Sint-Martens-Latem: oppositie verlaat gemeenteraadszitting

Deze morgen viel onderstaand schrijven in de mailbox van onze redactie. Na overleg besloten we het relaas toch integraal te publiceren met de hoop op een duidelijke respons of reactie van de meerderheid op deze spijtige misverstanden tussen meerderheid en oppositie.
Als verslaggevers vinden we het betreurenswaardig dat dergelijke misvattingen niet cordiaal en minzaam tussen beide strekkingen uit de raad kunnen opgelost worden.
Misschien kan deze post bijdragen tot het bevorderen van het ‘binnenkamers’ uitklaren van interne wrijvingen

Voltallige oppositie verlaat zitting gemeenteraad

“Vanuit de oppositiepartijen, waaronder VOOR LATEM EN DEURLE, wordt er al een tijdje aan het College  om meer respect gevraagd voor de rol van de gemeenteraad.
Een kritische stem wordt al te vaak afgedaan als afbraakpolitiek. Voorstellen vanuit de gemeenteraad worden eerst door de WELZIJN-fractie weggestemd en gekopieerd of nog vlug door het CBS gestemd.
Dit gebeurde vb. bij door ons voorgestelde ondersteunende corona-maatregelen, belastingverlagingen en meer recent bij de verhuis van de lokale versmarkt.

Op zich goed dat deze voorstellen erdoor komen maar ere aan wie het toekomt natuurlijk…

Dit alles bereikte een triest hoogtepunt toen de burgemeester mij tijdens de gemeenteraad van december in openbare zitting ten onrechte verweet dat ik “halve waarheden” zou verkopen omdat ik obv. officiële cijfers benadrukte dat de oppositiepartijen met 52,3 % nog steeds de meerderheid van de bevolking vertegenwoordigden.

Een zoveelste verzoeningspoging ten spijt werden er in de aanloop van de gemeenteraad van januari ook nog publiekelijk allerlei persoonlijke verwensingen aan mijn adres geuit.
Toen wij op de gemeenteraad van januari formeel om een rechtzetting vroegen, ook over deze verwensingen,  las de voorzitter een steriele verklaring over de stemcijfers voor maar werd ons het woord geweigerd. Dit is natuurlijk onwettig. 

Er moest een krachtig signaal komen en de voltallige oppositie (VL&D + SAMEN/N-VA) heeft de zitting verlaten.
Om alsnog te kunnen vergaderen werd er door de partij Welzijn dan maar een studerend raadslid uit bed gehaald en werd de raad verdergezet alsof er niets gebeurd was.
Wij betreuren deze werkwijze. De oppositie in de gemeenteraad verdient meer respect voor het werk dat zij levert. We hebben dan ook een zoveelste verzoeningspoging ondernomen maar krijgen geen respons. Dit is ongezien en onze inwoners verdienen beter. “

Sint-Martens-Latem, 27.01.2021
Nicolas BOSSCHEM
Fractieleider VOOR LATEM EN DEURLE

De Latemse versmarkt komt naar de openbloeiende wijk Hooglatem !

Er waren best eerst enkele bedenkingen maar de wat vergeten wijk ‘Hooglatem’ zal eindelijk nog meer opwaardering krijgen door de komst van die donderdagmarkt naar een idee en concept van duivel-doet-al Inge Cnudde die het marktgebeuren in september 2020 opstartte op de spie aan Latemmolen.

De plaatselijke middenstand had er in eerste instantie geen goed oog op maar begreep vlug dat dit volkse, sociaal gebeuren geen concurrentie betekende.
Latem- en Deurlenaars hebben zowat hun vaste stek voor hun inkopen en houden die gewoonte aan.
Bijna elk Vlaams of Waals dorp heeft zo wel ergens een marktje dat het sociaal contact verhoogt en zelfs nu, in Coronatijden kan het veilig ‘leven in de brouwerij’ brengen.

