Beleef samen de erfgoeddag in de Cultuurregio Leie Schelde

Neem deel aan de 20 e editie van Erfgoeddag in teken van De Nacht.

Er valt heel wat te beleven in de Cultuurregio Leie Schelde
. Je komt in contact met charleston, oude dancings en cafés, … tot het werk van Jan Hoet.
Neem je agenda erbij en schrijf je alvast in.

Op zaterdag 24 en zondag 25 april 2021 viert Erfgoeddag zijn 20 ste verjaardag

Speciaal voor deze feesteditie, die vorig jaar niet kon doorgaan, draagt Erfgoeddag als thema ‘De Nacht’.
Er valt tijdens het feestweekend heel wat te beleven, ook in de Cultuurregio Leie Schelde.

Deze editie van Erfgoeddag wordt ongetwijfeld bijzonder. Wie ‘nacht’ zegt, denkt ook aan uitgaan, optredens, muziek, plezier, samenzijn, … . In de Cultuurregio Leie Schelde duiken we de nacht in en zoeken we het nachtelijk vertier op.

Ontdek het allemaal op http://www.beleeferfgoed.be/erfgoeddag of volg ons op facebook en instagram #cultuurregioleieschelde. Erfgoeddag is een initiatief van FARO i.s.m. de Cultuurregio Leie Schelde en haar vele partners.

Wat valt er te beleven in de Cultuurregio Leie Schelde?

• Een digitale tentoonstelling ‘In’t Vizier: Nachtelijk vertier’ op de Erfgoedbank Leie Schelde neemt je mee naar de oude dancings, jeugdhuizen en optredens van weleer in de Cultuurregio Leie Schelde .
• In de Wunderkammer (Museum Dhondt – Dhaenens, Deurle) snuister je in deze mysterieuze monochrome setting door de persoonlijke boeken – en diacollectie van Jan Hoet en ontdek je de sculpturen van Isa Genzken, Gary Hume en Atelier Van Lieshout in de museumtuin .
• Bij de overgang van nacht naar dag komt Machelen – aan – de – Leie, het dorp van Roger Raveel, tot leven. Een dauwtrip met de Erfgoedapp brengt je langs bijzondere locaties en verrassende plekjes die onlosmakelijk verbonden zijn met Raveel. Daarnaast wordt in het kunstenaarsdorp Villa ter Ide, het atelier van kunstenaar Martin Wallaert, en de tuin feeëriek verlicht. Je kan ook een afspraak maken om het atelier te bezoeken.

• Ten slotte ga je i n Nazareth terug naar de jaren 20 – 30 met de charleston, one step of swing , ga je op kroegenwandeltocht en hou je halt bij de kunstexpo ‘De Nachtwacht’ in het Erfgoedhuis. Cultuurregio Leie Schelde is een intergemeentelijke samenwerking tussen Deinze, De Pinte, Gavere, Kruisem, Nazareth, Sint – Martens – Latem, Zulte en Zwalm en zet zich actief in voor cultuur, bibliotheek en erfgoed.

www.cultuurregioleieschelde.be

Cultuurregio Leie Schelde heeft new look & feel

Cultuurregio Leie Schelde lanceert nieuw logo en projectsubsidies

De Cultuurregio Leie Schelde wil cultuur- en erfgoedmakers verbinden, ondersteunen en in de schijnwerpers plaatsen. Een nieuwe look & feel wil deze hernieuwde werking te weerspiegelen.
Tevens lanceren ze projectsubsidies voor cultuur- en erfgoedmakers in de regio.
Deinze, De Pinte, Gavere, Kruisem, Nazareth, Sint-Martens-Latem, Zulte en Zwalm slaan met de Cultuurregio Leie Schelde samen stevig de handen in elkaar om actief cultuur en erfgoed in de Leie Schelde regio te ondersteunen.

Nieuwe look & feel

Het bestaande logo en de huisstijl weerspiegelden niet meer de identiteit van de organisatie en haar nieuwe werking. De Cultuurregio Leie Schelde wil mensen bij elkaar brengen, enthousiasmeren, prikkelen, ruimte bieden voor experiment en talentontwikkeling en samenwerking stimuleren.

