Expositie ‘Naar molens kijken’ – provinciale erfgoedsite Ename

Nieuwe expo met ruim 40 topwerken en familieparcours bewijst dat Vlaanderen molenland is

Op zaterdag 29 mei 2021 start op de provinciale erfgoedsite Ename de expo ‘Naar molens kijken’.
Het is de eerste grote overzichtstentoonstelling over molens in al hun facetten: als baken in het landschap en als onderwerp van kunst, als moeder van alle technieken en als onmisbare schakel tussen boer, bakker en brouwer.

Bovendien bewijst de expo dat de molen uitgevonden werd in het graafschap Vlaanderen. Samen met de twee andere tentoonstellingen in het Erfgoedcentrum is deze expo een herontdekking van het erfgoed in eigen land. Een gouden tip voor een boeiende uitstap, ook voor families met kinderen.

“Door de herwaardering van duurzame energie, ambacht en korte keten groeit de aandacht voor historische molens. Provincie Oost-Vlaanderen zet hier al jaar en dag op in via o.a. onze expertise in Mola Molencentrum en Monumentenwacht, vijf provinciale molens, de molendraaipremie, publicaties en de ondersteuning van de vzw’s Oost-Vlaamse Molens en Molenforum Vlaanderen voor de molenaarscursus en de Molendagen. Want de beste garantie voor het voortbestaan van molens is dat ze blijven draaien èn malen en dat het publiek ervan kan genieten. Hoog tijd dus voor een overzichtstentoonstelling.”, aldus Gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

Sint-Martens-Latem: Gemeenteraad keurt zonnepanelen op openbare gebouwen goed

Het meerjarenplan 2020-2025 bevat de actie ‘Verduurzamen energievoorziening in gemeentelijk patrimonium.
Het plaatsen van zonnepanelen op een aantal gebouwen van het gemeentelijk patrimonium past in de uitvoering van deze actie.
In het college van burgemeester en schepenen van 27 november 2020 werd een lijst van gebouwen opgesteld om de haalbaarheid van de plaatsing van zonnepanelen te onderzoeken. Via de raamcontracten van het Vlaams Energiebedrijf werd de firma Linea Trovata aangeduid als leverancier.

Het raamcontract bestaat uit een studie, uitvoering en werfopvolging-formule. Na de analyse van de verschillende haalbaarheidsstudies wordt beslist om zonnepanelen te plaatsen op vier gebouwen in 2021.
De projectkost van deze vier gebouwen wordt geraamd op 26.327,61 euro (inclusief BTW, ontwerpkost, onderhoudscontract en een garantieperiode van 10 jaar).
De cumulatieve opbrengst van deze investering over een periode van twintig jaar bedraagt 54.119 euro. Dit betekent een geschat optimaal rendement van 27.791,39 euro.

De haalbaarheidsstudies van de andere gebouwen worden bijgehouden voor verdere investeringen in de toekomst. Hierbij wilt het lokaal bestuur proactief inspelen op het decretaal kader dat in opmaak is door de Vlaamse Regering voor de organisatie van lokale energiegemeenschappen

Uiteindelijk zonnepanelen op enkele openbare gebouwen, maar meerderheid laat kansen liggen“, aldus fractieleider Kristof Vanden Berghe :

“Sinds 2018 dringt de fractie SAMEN N-VA in de gemeenteraad al aan op de plaatsing van zonnepanelen op diverse openbare gebouwen, zoals de jeugdlokalen. 

Door het ondertekenen van het burgemeester-convenant heeft het gemeentebestuur zich voorgenomen om de CO2-uitstoot in Sint-Martens-Latem met 15 kton per jaar te laten zaken tegen 2030. Dat is een reductie van maar liefst 40 procent. Daar zijn veel inspanningen voor nodig. Vooral de plaatsing van zonnepanelen kan bijdragen tot de realisatie van deze doelstelling.

Na drie jaar tijdverlies, ontwijkende antwoorden en het maken van studies, heeft de gemeenteraad uiteindelijk het licht op groen gezet voor de plaatsing van zonnepanelen op 4 openbare gebouwen: de jeugdlokalen van KSA en scouts, het seniorenflatgebouw en de kleuterschool in de Twee Dreven.