De wijk Hooglatem had wel nood aan wat meer beweging, zolang het veilig blijft.
De wijk, door gemeentenaren vroeger vaak ‘de slechte kant van steenweg’ genoemd omdat de toen uiterst gevaarlijke Neerstraat, nu Kortrijkse steenweg, een barrière bleek met de dorpskern, is een sinds 1970 alsmaar groeiende residentiële entiteit met slechts een wijkcentrum ‘De Oase’, de speelpleinwerking, LuKiArt en ‘De Nark’, het heem van de scouts.
Een winkel was er, behalve een prima, lang verdwenen slagerij, nooit. de inwoners moesten de ‘steenweg’ over om te winkelen en een groot deel richtte de pijlen op de middenstand van het nabije De Pinte.
De uitbouw van de ‘Westerplas’, een gecontroleerd overstromingsgebied met waterbekken van 36.000 kubieke meter verbonden met de Oosterplas, groeide uit tot een heus natuurgebied met grote biodiversiteit. Het is een paradijs voor wandelaars en vogelspotters en sluit probleemloos aan met het Parkbos.
Zo werd het ‘lelijke eendje’ stilaan toch een parel op de kroon van de Leiegemeente.

De LATEMSE VERSMARKT zal er nog meer kleur brengen !

WELKOM allemaal op de Latemse Versmarkt donderdag 28 januari op de parking van ‘De Oase’ in HOOG LATEM, Constant Permekelaan 54 Sint-Martens-Latem, BelgiumWELKOM ELKE DONDERDAG van 14u tot 18u(30)

‘VAN ‘T LAND NAAR DE KLANT, UIT DE ZEE OP ‘T BORD, VERS VAN ‘T ERF’ 🐝🍋🌽🍯🍅🍐🍤🥩🍫🥢🥦🥬🐙🐟🦀🦞🦑🐖🐑🥖🍞🧀🥐🍏🍙🍛🥓🦐🍈🍠🥔🥒🥑🥭🍍🥥🥝🍆🍑🍒🍓🍉🍌🌱🐓🥡👩🏻‍🍳De COVID-19 maatregelen en richtlijnen worden strikt toegepast: gelieve een mondmaskertje te dragen, handen te ontsmetten en social distancing te respecteren tijdens het bezoek aan de markt.KEEP SAFE & TAKE CARE 🍀✔︎ Santé gezond met vis✔︎ De Vierklaver biologisch vlees Annelies Marchand✔︎ De BroodstokerijDietmar Vanbergen✔︎ Sophie’Licious Italian & French takeaway food Sophie Van Mossevelde✔︎ HongCook Vietnamese takeaway food Didier Droogers✔︎ VOLLE MAAN zuivel & kaas martenssabrina ✔︎ GROENTEN & FRUIT @Samantha Samantha Vanquaquebeke✔︎ MOHOW – Belgian organic chocolate Arnaud de Smet✔︎ Pastella Ganda – Pastéis de Bélem Nancy Neirynck✔︎ Paalsteenbier Latem Smaken – Latems bier✔︎ ZOMERHONING Lode De Middeleer✔︎ Casa Astrid – Extra virgin olive oil Jean-Luc Decroo✔︎ BioTamra – Verse biologische dadels✔︎ Cadjo Ceramic Art – serviezen en kunstwerken in keramiek ✔︎ BIO-Limoncello – Carolyn✔︎ By Doucet – GRANOLA

Ook DE LOATEMSCHE KLEPPE kijkt er naar uit ! KLEPPE 1 2021 digi

Westerplas, parel van Hoog Latem

Gemeenteraadsleden eenparig over verlichting

Laatste onverlichte stukje fietssnelweg tussen Gent en Deinze krijgt binnenkort ook openbare verlichting

De fractie SAMEN N-VA stelde voor openbare verlichting te plaatsen op het laatste traject van de fietssnelweg Gent-Deinze waar nog geen verlichting voorzien is. Tijdens de zitting van de gemeenteraad op 25/01/2021 werd dit voorstel door alle raadsleden goedgekeurd.

In het najaar van 2020 werd het laatste ontbrekende stukje fietssnelweg tussen Gent en Deinze aangelegd.
Op de grens van Astene en Deurle verlaat de fietssnelweg F7 even het spoorwegtraject. Via de Wallebeekstraat in Astene en de Karrestraat in Deurle dwarst de fietser de Klapstraat en kan zo zijn traject langs de fietssnelweg verder zetten. Een grote meerwaarde voor de vele fietsers die gebruik maken van dit traject.

Langs de Karrestraat in Deurle ontbreekt echter nog de noodzakelijke openbare verlichting. Hierdoor worden de gebruikers van de fietssnelweg geconfronteerd met een donker stuk waarin zich bovendien twee bochten bevinden. Dit is een onveilige situatie.

