Sint-Martens-Latem: Update voor werken Deurlese Pontstraat

.

In voorgaande berichten van de communicatiedeskundige van de gemeente kon u al lezen dat de werkzaamheden in de Pontstraat vertraging hebben opgelopen.

Op vraag van het lokaal bestuur gaven de aannemer en Farys op 7 november 2022 toelichting bij deze vertragingen en de gevolgen hiervan voor de planning van de wegeniswerken.

Sinds de start van de werken in maart 2022 tot eind oktober 2022 werd er 114 dagen gewerkt en waren er 48 verletdagen. De problematiek van het droog krijgen van de rioleringssleuf in de Pontstraat en het bijkomende grondonderzoek (zie eerdere berichten), zorgde voor een vertraging van 22 weken. Een probleem met de glasvezelkabel van Fluvius in de Pontstraat zorgde voor een vertraging van 3 weken.

Ruwe planning volgende fases

De aannemer en Farys stellen de volgende planning voorop, afhankelijk van de weersomstandigheden en eventuele onvoorziene omstandigheden.

Huidige fase

De huidige fase, met name de afsluiting van het kruispunt ter hoogte van de Oude Pontweg, blijft gelden tot de week van 9 januari 2023. Dat betekent dat het verkeer van en naar Leerne de huidige omleidingen via Deinze of Gent moet blijven volgen. Voor zwakke weggebruikers blijft de fietsdoorgang langs de werfzone toegankelijk. In de week van 9 januari gaat het kruispunt terug open en zal de verkeersomleiding via de Voordelaan en de Museumwijk opnieuw gelden, waarschijnlijk tot eind maart 2023.

Fase 3

Fase 3, waarbij het kruispunt ter hoogte van de Philippe de Denterghemlaan wordt afgesloten, start direct na nieuwjaar. Het einde van deze fase is voorzien voor midden maart 2023. Verkeer van en naar Leerne volgt de omleiding via de Museumwijk (zie hierboven). Verkeer van en naar de Kortrijksesteenweg (N43) volgt de omleiding via de Golflaan (omleidingsplan wordt spoedig voorzien).

Fase 4

Fase 4 betreft de werkzaamheden vanaf het kruispunt t.h.v. de Philippe De Denterghemlaan tot aan het restaurant Auberge du Pêcheur. Deze werken starten eind januari 2023. Het einde van deze werken is voorzien voor begin mei 2023. Vanaf Pasen 2023 zullen het restaurant en de omwonenden opnieuw via de Philippe de Denterghemlaan bereikbaar zijn.

Fase 5

Fase 5 betreft de werkzaamheden tussen de Kortrijksesteenweg en Leiepark. Deze werken zijn voorzien vanaf mei-juni 2023 tot eind september 2023.

Fase 6

Fase 6 betreft de werken tussen Leiepark en Auberge du Pêcheur. Deze werken zijn voorzien vanaf september 2023 en zullen volledig afgewerkt zijn tegen midden maart 2024.

Het lokaal bestuur beseft dat deze werkzaamheden, noodzakelijk voor een veilige en comfortabele wegenis, een grote impact hebben op het verkeer via de Pontstraat en de omwonenden. Het bestuur volgt de werken nauwgezet op, onder andere door deel te nemen aan de werfvergaderingen, en tracht waar mogelijk de hinder voor de inwoners en omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Bij mogelijke problemen zullen wij u in de toekomst nog sneller op de hoogte kunnen brengen van eventuele wijzigingen in de planning.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van de werkzaamheden een vraag of een opmerking? Dan kan u altijd terecht bij de dienst grondzaken via grondzaken@sint-martens-latem.be of 09 282 17 30.

Op de website van het lokaal bestuur vindt u ook meer uitvoerige informatie.

De omwonenden zullen tevens een bewonersbrief ontvangen.

Sint-Martens-Latem: Start van ‘Retopia’ , herstel van Atlantische Woud

Op donderdag 17 november geven Belgische kunstenaar Arne Quinze, Belgisch boomplantbedrijf Go Forest en klimaatadviesbureau South Pole het startschot voor Retopia.
Een programma waarmee men een aanzienlijk herstel van het Atlantische woud wil realiseren via diverse acties, waaronder ’s werelds grootste veiling voor de natuur.

Het Atlantische woud in Brazilië is naast het Amazonewoud het belangrijkste ecosysteem ter wereld.
Op vandaag is het sterk versnipperd en blijft slechts 15% ervan over.

Retopia wil wat er nog rest behouden en via herbebossing het woud opnieuw verbinden met corridors.