Ook voor andere gebouwen werden haalbaarheidsstudies gemaakt. De te verwachten rendementen en terugverdientijd zijn voor deze gebouwen minstens even goed, maar toch vond de Welzijn-meerderheid het niet nodig om over te gaan tot de plaatsing van zonnepanelen op deze gebouwen.

Dit vindt SAMEN N-VA een foute keuze omdat er in 2021 nog een investeringspremie van 1.500 euro per gebouw kan bekomen worden. Deze subsidiemogelijkheid wordt vanaf 2022 afgebouwd.

Bovendien vindt SAMEN N-VA het belangrijk dat het gemeentebestuur zeker in dit onderwerp haar voorbeeldfunctie ten volle opneemt en initiatieven niet op de lange baan schuift.

Het uitstel van een beslissing om op andere openbare gebouwen in de gemeente ook zonnepanelen te plaatsen, zien wij dan ook als een grote gemiste kans”

Huize Elsakker (foto gemeentediensten)

HUISE-LOZER :”Floraliën van den buiten”


LozerCultureel pakt uit met een merkwaardig project: “Kerk in de bloemen, floraliën van den buiten”.
Drie bloemenkunstenaars kregen carte blanche. Ze mochten de kerk van Lozer omtoveren tot een oase van vreugde, rust en schoonheid. Een symfonie van kleuren en geuren, exclusief en inspirerend. 
Alle stoelen naar buiten, een creatie van uitzonderlijke bloemen, planten en struiken naar binnen. In het unieke kader dat de kerk aan de Lozerdreef reeds is, wacht u een speciale ervaring in de bijzondere wereld van nu
 Elke dag vrij toegankelijk tussen 9u en 18u, gedurende de hele maand mei.
Bloemenkerk

Met groot respect voor de Christelijke Traditie wordt een verrassende creatie gerealiseerd. De hele kerk is ingenomen door bloemen.
Het geheel is dynamisch want het aanbod wordt regelmatig vernieuwd en grondig herschikt. Zo ontstaat een ervaringsruimte die ode wil zijn aan “het Leven en aan de levensvreugde”.
Er is ook bijzondere aandacht voor het Mariabeeld. De meimaand stond in Lozer altijd al centraal. 
Door de maatregelen kon de jaarlijkse bedevaart niet doorgaan. Om de traditie in stand te houden, organiseert LozerCultureel nu een bloemenhulde. Iedereen die dat wil, brengt bloemen, bloesems van thuis naar hier en geeft ze een plaatsje in dit hoekje. 

Viburnum-soorten, Dorianthus excelsa (speerlelie), Tillandsia usneoïdes (Spaans Mos), Mussela lasiocarpa (Chinese Lotusboom: een “dwergbanaan” uitzonderlijk in bloei), enkele piramidale Azalea’s van respectabele leeftijd en Rhododendrons – die bestemd waren voor de geplande Floraliën dit jaar, maar jammer genoeg afgelast en ons ter beschikking gesteld werden uit een privécollectie -, Gusmania, Japanse Esdoorn, Laurier, 2 soorten Azalea’s: Noralinde en Yacandi en … vele honderden snijbloemen.Poëzie

Om dit project extra glans te geven, verbinden we de pracht van de bloemenkerk met de schoonheid van de taal. Op vraag de E.H. De Boever zonden reeds vele mensen een zelfgeschreven gedicht, sonnet of haïko in in verband met bloemen.
Ook op uw pennenvrucht wachten wij vol ongeduld. (Graag mailen naar jdb.eine@proximus.be) De ingezonden pennenvruchten krijgen dan een plaatsje tussen de bloemen.

Het muzikale luik

De komende drie zaterdagen (15 mei, 22 mei en 29 mei telkens om 11u) zal aan de kerkpoort (buiten) een concert plaatsvinden, tegen vrije bijdrage. Op 15/05 wordt het concert verzorgd door het Sint-Anna duo (Mikhaïl Bezverkhni en Marieke De Jonghe). Het programma en de bezetting voor de twee weken die volgen, is voorlopig nog een verrassing. Buiten aan het kerkportaal, voor max. 50 personen. Inschrijven is verplicht: op 0470/08.21.30 of via  lozercultureel@hotmail.com. 
Word zelf deel van ons initiatief

Breng ons bloemen en bloesems uit eigen tuin of omgeving. Of heb je boompjes, struiken of bloeiers in pot die we even mogen gebruiken, even goed en zelfs heel graag.
Wie rozen kweekt of zelfs orchideeën koestert, mag niet twijfelen.
Zo worden allen die ons bijspringen Meters en Peters van dit initiatief.
Slijp dus allen de scharen en snoeitangen en breng uw “offer” naar de kerk van Lozer op 19 en 20 mei, tussen 18 en 20u.