Dankzij deze beslissing van de gemeenteraad op voorstel van de fractie SAMEN N-VA zal binnenkort dan ook dit laatste stukje fietssnelweg tussen Gent en Deinze goed verlicht zijn.

Provincie beschermt bestuivers met bestrijding Aziatische hoornaar

De Provincie Oost-Vlaanderen start een pilootproject op om de uitbreiding van de Aziatische hoornaar af te remmen. Deze exotische wespensoort vormt een bedreiging voor de inheemse honingbijen. In 2020 werden in Oost-Vlaanderen 40 nesten aangetroffen.

Aziatische hoornaar 

De Aziatische hoornaar – niet te verwarren met de Europese hoornaar – is een grote exotische wespensoort die sinds 2011 voorkomt in België. Door de klimaatopwarming zijn de leefomstandigheden voor deze agressieve soort, die zich razendsnel uitbreidt, in Europa gunstiger geworden. De exotische wesp staat erom bekend honingbijenkasten binnen te dringen en volledige nesten leeg te roven.

Pilootproject met RATO vzw

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft via RATO vzw kennis en expertise in exotenbestrijding in huis. RATO vzw zal het team met de juiste uitrusting en opleiding voorzien om vanaf augustus nesten te bestrijden. In augustus groeien de nesten van de Aziatische hoornaar zeer snel en worden ze zichtbaarder. De bestrijding zal gebeuren in overleg met partners die nu al werken rond de Aziatische hoornaar, zoals Vespa-Watch, de bevoegde brandweerzones, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), …

Oost-Vlaanderen staat wellicht nog aan het begin van een opmars van de Aziatische hoornaar. Snel en adequaat ingrijpen kan de bestrijdingskosten sterk verminderen. De Provincie Oost-Vlaanderen wil een oplossing bieden voor lokale besturen en haar burgers, imkers en landbouwers. Met middelen uit het klimaatfonds starten we daarom een pilootproject op in samenwerking met RATO (Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen) vzw.

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw

Een uitdaging bij de bestrijding van de Aziatische hoornaar is het lokaliseren van nesten. Ook hierbij kan RATO vzw ondersteuning bieden, bijvoorbeeld door actief mee te zoeken naar nesten.

Vanuit de opgebouwde ervaringen wil de Provincie een aanpak uitwerken, zodat voor lokale besturen en voor burgers duidelijk is wat te doen, vanaf observatie tot bestrijding.

Bedreiging voor voedselproductie

De aanwezigheid van de Aziatische hoornaar vormt een sterke bedreiging voor onze inheemse bijen, zowel de wilde bijen als de honingbijen uit de imkerij.

Bijen vervullen een sleutelrol in de natuur. Ze zijn belangrijke bestuivers van planten en zijn cruciaal voor de biodiversiteit. Zonder bijen komt ook de bestuiving van eetbare gewassen in het gedrang. Met dit proefproject houden we een belangrijke belager van inheemse bijen en andere insecten onder controle.

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat

Voor de mens is een Aziatische hoornaar niet gevaarlijker dan een gewone wesp. Hij wordt agressief bij nestverstoring. Personen met een allergie voor bijen- of wespensteken zijn best extra alert.

Het provinciaal klimaatfonds: innovatieve motor voor nieuwe projecten

De Provincie streeft naar een klimaatgezond Oost-Vlaanderen tegen 2040 en biedt mee een antwoord op de groeiende klimaatuitdagingen, waarmee we dagelijks geconfronteerd worden. Het provinciaal klimaatfonds is de motor die nieuwe innovatieve projecten uittest en mee op gang brengt om ze later op bredere schaal uit te rollen. Voor het proefproject ter bestrijding van de Aziatische hoornaar is in 2021 een bedrag voorzien van 25 000 EUR. 

Leentje Grillaertgedeputeerde voor Landbouw

Riet Gillisgedeputeerde voor Klimaat

Dienst Landbouw & Platteland

RATO vzw

Nest Aziatische hoornaar – copyright: Vespa Watch

DEINZE – ‘Huisartsenwachtpost Schelde en Leie’ start op 26 december 2020 !