Behoud van 30 tot 40% van het bos op kritieke punten zou voldoende zijn om de overlevingskansen van inheemse en bedreigde diersoorten te verhogen in harmonie met de lokale bevolking.

Om dit mogelijk te maken, organiseert Retopia het komende jaar een reeks initiatieven, waaronder:

’s werelds grootste veiling voor de natuur

een documentaire en een boek over het project

grootschalig onderzoek naar de investeringszin van grote vermogens in dergelijke projecten.

We volgen de ontwikkeling van Retopia uiteraard op de voet en lichten initiatieven en de uiteindelijke doelstelling later toe.

Arne Quinze en Sarah Parent zetten schouders onder Retopia

Sint-Martens-Latem: Verrassende wending bij het bestuur van de gemeente.

Agnes Lannoo, burgemeester van Sint-Martens-Latem geeft 2 jaar voor de verkiezingen de fakkel door aan een jongere partijgenoot Pieter Vanderheyden.

Haar afscheid als burgemeester zal voor de inwoners en zeker de kiezers van Latem en Deurle niet meteen onverwacht zijn,
Her en der had ze al laten vallen dat ze in 2023 afscheid zou nemen van dat burgemeesterschap. Het was waarschijnlijk nog even wachten op een genderevenwicht in het College.Die kon blijkbaar enkel door de verruiming vanuit de oppositie.

De toetreding van N-VA ter verruiming van de meerderheid was wel eerder onverwacht want beide fracties lagen tot voor kort nog op ramkoers Op politiek vlak is alles dus nog steeds onvoorspelbaar…
Hoewel, bij WELZIJN zetelden er al sinds jaar en dag enkele NV-A-sympathisanten, Voor kenners van de plaatselijke politiek is deze instap dus helemaal niet zo onverwacht.

N-VA treedt toe tot de meerderheid op vraag van WELZIJN.

Agnes Lannoo – Van Wanseele behaalde in 2012 als lijsttrekker van WELZIJN, de grootste partij, de meeste voorkeurstemmen en ze slaagde erin een brede coalitie te vormen en zo de burgemeesterssjerp in Sint-Martens-Latem te omgorden.

In 2018 bevestigde de kiezer de keuze voor de partij WELZIJN en werd Agnes Lannoo – Van Wanseele een 2de maal de burgemeester, met een winst van 2 zetels in de gemeenteraad (absolute meerderheid).

Agnes Lannoo – Van Wanseele was echter altijd duidelijk: “Goed besturen betekent dat er tijdig voor sterke opvolging moet gezorgd worden.

Vandaag is die beschikbaar en klaar. Pieter Vanderheyden (WELZIJN), reeds 21 jaar zetelend in de gemeenteraad waarvan bijna 10 jaren als schepen, zal enthousiast en met kennis van zaken de fakkel overnemen.”

WELZIJN wil in de toekomst een nog sterker beleid kunnen voeren, breder gedragen dan enkel door de huidige meerderheid (10 op 19 zetels). Met oog voor een gelijklopende visie op lange termijn klopte WELZIJN aan bij N-VA om het bestuur te versterken. 

Omdat de N-VA mandatarissen hun verantwoordelijkheid om mee te werken aan een nog beter beleid voor de bewoners niet willen ontlopen zijn ze na overleg ingegaan op die vraag.

Inge Vanderhaeghe zal voor N-VA als schepen zetelen in het College. Zij en haar partij willen een aantal accenten leggen zoals een duidelijke toekomstvisie voor een buurtcentrum in Hooglatem, het fietspadenbeleid, de ontsluiting van het documentatie- en archiefcentrum, een sterk woonbeleid, en dierenwelzijn.

Ook in de Gemeenteraad komt er een wissel:

Jan Van Wassenhove (WELZIJN) geeft het voorzitterschap van de raad door aan Peter Draulans (N-VA).
Hiermee wordt deze nieuwe brede coalitie ook tot in de Gemeenteraad doorgetrokken.

Burgemeester Agnes Lannoo – Van Wanseele zal de fakkel doorgeven aan Pieter Vanderheyden voor eind december, maar blijft gemeenteraadslid. In de Gemeenteraad van 19 december zal ook het vernieuwde College worden bevestigd en de wissel van het voorzitterschap worden doorgevoerd.

N-VA en WELZIJN willen samen werken aan een lange termijnvisie voor de gemeente. Als de kiezer het wil, is het de wens van N-VA en WELZIJN om ook na 2024 samen verder te besturen.

(Burgemeester Lannoo – if)

Laat de blaadjes liggen en spaar een fortuin !