LozerCultureel is U hiervoor ontzettend dankbaar. Graag een seintje vooraf naar 0470/08.21.30.

Wie zich betrokken weet, ons op één andere wijze wil helpen, hetzij met raad of daad, gelieve ons te contacteren: lozercultureel@hotmail.com of 0470/08.21.30. Van harte dank.

Op dinsdag en woensdag 1 en 2 juni worden de gebruikte en tevens zeldzame azalea’s te koop aangeboden ten bate van het project. Dit kadert in een plantenbeurs die loopt van 9u tot 18u aan het portaal van de kerk.
Wie plantenliefhebber is, mag deze kans niet missen!  

KUNST VOOR IEDEREEN : In Sleidinge toont WANDERMEER hoe het kan !

‘ART IS FOR EVERYBODY’, STAAT IN HET GROOT TE PRONKEN OP EEN GEBOUW OP DE LAATSTE METERS VAN DE AUTOSTRADE RICHTING OOSTENDE.

DAT IS WAAR. EN ART MOET DAT OOK ZIJN. OOK EVERYWHERE. DAT MOET OOK.

DUS WAAROM NIET HIER?

VORIG JAAR WERD ER VEEL GEWANDELD, DIT JAAR ZOU ZICH DEZE TREND VERDER ZETTEN.

VAN AL DAT WANDELEN GROEIDE DE GOESTING IN HET ORGANISEREN VAN EEN KUNST FESTIVAL.

IF YOU CAN THINK IT, YOU CAN MAKE IT.

MET TROTS NODIGEN WE U UIT OP DE EERSTE EDITIE VAN HET KUNSTENPARCOURS WANDERMEER ’21 TE SLEIDINGE.

KOM WANDELEN, KOM KIJKEN, KOM PROEVEN, KOM LUISTEREN, KOM ONTDEKKEN, KOM VERDWALEN, MAAR KOM VOORAL. GEWOON. PUNT.

VAN 1/6 TOT 31/8, STARTPUNT CC SLEIDINGE

Heel wat culturele verenigingen in Vlaamse gemeenten, zo ook in Sint-Martens-Latem, zoeken een middel om kwalitatieve kunst laagdrempelig te tonen en brengen.

In Sleidinge neemt WANDERMEER het voortouw en wil bewijzen hoe eenvoudig het is kunstenaars en kunstliefhebbers een hart on der de riem te steken.

Mijn dorp, Sint-Martens-Latem, gedoodverfd als het Kunstenaarsdorp in Vlaanderen, slaagde daar in de jaren 90 ook in toen de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleving onder impuls van de toenmalige voorzitter en latere cultuurschepen Francesco Melis succesvol ‘KUNSTDORP’ werd ingericht. Alle geledingen uit de kunst- en cultuurbeleving kregen een tijdelijke stek in en rond het huidige WIJKCENTRUM OASE.

Het Latemse galerieleven stond toen op zijn dieptepunt. De galerieën zakten als een pudding in mekaar. De plaatselijke musea en de ‘Latemse School’ waar Oscar Devos in wiens galerie het kruim van de ‘Latemse pioniers uit de Eerste Twee Groepen’ bleef promoten, hielden toen en vandaag nog het vaandel hoog. De GRC pakte later de draad weer op in het nieuwe Millennium met gesmaakte CULTUURCAFES’ en zoekt nu naar het juiste recept om de levende, plaatselijke kunstenaars opnieuw een waardig FORUM te geven. De kunstgaleries staken weer de kop op. De komst van in ‘de wandeling’ als hypermarkten voor kunst- en decoratie bestempelde galeries werd dan weer eens de doodsteek voor de kleinere, intieme kunstwinkeltjes met betaalbaar oeuvre. Nu, als kunstliefhebber en recensent betreur ik een dergelijke exuberante megalomanie maar dit zal inherent zijn aan het status van Sint-Martens-Latem, in de media als rijkste gemeente gelabeld.

