GENT – Provinciale prijzen Letterkunde voor Jana Arns, Sylvie Marie en Alexander Devriendt

Vrijdag 1 december 2017 — De Prijzen van de Provincie Oost-Vlaanderen voor Letterkunde werden in 2017 uitgeschreven voor poëzie en voor toneel.
De prijs voor poëzie gaat ex aequo naar Jana Arns en Sylvie Marie, de prijs voor toneel naar Alexander Devriendt.

letteren

Prijs voor poëzie

Op unaniem voorstel van de jury kende de deputatie de prijs van 5 000 EUR ex aequo toe aan Jana Arns uit Sint-Niklaas voor haar bundel ‘STATUS: HET IS INGEWIKKELD’ en aan Sylvie Marie uit Sint-Denijs-Westrem (Gent) voor haar bundel ‘Altijd een raam’.

Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor cultuur: “De beide laureaten zijn jonge vrouwen die op een totaal verschillende manier bezig zijn met poëzie.”
De bekroonde bundel van Jana Arns is een fascinerend debuut. Thematisch komt een complex van motieven aan bod en de meeste verzen zitten technisch erg goed in elkaar. De manier waarop de dichter Facebooktaal en andere modieuze taalvormen verwerkt, is knap. Jana Arns is een zoekend dichter, met een eigen taal en stem.

Sylvie Marie slaagt er in ‘Altijd een raam’ in om het anekdotische te koppelen aan een abstractere dimensie, zonder dat haar poëzie aan eigenheid of toegankelijkheid inboet. De bundel bevat onverwachte wendingen, die in de taal voelbaar zijn, en overtuigt ook qua compositie. Sylvie Marie beschikt behalve over gevoel voor ritme, ook over een ruim technisch arsenaal en over verbeeldingskracht.

De jury van de prijs voor poëzie vergaderde onder het voorzitter­schap van Dirk De Wulf en bestond uit Lut De Block, Dirk De Geest, Sarah Posman, Yves T’Sjoen en Hans Vandevoorde. Voor deze prijs waren er 26 inzendingen van 23 kandidaten.

Prijs voor toneel

De jury was aangenaam verrast door een aantal onbekende jonge talenten, maar stelde uiteindelijk met eenparigheid van stemmen aan de deputatie voor de prijs van 5 000 EUR toe te kennen aan Alexander Devriendt uit Gent voor zijn inzending ‘World without Us’.

Gedeputeerde Jozef Dauwe: “Het bekroonde stuk is een soort toekomsttheater, gesitueerd in een wereld zonder mensen. Het is een spannende, filmische, futuristische tekst over hoe de wereld vergaat. Het stuk is louter beschrijvend en houdt geen oordeel of standpunt in, maar is toch bijzonder veelzeggend.”
Voor de prijs voor toneel hadden 22 deelnemers in totaal negentien stukken ingediend. De jury, onder het voorzitterschap van Dirk De Wulf, bestond uit Liv Laveyne, Christel Stalpaert, Ellen Stynen, Luk Van Den Dries en Domien Van Der Meiren.

Naast de beide prijzen voor letterkunde heeft het provinciebestuur in 2017 nog zes cultuurprijzen uitgeschreven: voor sociaal-cultureel volwassenenwerk, voor geschiedenis, voor heemkunde, voor architectuur, voor beeldende kunst en voor nieuwe muziek. De laureaten worden samen gehuldigd tijdens een prijsuitreiking eind dit jaar.

 

 

Advertenties

De voorlaatste LOATEMSCHE KLEPPE van 2017 ligt zwart op wit in de winkel

Eigenlijk is er teveel nieuws voor de 2 pagina’s tellende papieren uitgave van ‘De Loatemsche Kleppe’ maar toch blijft het concept koppig behouden.

Liever minder roddels en halve waarheden spuien dan extra pagina’s in te lassen en vijgen na Pasen op te dienen. Nu kunnen we korter op de bal spelen en het ludieke ‘verse’ nieuws in de satire verweven.

Voor wie er niet in slaagde 1 van de 1.000 exemplaren op de kop te tikken is er werk voor de printer. Het voordeel is dat er dan wat meer kleur in zit.

Lees of print hier de digitale versie KLEPPE NOV DECEMBER 2017

Lees hier Dorpsmagazine: 001-016_Dorpsmagazine_LR

promo kleppe

 

Sint-Martens-Latem: Publieksprijs Karel Van de Woestijne

Stem voor de publieksprijs Karel van de Woestijne

Sint-Martens-Latem zit al aan de vijfde editie van de prestigieuze Karel van de Woestijneprijs voor poëzie.

