het kruispunt terug open en zal de verkeersomleiding via de Voordelaan en de Museumwijk opnieuw gelden, waarschijnlijk tot eind maart 2023.

Fase 3

Fase 3, waarbij het kruispunt ter hoogte van de Philippe de Denterghemlaan wordt afgesloten, start direct na nieuwjaar. Het einde van deze fase is voorzien voor midden maart 2023. Verkeer van en naar Leerne volgt de omleiding via de Museumwijk (zie hierboven). Verkeer van en naar de Kortrijksesteenweg (N43) volgt de omleiding via de Golflaan (omleidingsplan wordt spoedig voorzien).

Fase 4

Fase 4 betreft de werkzaamheden vanaf het kruispunt t.h.v. de Philippe De Denterghemlaan tot aan het restaurant Auberge du Pêcheur. Deze werken starten eind januari 2023. Het einde van deze werken is voorzien voor begin mei 2023. Vanaf Pasen 2023 zullen het restaurant en de omwonenden opnieuw via de Philippe de Denterghemlaan bereikbaar zijn.

Fase 5

Fase 5 betreft de werkzaamheden tussen de Kortrijksesteenweg en Leiepark. Deze werken zijn voorzien vanaf mei-juni 2023 tot eind september 2023.

Fase 6

Fase 6 betreft de werken tussen Leiepark en Auberge du Pêcheur. Deze werken zijn voorzien vanaf september 2023 en zullen volledig afgewerkt zijn tegen midden maart 2024.

Het lokaal bestuur beseft dat deze werkzaamheden, noodzakelijk voor een veilige en comfortabele wegenis, een grote impact hebben op het verkeer via de Pontstraat en de omwonenden. Het bestuur volgt de werken nauwgezet op, onder andere door deel te nemen aan de werfvergaderingen, en tracht waar mogelijk de hinder voor de inwoners en omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Bij mogelijke problemen zullen wij u in de toekomst nog sneller op de hoogte kunnen brengen van eventuele wijzigingen in de planning.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van de werkzaamheden een vraag of een opmerking? Dan kan u altijd terecht bij de dienst grondzaken via grondzaken@sint-martens-latem.be of 09 282 17 30.

Op de website van het lokaal bestuur vindt u ook meer uitvoerige informatie.

De omwonenden zullen tevens een bewonersbrief ontvangen.

Sint-Martens-Latem: Start van ‘Retopia’ , herstel van Atlantische Woud

Op donderdag 17 november geven Belgische kunstenaar Arne Quinze, Belgisch boomplantbedrijf Go Forest en klimaatadviesbureau South Pole het startschot voor Retopia.
Een programma waarmee men een aanzienlijk herstel van het Atlantische woud wil realiseren via diverse acties, waaronder ’s werelds grootste veiling voor de natuur.

Het Atlantische woud in Brazilië is naast het Amazonewoud het belangrijkste ecosysteem ter wereld.
Op vandaag is het sterk versnipperd en blijft slechts 15% ervan over.

Retopia wil wat er nog rest behouden en via herbebossing het woud opnieuw verbinden met corridors.

Behoud van 30 tot 40% van het bos op kritieke punten zou voldoende zijn om de overlevingskansen van inheemse en bedreigde diersoorten te verhogen in harmonie met de lokale bevolking.

Om dit mogelijk te maken, organiseert Retopia het komende jaar een reeks initiatieven, waaronder:

’s werelds grootste veiling voor de natuur

een documentaire en een boek over het project

grootschalig onderzoek naar de investeringszin van grote vermogens in dergelijke projecten.

We volgen de ontwikkeling van Retopia uiteraard op de voet en lichten initiatieven en de uiteindelijke doelstelling later toe.

Arne Quinze en Sarah Parent zetten schouders onder Retopia

Sint-Martens-Latem: Verrassende wending bij het bestuur van de gemeente.

Agnes Lannoo, burgemeester van Sint-Martens-Latem geeft 2 jaar voor de verkiezingen de fakkel door aan een jongere partijgenoot Pieter Vanderheyden.