Kortom, wat ik met deze bijdrage vooral wil aantonen, is dat een aanpak zoals WANDERMEER die laagdrempeligheid voor mekaar kreeg, en zo een meerwaarde lijkt om iedereen, arm of rijk, de kans te geven om zonder diep in de portefeuille te tasten op een gezonde manier een kijk op kunst en cultuur te geven…

INFO /

lLINA STANKOVA

BE 0673 752 397

M +32 (0)486 05 84 46

www.laut.be

Sint-Martens-Latem zet camera in tegen sluikstorten en zwerfvuil

IVM schakelt hoger tegen sluikstorten

Sint-Martens-Latem spant zich al jaren in om sluikstort en zwerfvuil op het grondgebied in te perken d.m.v. sensibilisering en de organisatie van opruimacties, met de steun van tal van vrijwilligers. Daarnaast ruimt gemeentepersoneel frequent sluikstorten en zwerfvuil op.  

Een effectieve aanpak van het probleem vereist ook een handhavingsluik, zodat overtreders weten dat ze niet ongestraft afval mogen achterlaten. Overtreders hebben nog te vaak het gevoel dat de pakkans gering is.
Daarom besloot het lokaal bestuur om in samenwerking met afvalintercommunale IVM een hoogtechnologische camera in te zetten. 

De camera zal in eerste instantie opgesteld worden aan de ondergrondse glascontainers op de parking van voetbalclub FC Latem (Hoge Heirweg). Nadien zal samen met de zwerfvuilvrijwilligers bepaald worden op welke andere plekken de camera kan ingezet worden.

 

Hoogtechnologische camera

Om de lokale besturen te ondersteunen bij het uitwerken van hun handhavingsluik, besliste IVM enkele hoogtechnologische camera’s aan te kopen die kunnen worden ingezet op sluikstortgevoelige plaatsen.
De camera’s zijn verplaatsbaar, zodat meerdere ‘hotspots’ kunnen worden gesuperviseerd. Deze camera’s leveren beelden van overtreders en dragen bij tot de identificatie zodat de dossiers – na verwerking door de lokale politie – kunnen worden overgemaakt aan de sanctionerend ambtenaar die de boetes kan vastleggen.

Het plaatsen van deze tijdelijk vaste (verplaatsbare) camera’s heeft volgend doel:

  • afschrikken van potentiële daders;
  • voorkomen, vaststellen en bewijzen verzamelen van overlast;
  • verschaffen van informatie die de politie in staat stelt om de bedoelde overlast en misdrijven op te sporen en te vervolgen;
  • het verhogen van de pakkans bij de bestrijding van zwerfvuil en sluikstorten;
  • daders, verstoorders van de openbare orde, getuigen of slachtoffers opsporen en identificeren;
  • het optimaliseren van de ingezette preventieve maatregelen.

IVM treedt op als verwerker van de beelden en zal instaan voor:

  • het plaatsen van de camera’s;
  • het bekijken en verwerken van de beelden;
  • het opmaken van een GAS-dossier waar mogelijk of het overmaken van de beelden aan de lokale politie indien nodig.

Gebruik van ‘tijdelijk’ vaste camera’s

Het college van burgemeester en schepenen gaf een gunstig advies op 12 april 2021 wat betreft de camerabewaking op bepaalde locaties zoals glasbolsites en hotspots van zwerfvuil en sluikstort. 

Op 26 april 2021 verleende de gemeenteraad een gunstig advies voor de plaatsing van ‘tijdelijk’ vaste camera’s op niet-besloten plaatsen, voor een geldigheidsduur tot 31/12/2025.
Tegelijk werd een reglement over het gebruik van de tijdelijk vaste camera’s goedgekeurd.
Daarin wordt onder meer bepaald dat de gemeente de hotspots zal bepalen, eventueel in overleg met de lokale politie.
Het betreft locaties waar er overlast is door sluikstorten of de aanwezigheid van zwerfvuil. Ook werden er verschillende bepalingen rond privacy opgenomen.
Zo zullen de opnames slechts bekeken worden na het vaststellen van een sluikstort of de aanwezigheid van zwerfvuil. De zone onder cameratoezicht wordt gesignaleerd met aangepaste signalisatie (pictogrammen) ter hoogte van de invalswegen van de gemeente.

Sint-Martens-Latem wil veilige mobiliteit !