Bomen laten hun blaadjes vallen en er bestaat niets natuurlijker dan dit. Ze halen gratis meststoffen uit de bodem, verzamelen ze in hun blaadjes en bedekken er de bodem mee. Het tijdperk van blaadjes verzamelen is passé. De ultieme en meest luie herfstbesparingstip: laat ze liggen.
 
Overal krijgen we te horen dat we moeten besparen: minder water verbruiken, minder elektriciteit, minder met de wagen enzovoort. Het probleem is dat we in de zomer pas denken aan ons waterverbruik voor de tuin, terwijl het in de herfst is dat we de meeste winst kunnen boeken.
 
Blaadjes laten liggen is het beste wat je kan doen, je bespaart er een klein fortuin mee. De luide bladblazer en zijn energieverbruik bespaar je uit, je kan hierdoor meer tijd met je geliefden doorbrengen, de ritjes naar het containerpark kan je vervangen door ritjes naar een natuurgebied en je vult de bodem aan met extra voedingsstoffen waardoor je geen geld moet spenderen aan meststoffen.
 
“Ik kom net terug van een landschapsrestauratieproject in de woestijn. Hier zouden ze smeken om alle Vlaamse blaadjes te krijgen, om de grond te verrijken. Deze mensen zouden niet begrijpen dat wij als Vlaming betalen om net van die kostbare bladcompost af te geraken.” zegt landschapsarchitect Louis De Jaeger, oprichter van de #LaatZe Liggen campagne.
 
Iedere zomer merken we tijdens de droogte hoezeer onze planten afzien. Water is schaars én duur. Wanneer we pas in de zomer beseffen dat onze tuin afziet, dan is het eigenlijk al te laat. Het is nu, deze herfst, dat we zoveel mogelijk blaadjes moeten verzamelen. Want blaadjes bestaan uit koolstof en voeding voor beestjes en bodem. “Ik zou bijna willen betalen om blaadjes te krijgen” zegt Els Beeckx, campagnecoördinator.
 
Je wil de sponsfactor van een bodem zo groot mogelijk maken zodat wanneer het regent de bodem zoveel mogelijk water kan vasthouden. Hoe groter de spons, hoe langer een bodem zonder water kan. Hoe meer bladafval er op de bodem terechtkomt hoe meer voedingsstoffen planten krijgen. Verwijderen we blaadjes, dan roven we de bodem eigenlijk van zowel eten als drinken.
 
“Als we inbeelden hoeveel water, energie en tijd zowel gemeentes, bedrijven en particulieren kunnen besparen door simpelweg iets meer mee luisteren naar de natuur wordt het misschien tijd om wat meer te leven op het ritme van de seizoenen.” zegt Dieter Coppens, mede-trekker van deze campagne.
 
 
Doe mee met de #laatzeliggen campagne en deel je mooiste bladfoto’s op https://www.facebook.com/laatzeliggen.

(fotografie: Tine Dhollander)

Sint-Martens-Latem

11-11-11 filmavond – 11 november 19u30

FILMVOORSTELLING  

FILM VAN NIC BALTHAZAR 

INCLUSIEF INTERVIEW MET NIC BALTHAZAR 

EN AFSLUITENDE DRINK 

Klimaatonrecht raast verder. De klimaatcrisis treft vooral mensen en landen die er  het minst verantwoordelijk voor zijn. Alleen samen kunnen we het stoppen! 

Terwijl overal ter wereld aan de alarmbel wordt getrokken door klimaatactivisten en  -experts gaan vervuilende multinationals en nalatende overheden verder hun gang.  Tot een Nederlandse advocaat wereldgeschiedenis schrijft met de wet als wapen.  

Dit spannende rechtszaal-drama volgt Roger Cox in zijn strijd tegen Shell en andere  grote spelers. Hij baande de weg voor een nieuw soort klimaatactivisme. Een hoopvol  en inspirerend verhaal dat toont hoe één mens werkelijk een verschil kan maken. 

Regisseur Nic Balthazar volgde het hele verhaal en bracht het schitterend in beeld:  werkelijkheid die de fictie overtreft. 

Hij noemt zichzelf een cinema-activist en komt daarover getuigen na afloop van de film. 

• WANNEER: vrijdag 11 november 2022 om 19.30 

• WAAR: Raadzaal – gemeentehuis Sint-Martens-Latem, Dorp 1—9830 Sint-Martens-Latem


• PRIJS: toegangskaart €20 /steunkaart €10 

Wij rekenen op jullie talrijke aanwezigheid en vragen om zoveel mogelijk  

anderen uit te nodigen ook te komen. 