Haar afscheid als burgemeester zal voor de inwoners en zeker de kiezers van Latem en Deurle niet meteen onverwacht zijn,
Her en der had ze al laten vallen dat ze in 2023 afscheid zou nemen van dat burgemeesterschap. Het was waarschijnlijk nog even wachten op een genderevenwicht in het College.Die kon blijkbaar enkel door de verruiming vanuit de oppositie.

De toetreding van N-VA ter verruiming van de meerderheid was wel eerder onverwacht want beide fracties lagen tot voor kort nog op ramkoers Op politiek vlak is alles dus nog steeds onvoorspelbaar…
Hoewel, bij WELZIJN zetelden er al sinds jaar en dag enkele NV-A-sympathisanten, Voor kenners van de plaatselijke politiek is deze instap dus helemaal niet zo onverwacht.

N-VA treedt toe tot de meerderheid op vraag van WELZIJN.

Agnes Lannoo – Van Wanseele behaalde in 2012 als lijsttrekker van WELZIJN, de grootste partij, de meeste voorkeurstemmen en ze slaagde erin een brede coalitie te vormen en zo de burgemeesterssjerp in Sint-Martens-Latem te omgorden.

In 2018 bevestigde de kiezer de keuze voor de partij WELZIJN en werd Agnes Lannoo – Van Wanseele een 2de maal de burgemeester, met een winst van 2 zetels in de gemeenteraad (absolute meerderheid).

Agnes Lannoo – Van Wanseele was echter altijd duidelijk: “Goed besturen betekent dat er tijdig voor sterke opvolging moet gezorgd worden.

Vandaag is die beschikbaar en klaar. Pieter Vanderheyden (WELZIJN), reeds 21 jaar zetelend in de gemeenteraad waarvan bijna 10 jaren als schepen, zal enthousiast en met kennis van zaken de fakkel overnemen.”

WELZIJN wil in de toekomst een nog sterker beleid kunnen voeren, breder gedragen dan enkel door de huidige meerderheid (10 op 19 zetels). Met oog voor een gelijklopende visie op lange termijn klopte WELZIJN aan bij N-VA om het bestuur te versterken. 

Omdat de N-VA mandatarissen hun verantwoordelijkheid om mee te werken aan een nog beter beleid voor de bewoners niet willen ontlopen zijn ze na overleg ingegaan op die vraag.

Inge Vanderhaeghe zal voor N-VA als schepen zetelen in het College. Zij en haar partij willen een aantal accenten leggen zoals een duidelijke toekomstvisie voor een buurtcentrum in Hooglatem, het fietspadenbeleid, de ontsluiting van het documentatie- en archiefcentrum, een sterk woonbeleid, en dierenwelzijn.

Ook in de Gemeenteraad komt er een wissel:

Jan Van Wassenhove (WELZIJN) geeft het voorzitterschap van de raad door aan Peter Draulans (N-VA).
Hiermee wordt deze nieuwe brede coalitie ook tot in de Gemeenteraad doorgetrokken.

Burgemeester Agnes Lannoo – Van Wanseele zal de fakkel doorgeven aan Pieter Vanderheyden voor eind december, maar blijft gemeenteraadslid. In de Gemeenteraad van 19 december zal ook het vernieuwde College worden bevestigd en de wissel van het voorzitterschap worden doorgevoerd.

N-VA en WELZIJN willen samen werken aan een lange termijnvisie voor de gemeente. Als de kiezer het wil, is het de wens van N-VA en WELZIJN om ook na 2024 samen verder te besturen.

(Burgemeester Lannoo – if)

Laat de blaadjes liggen en spaar een fortuin !

Bomen laten hun blaadjes vallen en er bestaat niets natuurlijker dan dit. Ze halen gratis meststoffen uit de bodem, verzamelen ze in hun blaadjes en bedekken er de bodem mee. Het tijdperk van blaadjes verzamelen is passé. De ultieme en meest luie herfstbesparingstip: laat ze liggen.
 
Overal krijgen we te horen dat we moeten besparen: minder water verbruiken, minder elektriciteit, minder met de wagen enzovoort. Het probleem is dat we in de zomer pas denken aan ons waterverbruik voor de tuin, terwijl het in de herfst is dat we de meeste winst kunnen boeken.
 