Deurle wil snel een fietspad in de Klapstraat

Het gemeentebestuur van Sint-Martens-Latem wil dat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) spoed steekt achter de aanleg van een veilig fietspad in de Klapstraat (N437).

Op het traject tussen de spoorovergang in Deurle en de Warandestraat in buurgemeente Nazareth moeten fietsers momenteel op de weg rijden. Ondanks de snelheidsbeperking en regelmatige controles blijven laagvliegers een gevaar voor de zwakkere weggebruiker en de aangelanden.

Het gemeentebestuur van Sint-Martens-Latem wil dat er eindelijk schot komt in de zaak.
Dat fietspaddossier in de Klapstraat sleept nu al jaren aan en op voorstel van oppositiepartij Samen/N-VA werd er tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 26 april 2021 een besluit goedgekeurd, waarmee het bestuur druk wil uitoefenen op de Vlaamse overheid.
Concreet vraagt de gemeenteraad om onmiddellijk het dossier onteigeningen voor de aanleg van een veilig fietspad langs de N437 op te starten, versneld te laten uitvoeren en hiervoor de nodige budgetten te voorzien.
Hierbij sluit de Latemse gemeenteraad zich aan bij de motie van de gemeenteraad van Nazareth en gaat men tevens steun zoeken bij het stadsbestuur van Deinze, TMVW en de deputatie van Oost-Vlaanderen.

“We vinden die veilige fietsverbinding essentieel en we willen alle middelen inzetten om deze snel te realiseren. 
Het Agentschap Wegen en Verkeer is belast met het onteigeningsdossier maar op heden werden in dit kader nog geen concrete stappen gezet.”
Jef Schoenmaekers, woordvoerder bij AWV zegt dat er wel al stappen werden gezet. “De voorbereiding voor de onteigeningsprocedure is bezig. De teksten voor het onteigeningsbesluit zijn klaar en het studiebureau is bezig met de actualisatie van het dossier. Pas in het najaar kunnen we starten met de onteigeningen en dan hopen we zo snel mogelijk met de werken op te starten.”

 Het is niet verwonderlijk dat ook het Latemse gemeentebestuur hunkert naar de uit- en afwerking van dit slepende dossier.
De goedkeuring door de Vlaamse Overheid dateert nu toch al van 2011!
Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) keurde toen de aanleg van nieuwe fietspaden langs de Klapstraat tussen Deurle en Nazareth (4,5 km) goed en dat betekende groen licht voor een investering van ruim 2,7 miljoen euro. De budgetten zouden er dus sinds lang moeten zijn!
De inwoners vrezen voor een ‘déja-vue’ met het dossier van de Pontstraat, een drukke verbindingsweg met Deinze, tracé dat eveneens deel uitmaakt van die fameuze gewestweg en dat ook al jaren slabakt !

Zicht op de Klapstraat te Deurle, richting Nazareth

Latemse verenigingen krijgen 42.430 euro aan subsidies

Verenigingen blijven niet op hun honger

Er bestaat in Sint-Martens-Latem een lange traditie van financiële ondersteuning van het verenigingsleven. Hiervoor werd in oktober 2020 een nieuw subsidiereglement goedgekeurd.

Alle verenigingen krijgen een vast bedrag om de basiswerking te garanderen. Daarbovenop kunnen de verenigingen het subsidiebedrag aanzienlijk verhogen door aan bepaalde criteria te voldoen, zoals het aantal leden, de sociale toegankelijkheid, de samenwerking met andere verenigingen of de gemeente …
Op die manier kunnen de verenigingen, op basis van een eenvoudig en transparant reglement, andere accenten leggen en de financiële steun verhogen.

Tijdens de gemeenteraad van 29 maart 2021 werd beslist om 18.510 euro toe te kennen aan de socio-culturele verenigingen, 3.345 euro aan de seniorenverenigingen en 1.825 euro aan de milieu- en natuurverenigingen.
In totaal werd op die manier een bedrag voorzien van 23.680 euro, ten opzichte van 14.520 euro in 2020. 

Omwille van de coronapandemie, die het de verenigingen bijzonder moeilijk maakt om op een normale manier activiteiten te organiseren, werd eerder al beslist dat de subsidies per vereniging in 2021 niet lager mogen zijn dan in 2020.

Tijdens de gemeenteraad van januari 2021 werd reeds beslist om 18.750 euro subsidies toe te kennen aan de sportverenigingen.
Ook voor deze verenigingen werd, omwille van de pandemie, geen lager bedrag uitgekeerd dan in 2020.  