Binnen de Cultuurregio Leie Schelde onderscheiden we nu vier deelwerkingen in nauwe samenwerking met elkaar:
Bovenlokale cultuurwerking, Regiobib Leie Schelde, Erfgoedcel Leie Schelde en IOED (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst) Leie Schelde. Deze laatste werd recent opgericht in samenwerking met VENECO.

Met de nieuwe look & feel symboliseren ze deze samenwerking en haar verbindende en ondersteunende rol voor de talrijke cultuur- en erfgoedinitiatieven in de regio. Daarom de keuze voor ronde vormen, speelse kleuren en een C van Cultuur die een verbindende boog rondom de regio vormt. Deze zomer lanceren ze ook een nieuwe website waar cultuur- en erfgoedmakers een centrale plaats krijgen.

Projectsubsidies cultuur en erfgoed

De Cultuurregio Leie Schelde is een bruisende regio met tal van cultuur- en erfgoedinitiatieven. Het creëren van veerkracht voor culturele projecten in deze uitdagende tijden blijft belangrijk en daarom lanceert de Cultuurregio Leie Schelde projectsubsidies voor cultuur en cultureel erfgoed.

Erfgoedprojecten kunnen tweemaal per jaar worden aangevraagd, met deadlines op 15 mei en 15 november. Subsidieaanvragen voor cultuur kunnen doorheen het ganse jaar worden ingediend.

Meer info over beide projectsubsidies vind je op www.cultuurregioleieschelde.be .
Wil je graag samenzitten om je projectidee te bespreken, laat het ons weten via info@cultuurregioleieschelde.be .

Volg het cultuurnieuws uit de regio via facebook, instagram of onze nieuwsbrief.
Deel ook jouw cultuurmomenten! @cultuurregioleieschelde

LENTETENTOONSTELLING in tuin te LOCHRISTI bij ‘THE LATEM GALLERY’

De voortdurende problemen met Covid-19 hebben mij ervan overtuigd dat er geen betere locatie is om een mooie tentoonstelling aan u voor te stellen dan in onze tuin en galerie in Lochristi.

In Lochristi heeft u de mogelijkheid om de tentoonstelling op een zéér veilige manier te bezoeken, zowel de diverse binnenruimtes als de tuin laten de bezoeker toe zich aan de strikte regels voor Covid-19 te houden.

Ontdek de kunstwerken tijdens een wandeling in de voorjaarstuin, de lente zorgt voor een uitzonderlijk kleurenpalet.

Naast de schitterende bronzen beelden van Gerda Dejonghe en de uitzonderlijke fotografie van Thalie B. Vernet, zijn verder werken tentoongesteld van enkele andere kunstenaars

(Patrick Villas – Herman Van Nazareth – Françoise de Felice – Lucas Cann – Annette Defoort – Hans Kitslaar – ZUZ – Luc Peeters – Christin Ostyn).

Tijdens de week-ends van 7/8/9 mei en 14/15/16 mei stelt Christine Ostyn haar nieuwste juwelencreaties aan u voor

Meer info: https://www.thelatemgallery.eu/wp-content/uploads/2021/04/2021_Email_GDJ_TBV_Lochristi-1-scaled.jpg veilige link naar onze website.

Ik hoop u te mogen verwelkomen in Lochristi!

Met vriendelijke groet,

Anne-Marie Van Pachterbeke

THE LATEM GALLERY

Hoekskensstraat 126

B-9080 Lochristi

Am.vanpachterbeke@gmail.com

GSM +32 486 97 59 00

www.thelatemgallery.eu

Openingsuren: vrijdag & zaterdag van 14.00-18.00u & zon- en feestdagen van 11.00-18.00u

Artists: Patrick Villas – Gerda De Jonghe – Herman Van Nazareth – Catherine Thiry – Françoise de Felice – Hans Kitslaar – Albert Mastenbroek – Annette Defoort – Marcin & Katarzyna Owczarek – Luc Peters – Etienne Gros – Bruno Mallart – Christophe Charbonnel – Lucas Cann

Anne-Marie Van Pachterbeke met echtgenoot wijlen kunstschilder Hans Kitslaar

Horeca Latem-Deurle dit jaar vrij van belasting !