Steun- en toegangskaarten te bekomen bij: Kristof Vanden Berghe, kristof.vandenberghe@skynet.be, tel. 0477 69 21 35

Sint-Martens-Latem: Ook Gemeentebestuur stuurt volop aan op energiebesparing

Sint-Martens-Latem dooft ’s nachts de lichten en zet alle middelen op energiebesparing in!

 

Net als de inwoners in de gemeente, ziet ook het lokaal bestuur van Sint-Martens-Latem de energiekosten stijgen. Daarom neemt het bestuur verschillende maatregelen om energie te besparen. 

Doven van de openbare verlichting

Vanaf eind oktober 2022 zal de openbare verlichting in de gemeente worden gedoofd, en dit van zondag- tot en met donderdagnacht, van 00u00 tot 05u00. Dit geldt voor alle verlichting (ook de monumenten en de verlichting van het patrimonium), behalve de straatverlichting op de gewestwegen. Die worden beheerd door het gewest. 

Naast deze tijdelijke maatregel is het bestuur volop bezig met de verledding van de openbare verlichting van de gemeente, een proces dat al voor de stijgende energieprijzen was ingezet. Het is de belofte van Fluvius dat Sint-Martens-Latem als één van de eerste gemeenten tegen 2024 volop verled zal zijn.

 

Verlaging van de temperatuur in openbare gebouwen

De verwarming in alle gebouwen van de gemeente wordt op 19°C gezet. Dat is ongeveer twee graden lager dan vorig jaar.De medewerkers zullen zich in de wintermaanden dus iets warmer moeten kleden.

 

Energiebesparing tijdens de eindejaarsperiode

De kerstverlichting in de gemeente is led-verlichting en verbruikt sowieso al weinig. De kerstverlichting zal waar mogelijk automatisch ’s nachts gedoofd worden in hetzelfde tijdsschema als de openbare verlichting. Er wordt tevens onderzocht om het Kerstdorp energieneutraal te laten plaatsvinden via mobiele zonnepanelen met batterij.

 

Verduurzaming gemeentelijk patrimonium

De verduurzaming van het gemeentelijk patrimonium is voor het bestuur een topprioriteit voor de komende jaren. Het is belangrijk om de technieken in de gebouwen structureel te optimaliseren, denk daarbij aan verwarming, verlichting, koeling en isolatie. Ook het zelf opwekken van energie, bijvoorbeeld via zonnepanelen, moet verder uitgebreid worden. 

 

OCMW-dienstverlening

Wat de OCMW-dienstverlening betreft, wordt er ingetekend op de minimale levering van aardgas en elektriciteit. Dat wil zeggen dat de meest kwetsbare inwoners die over een budgetmeter beschikken een basislevering zullen krijgen om de zwaarste wintermaanden door te komen.

Het basispakket wordt betaald door de Vlaamse overheid en het OCMW. Deze tussenkomst zal lopen tussen 1 november 2022 en 31 maart 2023.

Sint-Martens-Latem wordt zorgpartner van Pelicano

Stichting Pelicano is een stichting van openbaar nut, met als sociaal doel de strijd tegen kinderarmoede in België. Om kinderarmoede te kunnen detecteren, werkt de stichting samen met zogenaamde ‘zorgpartners’: instellingen die betrokken zijn bij de opvoeding van kinderen, zoals schooldirecties, CLB’s, OCMW’s, enzovoort. Als zorgpartner kunnen deze instellingen kinderarmoede detecteren, signaleren en de kinderen ook opvolgen.

 

OCMW Sint-Martens-Latem wordt zorgpartner

Op de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 oktober 2022 werd de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd tussen Stichting Pelicano en het OCMW van Sint-Martens-Latem. Zo wordt het OCMW zorgpartner van Pelicano en kan hetdossiers indienen voor enkele van zijn cliënten.

Financiële steun

De financiële steun die Pelicano aanbiedt, bedraagt €1.250/jaar voor een kind van de lagere school en € 2.000/jaar voor een kind op de middelbare school. Eens aanvaard, blijft de financiële steun doorlopen tot de leeftijd van 18 jaar. 

Als zorgpartner krijgt het OCMW van Sint-Martens-Latem hetmandaat om deze gelden als een ‘zorgvuldig en redelijk persoon’ te besteden in het belang van het kind. De besteding van het geld moet worden verantwoord aan Pelicano door middel van een halfjaarlijks verslag. 

 

Alle info: Filip Christiaens, schepen van welzijn en sociale zaken

filip.christiaens@sint-martens-latem.be – 09 282 17 00

Sint-Martens-Latem: ontdek de nieuwe flamant latem shop

Je kan onmogelijk beweren dat de vernieuwde Flamant vestiging geen frisheid geeft aan de Latemse ‘industrieweg, de Kortrijkse Steenweg. Er is alles aan gedaan om de winkelketen kleur te geven en met een heus landmerk de vroegere als ‘chaussée d’amour’ geboekstaafde hoofdweg, ook als bouwwerk , weer heel wat aanzien te geven!