Huisartsenkring Schelde en Leie opent zaterdag 26 december een huisartsenwachtpost in het Deinse ziekenhuis.
De wachtdienst is open van vrijdagavond 19 uur tot maandagmorgen 8 uur en de ganse dag op feestdagen.
Via het nieuwe nummer 1733 kunnen circa 90.000 inwoners uit Deinze, Nazareth, Sint-Martens-Latem, Zulte en De Pinte gebruikmaken van de post.

“Het idee om een huisartsenwachtpost op te richten, ontstond vijf jaar geleden”, zegt dokter Johan Matthijs, voorzitter van Schelde en Leie.
Hij kreeg de sleutels van de wachtpost overhandigd door ziekenhuisdirecteur Jan Blontrock.
“Samen met het ziekenhuis in Deinze besloten we de wachtdienst in een vleugel van de nieuwbouw in te richten. Naast een beveiligde wachtzaal beschikken we daar nu over een administratieve ruimte, twee dokterskabinetten, een ontspanningsruimte voor de dokters van wacht, het nodige sanitair en een lokaal voor persoonlijke gesprekken of bloedafname in opdracht van de politie”, zegt Matthijs.
“Met de nieuwe wachtpost besparen we veel tijd voor wie in het weekend een afspraak maakt.
De dienst is er voor dringende zaken, die niet kunnen wachten tot na het weekend.
Het betekent ook een verdere verbetering van de samenwerking tussen de huisartsenkring en de spoeddienst.

De nieuwe lokalen kunnen voor alle duidelijkheid niet gebruikt worden voor het afnemen van coronatesten. Dat gebeurt nog steeds in het triagecentrum aan de Peter Benoitlaan.”

Info :

www.huisartsenkring-hsl.be
www.azstvdeinze.be

Sint-Martens-Latem : Wissels in College van burgemeester en schepenen

Op de gemeenteraad van maandag 14 december 2020 legden 2 nieuwe schepenen de eed af.

Hans Van Hooland en Filip Christiaens nemen de functie van Barbara Lannoy en Emile Verschueren over maar die blijven wel als raadslid zetelen in de gemeenteraad.

Hans Van Hooland neemt de bevoegdheden patrimonium, woonbeleid, duurzaamheid en milieu, bomenbeleid, (boven-)lokale economie en, erfgoed en begraafplaatsen voor zijn rekening.

Filip Christiaens wordt voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en neemt ook de departementen onderwijs (incl. kunstonderwijs), kinderopvang, feestelijkheden en ontwikkelingssamenwerking op.

Museumbeleid gaat naar burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele, eerste schepen Rigo Van de Voorde krijgt er de bevoegdheid toerisme bij en schepen Pieter Vanderheyden neemt de bevoegdheden communicatie en participatie en generatie- en gezinsbeleid ook voor zijn rekening. 

Meer informatie 

Emile.verschueren@sint-martens-latem.be – 0475 80 52 12

barbara.lannoy@sint-martens-latem.be – 0499 54 40 50

De nieuwe schepenen : v.l.n.r. Filip Christiaens, Hans Van Hooland (if)

Sint-Martens-Latem : Oppositie is niet mals voor de aanpak van ‘Welzijn’

Na de aanklacht van de fractie ”Voor Latem & Deurle’ over het ‘mysterie’ van het mislopen van een akkoord over de noodzakelijke parkeergelegenheid in de Maenhoutstraat, de Latemse winkelstraat bij uitstek, pakt de fractie Samen-NVA de zittende meerderheid hard aan over het beleid en het meerjarenplan !

De weg der traagheid, en dan nog vaak de verkeerde weg

De fractie SAMEN -NVA heeft de meerjarenplanaanpassing 2021 niet goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 14 december 2020 in Sint-Martens-Latem. 

Het gaat niet vooruit

Amper 12 maanden geleden keurde de Welzijn-meerderheid een meerjarenplan voor de periode 2020-2025 goed. SAMEN N-VA begrijpt dat de corona-crisis ervoor gezorgd heeft dat niet alle voorziene acties uitgevoerd konden worden, maar de opgelopen achterstand loopt in Sint-Martens-Latem echt de spuigaten uit.

Zo waren er in het meerjarenplan voor 2020 63 acties voorzien waaraan een budget was gekoppeld. Voor maar liefst 31 van die 63 acties wordt het budget gewoon in zijn totaliteit doorgeschoven naar 2021.