Sint-Martens-Latem steunt lokale horeca en int belasting 2021 niet

De opgelegde dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, hebben financiële gevolgen voor de inwoners, verenigingen en lokale ondernemers. 

Omdat specifiek de horeca zwaar getroffen blijft door deze maatregelen, wordt de belasting op de aanvragen tot het openhouden van drankgelegenheden na het sluitingsuur voor belastingjaar 2021 kwijtgescholden.

Met deze beslissing wenst het lokaal bestuur zijn steentje bij te dragen aan de ondersteuning van de horeca.

De beslissing werd unaniem goedgekeurd op de gemeenteraad van 29 maart 2021.

Meer informatie

Agnes Lannoo – Van Wanseele, burgemeester

agnes.lannoo@sint-martens-latem.be – 09 282 17 00

In Latemse gemeenteraad wisselt SAMEN N-VA ‘De Roos van Deurle’ en Joke

WISSEL BINNEN SAMEN N-VA


Tijdens de gemeenteraad van april komt er binnen de fractie SAMEN N-VA van Sint-Martens-Latem een wissel. Twee raadsleden nemen afscheid en worden opgevolgd door een ervaren en een nieuwe kracht.  

Na een mandaat van 32 jaar, ten dienste van onze dorpen als gemeente- en OCMW-raadslid, heeft  gewezen eerste schepen Bea Roos beslist een punt te zetten achter haar actief politiek engagement

. Een van haar voornaamste projecten als schepen was de creatie van een modern en ruim recyclagepark in de Lijnstraat.
Dankzij haar werd het principe “de vervuiler betaalt” veel vroeger dan in andere gemeenten toegepast. Bea was ook een drijvende en ondersteunende kracht in de uitbouw van de Seniorenadviesraad.

Naast Bea neemt SAMEN N-VA ook afscheid van Joke Scheerder, die bij de vorige verkiezingen de moedige keuze heeft gemaakt om zich politiek te engageren. Joke werkte de afgelopen jaren constructieve voorstellen uit op het vlak van onderwijs en milieu (Earth Hour). Aangezien het niet mogelijk bleek binnen eigen gemeente een betaalbare woning te vinden, verhuist Joke naar een buurgemeente – een beslissing die de fractie begrijpt, maar uiteraard ook betreurt.

In de opvolging van Joke en Bea is uiteraard voorzien. Het gemeenteraadslid met de grootste anciënniteit (Bea) wordt opgevolgd door een raadslid met grote ervaring, Erik Van den Abeele (Latem).

Erik was ook vele jaren actief als raadslid en schepen, medeoprichter van de partij SAMEN en keert nu dus terug naar de gemeenteraad.

Ward Claeyssens (Deurle) neemt de raadszetel van Joke over. Ward was na de verkiezingen als gevolg van zijn goede score de eerste opvolger. Hij was en is nog altijd actief in diverse lokale verenigingen en raden.

Tijd voor Latemse speelstraten !

Nieuw speelstraatreglement creëert tijd en ruimte voor publieke ontmoeting

Tijdens de gemeenteraad van 29 maart 2021 werd unaniem een nieuw reglement speelstraten goedgekeurd. Het nieuwe besluit actualiseert en vervangt het bestaand reglement speelstraten van 2008.

Door het uitvaardigen van een nieuw reglement voor speelstraten creëert het bestuur tijd en ruimte voor ontmoeting in de publieke ruimte, in straten die in het gemeentelijk mobiliteitsplan ingedeeld werden als lokale weg type III (woonstraten en landbouwwegen).

Het reglement bepaalt onder andere dat er per straat minimum 3 speelstraatverantwoordelijken moeten zijn voor de aanvraag. Een speelstraat kan ingericht worden wanneer 2/3 van de bewoners van de straat akkoord zijn. De aanvraag wordt uiterlijk 6 weken voor de eerste dag gericht aan de dienst Grondzaken, die hierover het CBS adviseert na overleg met politie, de verantwoordelijke mobiliteit en de dienst Vrije Tijd. 