Blaadjes laten liggen is het beste wat je kan doen, je bespaart er een klein fortuin mee. De luide bladblazer en zijn energieverbruik bespaar je uit, je kan hierdoor meer tijd met je geliefden doorbrengen, de ritjes naar het containerpark kan je vervangen door ritjes naar een natuurgebied en je vult de bodem aan met extra voedingsstoffen waardoor je geen geld moet spenderen aan meststoffen.
 
“Ik kom net terug van een landschapsrestauratieproject in de woestijn. Hier zouden ze smeken om alle Vlaamse blaadjes te krijgen, om de grond te verrijken. Deze mensen zouden niet begrijpen dat wij als Vlaming betalen om net van die kostbare bladcompost af te geraken.” zegt landschapsarchitect Louis De Jaeger, oprichter van de #LaatZe Liggen campagne.
 
Iedere zomer merken we tijdens de droogte hoezeer onze planten afzien. Water is schaars én duur. Wanneer we pas in de zomer beseffen dat onze tuin afziet, dan is het eigenlijk al te laat. Het is nu, deze herfst, dat we zoveel mogelijk blaadjes moeten verzamelen. Want blaadjes bestaan uit koolstof en voeding voor beestjes en bodem. “Ik zou bijna willen betalen om blaadjes te krijgen” zegt Els Beeckx, campagnecoördinator.
 
Je wil de sponsfactor van een bodem zo groot mogelijk maken zodat wanneer het regent de bodem zoveel mogelijk water kan vasthouden. Hoe groter de spons, hoe langer een bodem zonder water kan. Hoe meer bladafval er op de bodem terechtkomt hoe meer voedingsstoffen planten krijgen. Verwijderen we blaadjes, dan roven we de bodem eigenlijk van zowel eten als drinken.
 
“Als we inbeelden hoeveel water, energie en tijd zowel gemeentes, bedrijven en particulieren kunnen besparen door simpelweg iets meer mee luisteren naar de natuur wordt het misschien tijd om wat meer te leven op het ritme van de seizoenen.” zegt Dieter Coppens, mede-trekker van deze campagne.
 
 
Doe mee met de #laatzeliggen campagne en deel je mooiste bladfoto’s op https://www.facebook.com/laatzeliggen.

(fotografie: Tine Dhollander)

Sint-Martens-Latem

11-11-11 filmavond – 11 november 19u30

FILMVOORSTELLING  

FILM VAN NIC BALTHAZAR 

INCLUSIEF INTERVIEW MET NIC BALTHAZAR 

EN AFSLUITENDE DRINK 

Klimaatonrecht raast verder. De klimaatcrisis treft vooral mensen en landen die er  het minst verantwoordelijk voor zijn. Alleen samen kunnen we het stoppen! 

Terwijl overal ter wereld aan de alarmbel wordt getrokken door klimaatactivisten en  -experts gaan vervuilende multinationals en nalatende overheden verder hun gang.  Tot een Nederlandse advocaat wereldgeschiedenis schrijft met de wet als wapen.  

Dit spannende rechtszaal-drama volgt Roger Cox in zijn strijd tegen Shell en andere  grote spelers. Hij baande de weg voor een nieuw soort klimaatactivisme. Een hoopvol  en inspirerend verhaal dat toont hoe één mens werkelijk een verschil kan maken. 

Regisseur Nic Balthazar volgde het hele verhaal en bracht het schitterend in beeld:  werkelijkheid die de fictie overtreft. 

Hij noemt zichzelf een cinema-activist en komt daarover getuigen na afloop van de film. 

• WANNEER: vrijdag 11 november 2022 om 19.30 

• WAAR: Raadzaal – gemeentehuis Sint-Martens-Latem, Dorp 1—9830 Sint-Martens-Latem


• PRIJS: toegangskaart €20 /steunkaart €10 

Wij rekenen op jullie talrijke aanwezigheid en vragen om zoveel mogelijk  

anderen uit te nodigen ook te komen. 

Steun- en toegangskaarten te bekomen bij: Kristof Vanden Berghe, kristof.vandenberghe@skynet.be, tel. 0477 69 21 35

Sint-Martens-Latem: Ook Gemeentebestuur stuurt volop aan op energiebesparing

Sint-Martens-Latem dooft ’s nachts de lichten en zet alle middelen op energiebesparing in!