Dat wil zeggen dat 49% van de vooropgestelde doelstellingen in 2020 niet werden gerealiseerd.
Het gaat hierbij om grote projecten zoals de nieuwe bibliotheek of de inrichting van de pastorie-site in Deurle, maar ook kleinere projecten zoals de plaatsing van speel- en beweegprikkels of de herbouw van het toiletpaviljoen op de gemeenteschool in Deurle.

Van de voorziene 7,4 miljoen investeringen wordt in 2020 maar 3,8 miljoen gerealiseerd.

Nu reeds doorschuiven naar volgende legislatuur

De voorziene wegenis- en rioleringswerken in de Brandstraat, Gevaertdreef, Oude Vierschaarstraat, Kapitteldreef, Muldersdreef, Warandedreef, Klapstraat, Leiepark en Xavier De Cocklaan zullen in deze legislatuur niet meer plaatsvinden. Ze worden ronduit verschoven naar de volgende legislatuur. Bovendien komen er geen nieuwe projecten in de plaats. En dat alles terwijl er net méér snelheid gemaakt zou moeten worden met wegenis- en rioleringswerken. De graad van gescheiden riolering en de bijbehorende infrastructuurwerken moeten echt hoger in onze gemeente. 

Geen aandacht voor belangrijke noden

Voor enkele belangrijke investeringen is dan weer geen budget voorzien, hoewel het gaat om verkiezingsbeloftes van meerderheidspartij Welzijn. Van de volgende beloften ontbreekt elk spoor.  

  1. Organisatie van gemeentelijk openbaar vervoer, op maat van onze inwoners
  2. Investeringen in betere fietspaden
  3. Nieuwbouw van een wijkcentrum in Hooglatem in plaats van een halfslachtige renovatie van de huidige Oase
  4. Infrastructuur voor het muziekonderwijs

De fractie SAMEN N-VA betreurt dat er voor deze noodzakelijke investeringen geen budget wordt voorzien.

De wijk Hoog Latem blijft op zijn honger naar een volwaardig wijkcentrum (if)

Sint-Martens-Latem : oppositiepartij hekelt stilzwijgen over lot van parking in Maenhoutstraat

Naar aanleiding van het onverwacht verdwijnen van een door de eigenaar gedoogde parking op zijn perceel (bouwgrond) aan deKapitein K.L. Maenhoutstraat, de drukste winkelstraat in de gemeente, hekelt de oppositiepartij ‘Voor Latem en Deurle’ het lange stilzwijgen van het College en haar meerderheidsfractie over het beëindigen van deze overeenkomst.
December is de winkelmaand bij uitstek en de totaal verraste handelaars vinden het een totaal misplaatst eindejaarsgeschenk.
Dat er ooit zou gebouwd worden, was algemeen bekend maar volgens de bestaande vergunning lag de bouwplaats in tweede lijn en zou de parking kunnen blijven bestaan.
In hoeverre die versie van de bouwplannen nog actueel is, konden we niet onmiddellijk achterhalen bij de bevoegde diensten maar we hopen dat het College zal reageren op de visie van de oppositie en klaarheid zal brengen in dit dossier.

Nicolas Bosschem : “Op 23 februari 2015 werd door de gemeenteraad een gebruiksovereenkomst goedgekeurd voor het gebruik van het perceel als publieke parking. De eigenaar wenste achter de parking een project met winkels en appartementen te realiseren.
in de overeenkomst werd er een opzegtermijn van die maanden voorzien. 
Op 25 januari 2016 keurde de gemeenteraad vervolgens de aankoop van het perceel goed. Er bestond een akkoord over de aankoopprijs van € 130.450,00 en de aankoopakte zou reeds in opmaak zijn.
Toen bleek dat de aankoop uitbleef, heeft de fractie VOOR LATEM EN DEURLE sinds februari 2016 maar liefst 6 keer naar de stand van zaken gevraagd, dit voor het laatst op de gemeenteraad van 23 november 2020.
Het Schepencollege drong er op aan om de vraag in besloten zitting te behandelen.
 