Het aanvraagformulier kan schriftelijk en via de website ingediend worden.

Meer informatie

Rigo Van de Voorde, schepen van mobiliteit

rigo.vandevoorde@sint-martens-latem.be –  0478 77 61 89

Eenrichtingsverkeer voor de Latemse Burgemeesterstraat

Voor de omgeving van de gemeenteschool werd al jaar en dag gezocht naar veiligheid voor de schoolgaande kinderen zonder een vlotte mobiliteit aan te tasten. Eenrichtingsverkeer in de Burgemeesterstraat moet daar voortaan garant voor staan, stelt het bestuur unaniem.
De actuele verkeerssituatie in de Burgemeesterstraat, deels eenrichting, deels tweerichting, leidt tot onduidelijkheid en soms tot gevaarlijke situaties.

Na overleg met de directie en de ouders van de Gemeenteschool, na bespreking en unanieme goedkeuring in de gemeenteraad en op aanwijzen van de politie, is beslist om in de Burgemeesterstraat eenrichtingsverkeer in te voeren over de volledige lengte (richting vijver/kapel), met een parkeerverbod links van de weg, en dit vanaf 12 april 2021.

Daarnaast zijn er werken gepland aan het kruispunt aan de vijver/kapel om de toegang naar de Latemstraat veiliger te maken.

Van fractieleider Kristof Vanden Berghe (Samen NV-A) kregen we bij dit unaniem goedgekeurd agendapunt toch nog meldenswaardige bijkomende informatie in de mailbox:

“Al verschillende jaren pleit de fractie SAMEN N-VA voor eenrichtingsverkeer in de volledige Burgemeesterstraat in Sint-Martens-Latem. Dat zou de veiligheid aan de schoolingang immers verhogen. Nu pas, tijdens de zitting van 29 maart 2021, heeft de voltallige gemeenteraad dit voorstel goedgekeurd. Als toenmalig schepen voor Mobiliteit probeerde raadslid Peter Draulans dit tijdens de vorige legislatuur reeds gedaan te krijgen. In 2020 bracht de fractie SAMEN N-VA dit voorstel opnieuw op de agenda, maar zonder gunstig resultaat. De Welzijn-meerderheid argumenteerde telkens dat er meer onderzoek nodig was naar het aantal auto’s en fietsers in de straat en dat er nog overleg nodig was met het schoolbestuur, het oudercomité, de politie en de buurtbewoners. Daarnaast wou Welzijn ook een ontwerper aanstellen om het profiel van de straat te verbeteren en het kruispunt met de Latemstraat opnieuw aan te leggen. Nu – meer dan een jaar nadat de SAMEN N-VA het voorstel op de gemeenteraad agendeerde – wordt het oorspronkelijke idee dan toch goedgekeurd, zonder dat verdere acties werden ondernomen. SAMEN N-VA betreurt dat het zolang duurt om een eenvoudig voorstel, dat de veiligheid van de zwakke weggebruikers in de buurt van een schoolomgeving alleen maar ten goede komt, in de gemeenteraad goed te keuren. Tijdens de gemeenteraad stelden we voor om in hetzelfde agendapunt de Burgemeesterstraat ook in te richten als fietsstraat, wat de veiligheid van de fietsers nog verder kan verhogen. Opnieuw kregen we te horen dat verder onderzoek noodzakelijk is. Om te vermijden dat het opnieuw een jaar zou duren vooraleer een beslissing genomen wordt, heeft SAMEN N-VA het voorstel reeds ingediend voor de gemeenteraad van volgende maand. Namens de fractie SAMEN N-VA

Al verschillende jaren pleit de fractie SAMEN N-VA voor eenrichtingsverkeer in de volledige Burgemeesterstraat in Sint-Martens-Latem. Dat zou de veiligheid aan de schoolingang immers verhogen. Nu pas, tijdens de zitting van 29 maart 2021, heeft de voltallige gemeenteraad dit voorstel goedgekeurd.