In totaal werd het verenigingsleven dus in unanimiteit ondersteund voor een bedrag van 42.430 euro. Daarnaast zijn er ook nog toelagen voorzien voor de adviesraden en feest comités.

Ook Den Laethemschen Vriendenkring hoopt op betere tijden…

Beleef samen de erfgoeddag in de Cultuurregio Leie Schelde

Neem deel aan de 20 e editie van Erfgoeddag in teken van De Nacht.

Er valt heel wat te beleven in de Cultuurregio Leie Schelde
. Je komt in contact met charleston, oude dancings en cafés, … tot het werk van Jan Hoet.
Neem je agenda erbij en schrijf je alvast in.

Op zaterdag 24 en zondag 25 april 2021 viert Erfgoeddag zijn 20 ste verjaardag

Speciaal voor deze feesteditie, die vorig jaar niet kon doorgaan, draagt Erfgoeddag als thema ‘De Nacht’.
Er valt tijdens het feestweekend heel wat te beleven, ook in de Cultuurregio Leie Schelde.

Deze editie van Erfgoeddag wordt ongetwijfeld bijzonder. Wie ‘nacht’ zegt, denkt ook aan uitgaan, optredens, muziek, plezier, samenzijn, … . In de Cultuurregio Leie Schelde duiken we de nacht in en zoeken we het nachtelijk vertier op.

Ontdek het allemaal op http://www.beleeferfgoed.be/erfgoeddag of volg ons op facebook en instagram #cultuurregioleieschelde. Erfgoeddag is een initiatief van FARO i.s.m. de Cultuurregio Leie Schelde en haar vele partners.

Wat valt er te beleven in de Cultuurregio Leie Schelde?

• Een digitale tentoonstelling ‘In’t Vizier: Nachtelijk vertier’ op de Erfgoedbank Leie Schelde neemt je mee naar de oude dancings, jeugdhuizen en optredens van weleer in de Cultuurregio Leie Schelde .
• In de Wunderkammer (Museum Dhondt – Dhaenens, Deurle) snuister je in deze mysterieuze monochrome setting door de persoonlijke boeken – en diacollectie van Jan Hoet en ontdek je de sculpturen van Isa Genzken, Gary Hume en Atelier Van Lieshout in de museumtuin .
• Bij de overgang van nacht naar dag komt Machelen – aan – de – Leie, het dorp van Roger Raveel, tot leven. Een dauwtrip met de Erfgoedapp brengt je langs bijzondere locaties en verrassende plekjes die onlosmakelijk verbonden zijn met Raveel. Daarnaast wordt in het kunstenaarsdorp Villa ter Ide, het atelier van kunstenaar Martin Wallaert, en de tuin feeëriek verlicht. Je kan ook een afspraak maken om het atelier te bezoeken.

• Ten slotte ga je i n Nazareth terug naar de jaren 20 – 30 met de charleston, one step of swing , ga je op kroegenwandeltocht en hou je halt bij de kunstexpo ‘De Nachtwacht’ in het Erfgoedhuis. Cultuurregio Leie Schelde is een intergemeentelijke samenwerking tussen Deinze, De Pinte, Gavere, Kruisem, Nazareth, Sint – Martens – Latem, Zulte en Zwalm en zet zich actief in voor cultuur, bibliotheek en erfgoed.

www.cultuurregioleieschelde.be

Cultuurregio Leie Schelde heeft new look & feel

Cultuurregio Leie Schelde lanceert nieuw logo en projectsubsidies

De Cultuurregio Leie Schelde wil cultuur- en erfgoedmakers verbinden, ondersteunen en in de schijnwerpers plaatsen. Een nieuwe look & feel wil deze hernieuwde werking te weerspiegelen.
Tevens lanceren ze projectsubsidies voor cultuur- en erfgoedmakers in de regio.
Deinze, De Pinte, Gavere, Kruisem, Nazareth, Sint-Martens-Latem, Zulte en Zwalm slaan met de Cultuurregio Leie Schelde samen stevig de handen in elkaar om actief cultuur en erfgoed in de Leie Schelde regio te ondersteunen.