De burgemeester verklaarde dat het niet langer zeker was dat de koop zou kunnen doorgaan maar dat men nog in onderhandeling was.
Van een beëindiging van de gebruiksovereenkomst werd er toen niet gesproken. 
We drongen er daarom op aan om de inwoners en de middenstand tijdig op de hoogte te brengen. Parkeren op de rijweg op de Maenhoutstraat was ons inziens geen optie.
Per e-mail van 4 december jl. werden de gemeenteraadsleden ervan op de hoogte gebracht dat de parking reeds op 7 december zou worden afgesloten.
Op 11 december zou deze terug worden overgedragen aan de eigenaar.  
De inwoners en middenstanders werden hier zelfs pas van geïnformeerd op zaterdag 5 december, dit middels een brief gedateerd op 3 december.
Vandaag vernamen wij dat de eigenaar het gebruik van de parking blijkbaar reeds op 10 september 2020 had opgezegd, dit tegen 11 december 2020. 
De eigenaar van het perceel zou ontgoocheld zijn in de houding van het gemeentebestuur.

Men was hier dus reeds drie maanden van op de hoogte! Dit werd achtergehouden.
Naar onze inwoners en middenstanders toe werd er manifest laattijdig gecommuniceerd.
De gemeenteraadsleden werden zelfs verkeerd geïnformeerd. Van een College van Burgemeester en schepenen mag men nochtans een correcte en transparante communicatie verwachten. Dit gebeurt blijkbaar niet.
Dit valt te betreuren want onze inwoners en middenstanders blijken hier weer de dupe van te worden. Men had ondertussen kunnen werken aan een waardig alternatief.

We kunnen, als oppositie, alleen maar hopen dat het vrijgekomen budget van € 130.000,00 nuttig zal aangewend worden om ten dienste van onze inwoners en middenstanders te voorzien in een alternatief. het aanleggen van 10 parkeerplaatsen op de rijweg van één van onze drukste invalswegen, is dit in ieder geval niet…, besluit fractieleider Nicolas Bosschem”.

We zijn benieuwd naar de ware toedracht over het beëindigen van deze overeenkomst, een toedracht die we van het CBS alsnog hopen te vernemen.

Ook SAMEN-NVA heeft harde woorden :Gemeenteraad buitenspel gezet en belogen

De fractie SAMEN N-VA is verbolgen over het verloop van het dossier van de tijdelijke parking aan de Maenhoutstraat in Sint-Martens-Latem.

In februari 2015 tekenden de eigenaar en het gemeentebestuur een gebruiksovereenkomst zodat een zone van 695 m² gebruikt kon worden als tijdelijke parking.

In januari 2016 konden we een stap verder gaan en keurde de gemeenteraad goed dat het gemeentebestuur een deel van ditzelfde perceel (386 m²) zou aankopen. Op die manier werd de garantie ingebouwd dat minstens dit deel voor de verdere toekomst zou kunnen ingericht blijven als openbare parking. Gezien de beperkte parkeerruimte in deze winkelzone een belangrijke beslissing.

SAMEN N-VA-gemeenteraadsleden Kristof Vanden Berghe en Peter Draulans, die toen beiden schepen waren, stemden mee in met die keuze: niet alleen omdat extra parking broodnodig was, maar ook omdat ze meermaals te horen kregen dat deze verkoop aan de gemeente volledig los stond van een eventuele bouwaanvraag op ditzelfde perceel. Alles zou in orde zou komen, zo meldde burgemeester Agnes Lannoo hun. Ze verzekerde hen dat ze dit zo was overeengekomen met de eigenaar. Het tekenen van een compromis was zelfs niet nodig, want de aankoopakte zou snel getekend kunnen worden.

De verkoop geraakte echter nooit getekend, ondanks de formele afspraak. Het schepencollege is er niet geslaagd de beslissing van de gemeenteraad uit te voeren.

SAMEN N-VA voelt zich dan ook bedrogen door de burgemeester. Waarom is deze verkoop niet doorgegaan? Wat waren de eigenlijke afspraken tussen de eigenaar en de burgemeester? Antwoorden krijgen ze niet.

Sinds 11 december 2020 kan de parking helemaal niet meer gebruikt worden.

Drie maanden geleden (op 11 september 2020) heeft de eigenaar een opzeg gedaan van de overeenkomst uit 2015, schrijvend ‘diep ontgoocheld te zijn in de manier waarop de gemeente Sint-Martens-Latem ons behandelt’.