Als toenmalig schepen voor Mobiliteit probeerde raadslid Peter Draulans dit tijdens de vorige legislatuur reeds gedaan te krijgen. In 2020 bracht de fractie SAMEN N-VA dit voorstel opnieuw op de agenda, maar zonder gunstig resultaat. De Welzijn-meerderheid argumenteerde telkens dat er meer onderzoek nodig was naar het aantal auto’s en fietsers in de straat en dat er nog overleg nodig was met het schoolbestuur, het oudercomité, de politie en de buurtbewoners.

Daarnaast wou Welzijn ook een ontwerper aanstellen om het profiel van de straat te verbeteren en het kruispunt met de Latemstraat opnieuw aan te leggen.

Nu – meer dan een jaar nadat de SAMEN N-VA het voorstel op de gemeenteraad agendeerde – wordt het oorspronkelijke idee dan toch goedgekeurd, zonder dat verdere acties werden ondernomen. SAMEN N-VA betreurt dat het zolang duurt om een eenvoudig voorstel, dat de veiligheid van de zwakke weggebruikers in de buurt van een schoolomgeving alleen maar ten goede komt, in de gemeenteraad goed te keuren.

Tijdens die jongste gemeenteraad stelden we, vanuit de oppositie, voor om in hetzelfde agendapunt de Burgemeesterstraat ook in te richten als fietsstraat, wat de veiligheid van de fietsers nog verder kan verhogen. Opnieuw kregen we te horen dat verder onderzoek noodzakelijk is. Om te vermijden dat het opnieuw een jaar zou duren vooraleer een beslissing genomen wordt, heeft SAMEN N-VA het voorstel reeds ingediend voor de gemeenteraad van volgende maand”.

Verbloeming en ecologisch tuinieren in Sint-Martens-Latem

Op 31 maart 2021 hield de gemeente Sint-Martens-Latem een persconferentie in de tuin van Museum Dhondt-Dhaenens. Dit naar aanleiding van de deelname van het lokaal bestuur aan de ByeByeGrass-campagne ‘De grootste bloemenweide van de Benelux’. Tegelijk werd in de tuin van het museum een nieuwe bloemenweide ingezaaid. 

Tijdens het persmoment lichtte burgemeester Agnes Lannoo – Van Wanseele de visie van de gemeente toe op het vlak van groenbeheer. Sint-Martens-Latem zet immers al enkele jaren in op het inzaaien van bloemenweides, ecologisch tuinieren en het deels laten verwilderen van tuinen, en dit met meer diverse bloemen, struiken en bomen.

Dit jaar nog wordt er 3.700 m2 extra bloemenweide ingezaaid. Het blijft bovendien niet bij de visie van het lokaal bestuur zelf. De gemeente wil ook de inwoners, tuinaannemers en ontwerpers ervan overtuigen dat deze andere manier van tuinieren vele voordelen biedt. 

Allereerst is een bloemenweide een stuk kleurrijker dan gazon, interessanter voor insecten en bijen, én arbeidsextensiever. Zo kan men meer genieten van de eigen tuin. Tuinen met meer leven zijn ook heerlijk voor kinderen om in te spelen. Jong en oud moeten opnieuw de verwondering van de natuur in eigen tuin ontdekken, net zoals ze dat deden tijdens de lockdown in natuurgebieden en parken. Een tuinenroute, waarbij we mensen warm maken om de stap naar natuurlijk tuinieren te zetten, behoort dan ook tot de mogelijkheden.

Bovendien helpen bloemenweides om de negatieve gevolgen van de verharding, zoals de waterproblematiek, het toenemend aantal hittedagen en een afname van de biodiversiteit, een halt toe te roepen. Bloemenweides zijn op dat vlak stukken doeltreffender dan kort gemaaide gazons. 

Een derde voordeel: de decibels die traditioneel gepaard gaan met tuinonderhoud, zoals grasmachines en bladblazers, kunnen door ecologisch tuinieren en verwildering tot een minimum worden herleid. Ook daar wil het bestuur aandacht aan schenken. Niet door met het vingertje te wijzen, maar door op een positieve manier de voordelen van verbloeming en ecologisch tuinieren in de verf te zetten. 