Deze poëzieprijs is voor het eerst toegekend in maart 2004.

· De winnaar van de eerste editie was er één van groot formaat, namelijk Gerrit Kouwenaar met ‘Totaal witte kamer’. Deze bundel werd ook elders diverse malen bekroond. ·
In de lente van 2007 mocht de Antwerpenaar Leonard Nolens ‘de kroon van Karel’ overnemen, met de dichtbundel ‘Een dichter in Antwerpen’. ·
Charles Ducal won in 2010 met zijn dichtbundel ‘Toegedekt met een liedje’. ·
Voor de editie 2013 werd de poëzieprijs toegekend aan de Nederlander Hans Tentije met zijn bundel ‘Gissingen, gebeurtenissen’.

Vanaf 18 mei 2017 kan de poëzieliefhebber zijn stem uitbrengen voor zijn meest geliefde gedicht.
In 2013 ging die publieksprijs naar Miriam Van hee voor haar gedicht ‘Op de watersportbaan’ uit de intrigerende dichtbundel ‘Ook daar valt het licht’.

Karel van de Woestijne woonde in Sint-Martens-Latem van 1900 tot 1906 en publiceerde in 1903 de vermaard geworden dichtbundel ‘Het Vaderhuis’.

Gelieve nota te nemen dat wegens onvoorziene omstandigheden de uitreiking van deze poëzieprijs op zaterdag 10 juni om 17.30 uur, zal doorgaan in de raadzaal van het gemeentehuis, Dorp 1, Sint-Martens-Latem in plaats van in het aangekondigde MDD .

De jury nomineerde:

Mark Boog, Anneke Brassinga, Eva Gerlach, Liesbeth Lagemaat en Bart Meuleman.
Naast de toekenning van de hoofdprijs (3000 euro) wordt ook de winnaar van de publieksprijs bekendgemaakt.

Het publiek kan hiervoor stemmen via https://goo.gl/forms/lhxINEVoHsc37d9E2 van 18 mei  tot en met 4 juni 2017.

Tijdens de uitreiking maken we de winnaar bekend en overhandigen we bundels van de 5 genomineerden aan 5 uitgelote stemmers.

Karel van de Woestijne

 

 

Sint-Martens-Latem creëert dit jaar een eerste editie van ‘De Cultuurprijs’

Eerste editie cultuurprijs

Om de cultuurbeleving in Sint-Martens-Latem te bevorderen en zichtbaarder te maken, reiken de gemeente en de gemeentelijke cultuurraad in oktober 2017 een nieuwe cultuurprijs uit.

Zowel individuen als verenigingen kunnen zich kandidaat stellen uiterlijk 14 juni bij de dienst cultuur t.a.v. Sophie Desmet, Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem of via sophie.desmet@sint-martens-latem.be De prijs kan ook postuum toegekend worden.

Een jury zal uit de kandidaten een shortlist opstellen. Uit deze shortlist zullen via een publieksstemming drie genomineerden gekozen worden.

De jury kiest dan de uiteindelijke winnaar die een oorkonde en een som van 500 euro ontvangt.
Het reglement en inschrijvingsformulier zijn raadpleegbaar via www.sint-martens-latem.be/cultuurprijzen

PLUIM 1

Een pluim voor cultuurverdienste !

Welke dichter rijft de gegeerde ‘Karel van de Woestijneprijs’ 2017 binnen?

Word jij de volgende winnaar van de Karel van de Woestijneprijs voor poëzie?
Gerrit Kouwenaar, Leonard Nolens, Charles Ducal en Hans Tentije gingen je voor!

karelvdw

Sint-Martens-Latem schrijft de vijfde editie van de prestigieuze Karel van de Woestijneprijs voor poëzie uit.
De uitreiking vindt plaats op 10 juni 2017 in museum Dhondt-Dhaenens.

De poëzieprijs is voor het eerst toegekend in maart 2004.
 De winnaar van de eerste editie was er één van groot formaat, namelijk Gerrit Kouwenaar met ‘Totaal witte kamer’. Deze bundel werd ook elders diverse malen bekroond.  In de lente van 2007 mocht de Antwerpenaar Leonard Nolens ‘de kroon van Karel’ overnemen, met de dichtbundel ‘Een dichter in Antwerpen’.  Charles Ducal won in 2010 met zijn dichtbundel ‘Toegedekt met een liedje’.  Voor de editie 2013 werd de poëzieprijs toegekend aan de Nederlander Hans Tentije met zijn bundel ‘Gissingen, gebeurtenissen’.