De burgemeester heeft die informatie achtergehouden, zelfs toen de VLD-fractie hierover een vraag stelde tijdens de gemeenteraad van november. De gemeenteraadsleden werden pas op 4 december ’s avonds ingelicht, de handelaars pas op zaterdag 5 december, terwijl de parking zelf werd afgesloten op maandag 7 december.

Voor de tweede maal in dit dossier werd de gemeenteraad in dit dossier buitenspel gezet en belogen.

De fractie SAMEN N-VA is de eigenaar van de betrokken grond dankbaar dat dit perceel bijna 6 jaar lang kon gebruikt worden.

De intussen genomen maatregelen om extra parkeervakken te voorzien op de rijweg, krijgen niet de steun van de fractie SAMEN N-VA. Ze creëren chaos en belemmeren op te sterke manier de vlotte doorstroming van het verkeer langs deze hoofdas.

De gemeenteraadsleden van SAMEN N-VA vragen aan de burgemeester verdere opheldering over wat er in dit dossier precies is gebeurd en hoe het zo fout is kunnen lopen.

Sint-Martens-Leerne biedt een alternatief logies met Leiezicht

Leiecabin

Een hippe en charmante cabin aan de Leie, omgeven door groen, met private toegang tot hottub en sauna.

Oorspronkelijk deed de cabin dienst als woonwagen maar de eigenaars maakten er een hippe, charmante versie van die jullie even doen vergeten waar jullie precies zijn.
De cabin is klein, maar heel erg fijn en staan net naast de Leie, op een erg unieke plaats.
Deze is de ideale spot voor een avondje of weekendje weg, met superleuke activiteiten als bootje varen, gaan fietsen, suppen op de Leie,..
De prive toegang tot de hottub en sauna uit cederhout maken jouw verblijf helemaal af.

NIEUW:
Verblijf in de’ glamping tent’ met zicht op de Leie!

De tent wordt niet apart verhuurd maar geeft u de mogelijkheid om samen met uw kinderen of vrienden op deze prachtige locatie te overnachten.
Aantal kamers: 2Maximum capaciteit: 4

Extra’s

Er kunnen ook nog extra’s bijgeboekt worden:
– Fietsen voor de leukste fietstochten
– Boottochten op de Leie kunnen bijgeboekt worden. Dit kan op voorhand of ter plaatse nog geregeld worden, naargelang de beschikbaarheid.
– Ontbijtjes als jullie zich liever ’s morgens ook laten bedienen. 

CONTACT

Adres: Leiecabin Leiehoek 39800 Sint-Martens-Leerne Telefoon/Fax:+32 9 277 00 09

E-mail: info@x-perience.beWebsite: https://www.leiecabin.be/

met dank aan Toerisme Leiestreek

Provincie Oost-Vlaanderen lanceert interessant platform

Nieuwe toolbox voor herbestemming van kerken

Vrijdag 27 november 2020 — Vandaag lanceren Provincie Oost-Vlaanderen en Vormingplus Gent-Eeklo de ‘Kerk in het midden-toolbox’
Dit pakket is het resultaat van drie jaar intensief werk rond de neven- of herbestemming van kerken.

De toolbox kan vanaf nu geraadpleegd en uitgeleend worden door iedereen die zich wil inzetten voor de herbestemming van een kerk.
Uitlenen kan via www.oost-vlaanderen.be/kerk-in-het-midden.  

Het project Kerk in het midden begeleidde de afgelopen drie jaar twee pilootdorpen met de opbouw van een toekomstvisie voor hun kerk. Uit de ervaringen en kennis opgedaan in deze twee dorpen, Wachtebeke-Overslag en Dikkelvenne, werd deze toolbox samengesteld.

“De vraag naar neven- of herbestemming van kerken is iets wat de laatste jaren steeds luider klinkt. We willen de gemeente- en kerkbesturen, en de erfgoedzorgers hierin ondersteunen op een manier zoals ze van de Provincie gewoon zijn: op basis van onze jarenlange ervaring, inhoudelijk sterk en accuraat, maar ook realistisch en haalbaar. We zetten deze kennis al in om twee gemeenten intensief te begeleiden in een participatietraject samen met Vormingplus Gent-Eeklo. De opgedane ervaringen gebruiken we nu om ook andere gemeenten te begeleiden. We zijn hiermee baanbrekend in Vlaanderen,” licht Gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Erfgoed, toe.