Nieuwe look & feel

Het bestaande logo en de huisstijl weerspiegelden niet meer de identiteit van de organisatie en haar nieuwe werking. De Cultuurregio Leie Schelde wil mensen bij elkaar brengen, enthousiasmeren, prikkelen, ruimte bieden voor experiment en talentontwikkeling en samenwerking stimuleren.

Binnen de Cultuurregio Leie Schelde onderscheiden we nu vier deelwerkingen in nauwe samenwerking met elkaar:
Bovenlokale cultuurwerking, Regiobib Leie Schelde, Erfgoedcel Leie Schelde en IOED (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst) Leie Schelde. Deze laatste werd recent opgericht in samenwerking met VENECO.

Met de nieuwe look & feel symboliseren ze deze samenwerking en haar verbindende en ondersteunende rol voor de talrijke cultuur- en erfgoedinitiatieven in de regio. Daarom de keuze voor ronde vormen, speelse kleuren en een C van Cultuur die een verbindende boog rondom de regio vormt. Deze zomer lanceren ze ook een nieuwe website waar cultuur- en erfgoedmakers een centrale plaats krijgen.

Projectsubsidies cultuur en erfgoed

De Cultuurregio Leie Schelde is een bruisende regio met tal van cultuur- en erfgoedinitiatieven. Het creëren van veerkracht voor culturele projecten in deze uitdagende tijden blijft belangrijk en daarom lanceert de Cultuurregio Leie Schelde projectsubsidies voor cultuur en cultureel erfgoed.

Erfgoedprojecten kunnen tweemaal per jaar worden aangevraagd, met deadlines op 15 mei en 15 november. Subsidieaanvragen voor cultuur kunnen doorheen het ganse jaar worden ingediend.

Meer info over beide projectsubsidies vind je op www.cultuurregioleieschelde.be .
Wil je graag samenzitten om je projectidee te bespreken, laat het ons weten via info@cultuurregioleieschelde.be .

Volg het cultuurnieuws uit de regio via facebook, instagram of onze nieuwsbrief.
Deel ook jouw cultuurmomenten! @cultuurregioleieschelde

LENTETENTOONSTELLING in tuin te LOCHRISTI bij ‘THE LATEM GALLERY’

De voortdurende problemen met Covid-19 hebben mij ervan overtuigd dat er geen betere locatie is om een mooie tentoonstelling aan u voor te stellen dan in onze tuin en galerie in Lochristi.

In Lochristi heeft u de mogelijkheid om de tentoonstelling op een zéér veilige manier te bezoeken, zowel de diverse binnenruimtes als de tuin laten de bezoeker toe zich aan de strikte regels voor Covid-19 te houden.

Ontdek de kunstwerken tijdens een wandeling in de voorjaarstuin, de lente zorgt voor een uitzonderlijk kleurenpalet.

Naast de schitterende bronzen beelden van Gerda Dejonghe en de uitzonderlijke fotografie van Thalie B. Vernet, zijn verder werken tentoongesteld van enkele andere kunstenaars

(Patrick Villas – Herman Van Nazareth – Françoise de Felice – Lucas Cann – Annette Defoort – Hans Kitslaar – ZUZ – Luc Peeters – Christin Ostyn).

Tijdens de week-ends van 7/8/9 mei en 14/15/16 mei stelt Christine Ostyn haar nieuwste juwelencreaties aan u voor

Meer info: https://www.thelatemgallery.eu/wp-content/uploads/2021/04/2021_Email_GDJ_TBV_Lochristi-1-scaled.jpg veilige link naar onze website.

Ik hoop u te mogen verwelkomen in Lochristi!

Met vriendelijke groet,

Anne-Marie Van Pachterbeke

THE LATEM GALLERY

Hoekskensstraat 126

B-9080 Lochristi

Am.vanpachterbeke@gmail.com

GSM +32 486 97 59 00

www.thelatemgallery.eu

Openingsuren: vrijdag & zaterdag van 14.00-18.00u & zon- en feestdagen van 11.00-18.00u

Artists: Patrick Villas – Gerda De Jonghe – Herman Van Nazareth – Catherine Thiry – Françoise de Felice – Hans Kitslaar – Albert Mastenbroek – Annette Defoort – Marcin & Katarzyna Owczarek – Luc Peters – Etienne Gros – Bruno Mallart – Christophe Charbonnel – Lucas Cann

Anne-Marie Van Pachterbeke met echtgenoot wijlen kunstschilder Hans Kitslaar