 

Net als de inwoners in de gemeente, ziet ook het lokaal bestuur van Sint-Martens-Latem de energiekosten stijgen. Daarom neemt het bestuur verschillende maatregelen om energie te besparen. 

Doven van de openbare verlichting

Vanaf eind oktober 2022 zal de openbare verlichting in de gemeente worden gedoofd, en dit van zondag- tot en met donderdagnacht, van 00u00 tot 05u00. Dit geldt voor alle verlichting (ook de monumenten en de verlichting van het patrimonium), behalve de straatverlichting op de gewestwegen. Die worden beheerd door het gewest. 

Naast deze tijdelijke maatregel is het bestuur volop bezig met de verledding van de openbare verlichting van de gemeente, een proces dat al voor de stijgende energieprijzen was ingezet. Het is de belofte van Fluvius dat Sint-Martens-Latem als één van de eerste gemeenten tegen 2024 volop verled zal zijn.

 

Verlaging van de temperatuur in openbare gebouwen

De verwarming in alle gebouwen van de gemeente wordt op 19°C gezet. Dat is ongeveer twee graden lager dan vorig jaar.De medewerkers zullen zich in de wintermaanden dus iets warmer moeten kleden.

 

Energiebesparing tijdens de eindejaarsperiode

De kerstverlichting in de gemeente is led-verlichting en verbruikt sowieso al weinig. De kerstverlichting zal waar mogelijk automatisch ’s nachts gedoofd worden in hetzelfde tijdsschema als de openbare verlichting. Er wordt tevens onderzocht om het Kerstdorp energieneutraal te laten plaatsvinden via mobiele zonnepanelen met batterij.

 

Verduurzaming gemeentelijk patrimonium

De verduurzaming van het gemeentelijk patrimonium is voor het bestuur een topprioriteit voor de komende jaren. Het is belangrijk om de technieken in de gebouwen structureel te optimaliseren, denk daarbij aan verwarming, verlichting, koeling en isolatie. Ook het zelf opwekken van energie, bijvoorbeeld via zonnepanelen, moet verder uitgebreid worden. 

 

OCMW-dienstverlening

Wat de OCMW-dienstverlening betreft, wordt er ingetekend op de minimale levering van aardgas en elektriciteit. Dat wil zeggen dat de meest kwetsbare inwoners die over een budgetmeter beschikken een basislevering zullen krijgen om de zwaarste wintermaanden door te komen.

Het basispakket wordt betaald door de Vlaamse overheid en het OCMW. Deze tussenkomst zal lopen tussen 1 november 2022 en 31 maart 2023.

Sint-Martens-Latem wordt zorgpartner van Pelicano

Stichting Pelicano is een stichting van openbaar nut, met als sociaal doel de strijd tegen kinderarmoede in België. Om kinderarmoede te kunnen detecteren, werkt de stichting samen met zogenaamde ‘zorgpartners’: instellingen die betrokken zijn bij de opvoeding van kinderen, zoals schooldirecties, CLB’s, OCMW’s, enzovoort. Als zorgpartner kunnen deze instellingen kinderarmoede detecteren, signaleren en de kinderen ook opvolgen.

 

OCMW Sint-Martens-Latem wordt zorgpartner

Op de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 oktober 2022 werd de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd tussen Stichting Pelicano en het OCMW van Sint-Martens-Latem. Zo wordt het OCMW zorgpartner van Pelicano en kan hetdossiers indienen voor enkele van zijn cliënten.

Financiële steun

De financiële steun die Pelicano aanbiedt, bedraagt €1.250/jaar voor een kind van de lagere school en € 2.000/jaar voor een kind op de middelbare school. Eens aanvaard, blijft de financiële steun doorlopen tot de leeftijd van 18 jaar. 

Als zorgpartner krijgt het OCMW van Sint-Martens-Latem hetmandaat om deze gelden als een ‘zorgvuldig en redelijk persoon’ te besteden in het belang van het kind. De besteding van het geld moet worden verantwoord aan Pelicano door middel van een halfjaarlijks verslag. 

 

Alle info: Filip Christiaens, schepen van welzijn en sociale zaken

filip.christiaens@sint-martens-latem.be – 09 282 17 00