Voor de poëzieprijs komt in aanmerking: elke oorspronkelijke Nederlandstalige bundel van minimum 20 gedichten,
ongeacht de nationaliteit van de dichter. De bundel is ongepubliceerd of verschenen in de voorbije 3 jaar (2014, 2015, 2016). De beschikbare bundels kunnen ingezonden worden tot uiterlijk 15 maart 2017.
Inzendingen moeten aangetekend of tegen ontvangstbewijs worden gestuurd naar cultuurfunctionaris Sophie Desmet, Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem.
Gepubliceerde en niet-gepubliceerde bundels worden in vijfvoud opgestuurd.
De 5 genomineerden krijgen de kans om één gedicht uit de geselecteerde bundel te laten meedingen voor de publieksprijs. Deze prijs voorziet in een oorkonde.
Het publiek zal hiervoor via de gemeentelijke website kunnen
stemmen.
In 2013 ging de publieksprijs naar Miriam Van hee voor haar gedicht ‘Op de watersportbaan’ uit de intrigerende dichtbundel ‘Ook daar valt het licht’.
promo
Het reglement en meer info vind je op www.sint-martens-latem.be/cultuurprijzen

 

DE SATIRE SPUIT WEER VOLENS ‘NELEN(S)’ uit DE KLEPPE

Uit het leven in een kunstenaarsdorp gegrepen

Is je dat ook al overkomen ?

Op een stralende zondagochtend
Kom je goedgeluimd
-gemutst en -gefietst
Bij de exclusiefste bakker
Van uw kunstenaarsdorp toe

En joepie

Er staat niemand aan te schuiven !
De dag begint goed

Maar je hebt maar even
De rug gedraaid
Om je stalen ros
Op slot te doen

Dat je moet vaststellen
Dat net voor jou
Een menigte
Holderdebolder
De bakkerij binnengedrongen is

Op kop een bejaarde dame , die bij de afrekening van haar Misérable als een miserabele een half uur staat te froesjelen naar de laatste eurocent pasmunt in het labyrint van haar portemonnee
Dan een kroostrijk en schijnbaar ook anders rijk gezinshoofd die minutenlang naar zijn eega belt om te vragen of boterkoeken zonder krenten ook goed zijn omdat de boterkoeken met krenten op zijn … , of iets anders eventueel …

Daarna een doordeweekse Burger die om twee sneetjes brood komt , je zou je afvragen waarom.
Gevolgd door een Hamburger die Berlijnse bollen bestelt
Dan een koppel mattuvu’s op zoek naar een paar mattetaarten
Aansluitend een Zwitser die op neutrale toon een hele berg Suisses bestelt
Komt dan een pastoor die heden ons dagelijks brood komt halen
Volgt een bus Senioren van de Zwaluw Dagreizen all in voor 19 € , inclusief gebak van de exclusiefste bakker van het exclusiefste kunstenaarsdorp
Bestelt dan een begrafenis ondernemer een koffietafel voor achtenveertig personen speciaal tijdens deze zondagochtendspits teneinde gratis promotie te maken voor de in grote getale in de exclusieve bakkerij aanwezige doelgroep exclusieve stervelingen en nabestaanden
Dreigt een agressieve Cayenne chauffeuse met haar bumper tot tegen de deur van de bakkerij , en denkt iedereen voorbij te mogen steken omdat bij haar bestelling een heel kostbare vloerpistolee ontbrak
Voedert een hondenliefhebber zijn trouwe vriend met de luxueuze chocoladekoeken van de exclusiefste bakkerij van het chicste kunstenaarsdorp ostentatief bij het buitengaan
Grist een analfabeet net voor jou het laatste exemplaar van jouw obligate en vooral gratis Zondagskrant mee , vermoedelijk om er vermoedelijk zijn winterbarbecue mee aan te steken

Is je dat ook al allemaal overkomen ?
Wie beweert van niet , werpe de eerste eclair…

Maar dus ,
Als na een halve dag wachten
En hunkerend loeren
Naar het glamoureus en amoureus caféterras recht tegenover
Waar ze nu zeker al twee uur
Voorsprong genomen hebben
Met flirten en aperitieven

Als het dan uiteindelijk uw beurt is om te bestellen
Dan stamel je zoiets als :

“En voor mij een schel of tien salami
En een gram of tweehonderd préparé…

keyser-patiss

foto: if