Meer informatie

Agnes Lannoo – Van Wanseele, burgemeester

agnes.lannoo@sint-martens-latem.be – 09 282 17 00

Hans Van Hooland, schepen van milieu en bomenbeleid

Hans.VanHooland@sint-martens-latem.be – 0475 20 06 33

(foto’s David Van Hecke & i f via gemeentebestuur)

Geen financiële steun voor de voor- en naschoolse kinderopvang

In het voorjaar van 2021 distantieert de Welzijn-meerderheidsfractie zich van de vraag uit de oppositie om deze maatregel nu reeds toe te passen..


De fractie SAMEN N-VA stelde in de gemeenteraad van Sint-Martens-Latem voor om alle Latemse scholen financiële steun toe te kennen voor de organisatie van voor- en naschoolse kinderopvang, en dat van 1 januari tot 30 juni 2021.
Het voorstel werd door de Welzijn-meerderheid in de gemeenteraad echter weggestemd.


In juni 2020 heeft de gemeenteraad een nieuw reglement op het flankerend onderwijsbeleid goedgekeurd. Dankzij dit reglement kunnen alle Latemse scholen een gemeentelijke toelage krijgen voor bepaalde doelstellingen, zoals de organisatie van voor- en naschoolse opvang.

Het reglement bepaalt dat het gemeentebestuur een externe partner aantrekt om in elke school opvang te organiseren. 40 euro per kind per jaar is hiervoor voorzien.
Die externe partner aantrekken, laat echter lang op zich wachten. Hierdoor zal deze werkwijze ten vroegste vanaf 1 september van start kunnen gaan.

Omdat de scholen de voor- en naschoolse kinderopvang tussen 1 januari en 30 juni dus verder zelf moeten organiseren, stelde de fractie SAMEN N-VA voor 6/10e van het afgesproken jaarbudget (dus 24 euro per kind) rechtstreeks aan de scholen te geven.
Zo kan het voorziene bedrag voor 2021 volledig gespendeerd worden aan de afgesproken doelstelling.
Schepen Filip Christiaens van de Welzijn-meerderheid argumenteerde dat dit voorstel zonder voorwerp of op zijn minst voorbarig was.


SAMEN N-VA kan dit antwoord niet aanvaarden. Op die manier tover je in 2021 immers meer dan de helft van het voorziene budget weg en worden de scholen financieel fors benadeeld.
In tijden waarin de scholen heel veel inspanningen moeten doen om in steeds wisselende omstandigheden alles te organiseren, is het níet te verdedigen beschikbare budgetten níet toe te kennen, stelt men op de oppositiebanken.

Sint-Martens-Latem krijgt uiteindelijk toch een nieuwe bibliotheek !

Na vier legislaturen gekissebis en ellenlange discussies tussen alle politieke fracties krijgt de Latem- en Deurlenaar zicht op een moderne multifunctionele bibliotheekruimte met een schooluitbreiding en een thuis voor de leerlingen van de muziekacademie.

Niet iedereen kijkt er met een goed gevoel naar uit maar de huidige meerderheid haalde toch, met het kleinste verschil, haar slag thuis.

Van de gemeentelijke communicatiedeskundige kregen we deze namiddag een schitterend dossier toegestuurd. Waarvoor onze dank en felicitaties voor de helderheid in het dossier.
Het is echter geenszins aan onze redactie om een oordeel te vellen over de noodzaak van het wel of niet spenderen van € 3.000.000 aan dit prestigieuze ‘bouwwerk’ . Daarom besloten we dan ook de nota aan de lezer voor te leggen en geven we hem zelf de kans een oordeel te vellen. In elk geval vinden wij de naamgeving en de filosofie die er achter steekt subtiel. ‘De Vluchter’ is wel degelijk altijd een begrip geweest voor de Latemnaar…

‘De Vluchter’ in de startblokken!