Wat er binnen aan moois te ontdekken is, kan de geïnteresseerde vanaf 14 oktober aanschouwen.

Een all-in Flamant ervaring en dubbel zoveel winkelruimte? De nieuwe Flamant shop in Sint-Martens-Latem móet u gezien hebben. We nodigen u graag uit op vrijdag 14 oktober tussen 14u en 16u, bij een glaasje bubbels en een lokaal gemaakt hapje van traiteur Vinois. 

Wat kunt u verwachten? Maar liefst 1000 m2 interieurinspiratie in huiselijk ingerichte ruimtes, volledig gestyled met Flamant meubels en decoratie voor binnen en buiten. Maar ook plaats voor onze maatwerkservice Flamant at Home met professioneel interieuradvies aan huis én de uitgebreide kerstcollectie 2022 in primeur.  

Dat alles op één adres: Kortrijksesteenweg 117, Sint-Martens-Latem.

Sint-Martens-Latem: NICK ERVINCK geeft lezing en masterclass in Simonnetschool

Eindelijk kan basisschool Simonnet weer aanknopen met een waardevolle schooltraditie. Het is ondertussen al van het schooljaar 2018-19 geleden dat ze hun tweejaarlijkse cultuurproject konden organiseren…

Na succesvolle edities met Roger Raveel, Arne Quinze, William Sweetlove, Koen Van Mechelen en Kris Martin stellen ze jullie nu met veel trots hun volgende kunstenaar voor: Nick Ervinck https://nickervinck.com

Voor dit project werkt de school samen met de Sint-Lucasacademie uit Gent en met hun naaste buren , Ysebaert Gallery.

Op 13 oktober 2022 trapt Nick het project op gang met een lezing. Daarna komt hij een voormiddag met alle klassen werken.
Dan is het de beurt aan de leerlingen om creatief aan de slag te gaan en uiteindelijk bouwen aan een leerlingententoonstelling op bij Ysebaert Gallery (maart 2023). 
Leerkrachten van Sint-Lucas zorgen voor extra begeleiding en expertise. Batist Leman, ouder van 2 kinderen op de school en CEO van softwarebedrijf Azumuta, begeleidt hen in het proces van 3D printen.

Gedurende het project en met start op de lezing biedt de school een genummerde en gesigneerde zeefdruk aan van een van de werken van Nick.
Schrijf nu in voor deze lezing: https://forms.gle/hrxn8ouehK55bp2n8

Simonnet streeft hiermee niet alleen de culturele ontwikkeling van de leerlingen na, maar koppelt het creatief aan de wens om de leerlingen ook inzake STEM voor te bereiden op het secundair onderwijs.
Hier onder vinden jullie 2 foto’s. Het ene is allicht een van de bekendste werken van Ervinck en staat in de duinen van Westende, het andere is een portret van de kunstenaar bij een werk op het openbaar domein in de Latemse wijk Brakel(rondpunt Robulken).

Alle info:

Directeur Paul Lauwers

Adres: Karel Lodewijk Maenhoutstraat 68, 9830 Sint-Martens-Latem

Telefoon09 282 78 70

Westende
Nick aan sculptuur in Latem

Sint-Martens-Latem gaat snoeien…

Het gemeentebestuur informeert over de planning van de op stapel staande ‘herfst snoei’:

Vanaf 12 september 2022 worden in de volgende straten de bomen gesnoeid:

– Rode Beukendreef 

– Muldersdreef 

– Warandedreef

– Nevelse Warande

– Lijnstraat

– Broekstraat

– Latemstraat (vanaf kruispunt met Maenhoutstraat tot rondpunt met Golflaan)

– Forrestierspad

– Reinaertdreef

– Kleine Reinaertdreef

– Koperstraat

– Kwakstraat

Dode en breukgevoelige takken zullen verwijderd worden om de veiligheid te garanderen.

Beperkte verkeershinder

Tijdens de snoeiwerken zal er een beperkte verkeershinder zijn. In de dreven en smalle straten zullen woningen tijdens de snoeiwerken slechts via één zijde bereikbaar zijn. In de bredere straten zal de doorgang wel steeds mogelijk zijn.

Wij danken u voor uw begrip en medewerking om de noodzakelijke snoeiwerken zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Met vragen kan u terecht bij de dienst grondzaken (grondzaken@sint-martens-latem.be of 09 282 17 30)”