In de paasvakantie gaan op de site van de gemeenteschool in de Latemstraat de werken van start voor de bouw van ‘De Vluchter’.  Het wordt een in het groen gelegen multifunctioneel gebouw dat verschillende aspecten van levenslang leren zal omvatten: bibliotheek, schoolinfrastructuur, muziekacademie, een computerklas of studieruimte en de digitale ontsluiting van het gemeentelijke archief. 

Cirkelvormig gebouw

Voor de nieuwbouw viel de keuze op dezelfde locatie omwille van de strategische ligging en de complementariteit in gebruik. Na een wedstrijd van de Vlaams Bouwmeester en met begeleiding van de Gentse architectuurprofessoren Dirk De Meyer en Bart Verschaffel, koos de gemeente voor dit multifunctionele project, ontworpen door het architectenbureau Office. 

De boeiende nieuwbouw wordt een cirkelvormig en alzijdig gebouw dat zich opent en tegelijk afsluit van zijn omgeving. Het project wordt ‘De Vluchter’ genoemd, naar de nabijgelegen site en voormalige herberg. Het verwijst ook naar de mogelijkheid om binnen de contouren van het gebouw te vluchten in alle intimiteit en rust, zowel binnen als buiten en weg van de alledaagse drukte.

Eerste fase: afbraak en vervangende containerconstructie

Om het project te realiseren, moet eerst een deel van de bestaande gebouwen worden afgebroken. Er komt een containerconstructie ter vervanging van de refter en enkele klassen. De containers worden eind maart geplaatst en begin april gaat de afbraak van start. 

De werfzone zal worden ingericht langs de Latemstraat en zal een deel van de parking en  kleuterweide innemen.

De voorziene uitvoeringstermijn is vastgelegd op 350 werkdagen, wat betekent dat het gebouw in het najaar 2022 klaar moet zijn.

Wat kost het project?

Het totale bouwproject beslaat 865 m². Op 29 januari 2021 heeft het college van burgemeester en schepenen de eerste 3 percelen (gebouw, technieken en vast meubilair) gegund voor een totaalbedrag van 2.425.654 euro incl. btw. Bovenop komt nog de beperkte kost voor los meubilair, erelonen en huur van containers, waardoor de totale bouwkost op 2.944.542 euro incl. btw wordt geraamd. Ongeveer 60% van dit bedrag wordt besteed aan het bibliotheekgedeelte (1.708.500 euro, incl. btw). De overige 40% (1.236.000 euro, incl. btw) dient voor de bouw van het schoolgedeelte: klassen en refter. Tegenover dit bedrag heeft Agion, het agentschap dat zich ontfermt over de onderwijsinfrastructuur, een subsidieerbaar bedrag ingeschreven van 830.580 euro, dat definitief zal worden toegekend na het afwerken van de nieuwbouw. 

Groene omgeving en nieuwe trage weg

Het laatste luik van dit project is het veiliger en groener maken van de omgeving. Het bestuur voorziet in de aanleg van een nieuwe trage weg, een doorsteek  tussen de Latemstraat  en de Burgemeesterstraat, en meer groen rondom het nieuwe gebouw. Bovendien wordt komaf gemaakt met het dwarsparkeren aan de kant van de Latemstraat, wat op vandaag een bijzonder gevaarlijke situatie is. Voor de omgevings- en groenaanleg is het nieuwe ontwerp nog in opmaak. De aanleg wordt geraamd op ongeveer 200.000 euro incl. btw. 

De bouw van  ‘De Vluchter’ is de eerste stap in de ambitie voor een up-to-date gemeentelijke culturele infrastructuur. Nadat recent het laatste ontbrekende bouwperceel aan de Vierschaar werd verworven, kunnen de plannen voor een nieuwe dorpszaal met ruime parkeermogelijkheden eindelijk concreet vorm krijgen.

Meer informatie

Pieter Vanderheyden, Schepen van Bibliotheek

pieter.vanderheyden@sint-martens-latem.be – 0496 58 21 58

Hans Van Hooland, Schepen van Patrimonium

Hans.vanhooland@sint-martens-latem.be – 0475 20 06 33