Karel Van De Woestijne in Zwijnaarde, het verhaal…

Karel van de Woestijne in Zwijnaarde 1925-1929

Voorinschrijving voor herdenkingsboek nu geopend

Slechts weinigen weten dat Karel van de Woestijne (1878-1929) de laatste jaren van zijn leven doorbracht in de Gentse deelgemeente Zwijnaarde.
In 2009 is het precies 80 jaar geleden dat hij er in de villa ‘La Frondaie’ overleed.

Momenteel is er in Zwijnaarde niets dat eraan herinnert dat deze grote
Vlaamse schrijver hier ooit leefde en werkte. Het “Herdenkingscomité Karel van de Woestijne in Zwijnaarde” werkte daarom een aantrekkelijk herdenkingsprogramma uit, met o.m. een
tentoonstelling (van 25 september tot 4 oktober 2009) en een boek waarin de Zwijnaardse periode van Karel van de Woestijne uitvoerig uit de doeken wordt gedaan.

Karel van de Woestijne in Zwijnaarde 1925-1929 meet 16 x 24 cm. Het telt ca. 135 bladzijden en 65 illustraties, en bevat de volgende bijdragen:
· Anne Marie Musschoot – Inleiding
· Overzicht van de publicaties van Karel van de Woestijne uit de periode 1925 – 1929
· Peter Theunynck – “La Frondaie”, Karel van de Woestijne in Zwijnaarde, 1925 – 1929
(bijgewerkt artikel uit het jaarboek 2004 van de Heemkring Scheldeveld)
· Peter Theunynck – La Frondaie, herinneringen van Mariette van Hende
(vertaling van nooit eerder gepubliceerde memoires uit 1945, waarin de echtgenote van Karel van de Woestijne terugblikt op de laatste jaren met haar man in La Frondaie)
· Bert Van Raemdonck – “Een klein huisje, gelegen in een zeer grooten tuin”. De Zwijnaardse brieven van Karel van de Woestijne aan Emmanuel de Bom (voorpublicatie van 23 brieven, uitvoerig ingeleid en van commentaar en annotaties voorzien)
· Arthur De Decker – Karel in Zwijnaarde in beeld
(uitleg bij een dertigtal foto’s en bescheiden m.b.t. Karel van de Woestijne uit de periode 1925-1929, met unieke documenten over de begrafenis in Zwijnaarde)
Het boek is een waardevol bezit en/of geschenk en wordt in een beperkte oplage te koop aangeboden van 25 september tot 4 oktober 2009 tijdens de tentoonstelling in ’t Kerksken (Dorpsstraat 12 – 9052 Zwijnaarde).
De normale verkoopprijs van het boek bedraagt €20.
Bij voorinschrijving vóór 1 augustus 2009 kunt u de publicatie bekomen voor slechts €15 (exclusief portkosten).

Bestellen kan door storting van het juiste bedrag op rekeningnummer 001-5834463-86 van Herdenkingscomité KvdW, Leebeekstraat 9,
9000 Gent.
Gelieve het aantal gewenste exemplaren te vermelden.
Het boek kan worden afgehaald tijdens de tentoonstelling. Om het toegestuurd te krijgen dient u €3
per exemplaar te storten en het leveringsadres te vermelden.
Voor bijkomende informatie: dedeckertuur@hotmail.com

kvdwoestijne

Thomas Paine in de schijnwerper te Gent

Op 8 juni 1809, exact 200 jaar geleden, overleed in New York de Amerikaanse liberale filosoof Thomas Paine. Het valt op hoe weinig aandacht er vandaag nog aan Thomas Paine gegeven wordt. Geen viering, geen colloquium, geen speciale uitgave van zijn boeken.

thomas paine

 

Nochtans waren de ideeën van Paine heel progressief en belangrijk. Ook vandaag blijven zijn kerngedachten actueel. ‘Mensen kunnen geen mensen bezitten; en zo heeft ook geen enkele generatie het recht om te beschikken over generaties die nog moeten komen’.

In het licht van het oprukkende religieus fanatisme waarbij vrouwen behandeld worden als tweederangsburgers, van het wilde kapitalisme in China en andere landen waarbij arbeiders worden uitgebuit, en van de ecologische problemen die de toekomst van onze kinderen op de helling zetten, is dit een bijzonder actuele boodschap die we niet mogen vergeten.

Naar aanleiding van deze 200ste sterfdag zal Liberales-kernlid en publicist Dirk Verhofstadt op 8 juni 2009 (20u) een Thomas Painelezing geven. Deze lezing vindt plaats in het Liberaal Archief, Kramersplein 23 te Gent.
De lezing vangt aan om 20u stipt. De inkom is gratis, maar inschrijven is wel nodig.

Meer info? mailto:andreas@liberales.be

Duits oorlogsvliegtuig in Gottem

DEINZE – Op vraag van de ‘Kring voor Geschiedenis en Kunst van Deinze en de Leiestreek‘ geeft Cyndrik De Decker van de vzw Bahaat komende donderdag 14 mei om 20 uur in de Vlasschuur, Ardense Jagerstraat 1 te Gottem, een lezing en bijhorende informatie over het opgraven van een Duitse militair vliegtuig uit WO II in de Deinse deelgemeente Gottem.

De ‘Messerschmitt’ stortte er neer op 24 januari 1944 met aan boord de 22-jarige luitenant Paul Hönle.
Bahaat, de vereniging van liefhebbers en deskundigen van de geschiedenis van de Belgische luchtvaart, organiseerde en leidde de graafwerken in Gottem. Iedereen is welkom.

messerschmitt

Beeldend kunstenaar Paul Grusenmeyer zeker niet vergeten!

van 16 mei tot 7 juni 2009, Huis Hellemans te Edegem

EDEGEM/DEURLE

Sinds hij ons enkele jaren geleden ontviel bleef het veel te lang stil rond
de figuur van veelzijdig beeldend kunstenaar Paul Grusenmeyer. Samen met zijn boezemvrienden wijlen Piet Bekaert en de onvolprezen Michel Flamme had hij enkele jaren voor zijn dood een geweldig ‘kunstenaarscollectief’ opgezet, een initiatief dat resulteerde in een prachtige tentoonstelling ingeleid door kunsthistoricus Piet Boyens. Enkele werken sieren trouwens nog altijd de raadzaal van het Latems gemeentehuis.
Over Paul sprak cultuurfunctionaris en kunsthistoricus Piet Boyens toen volgende woorden: <Paul Grusenmeyer geeft meestal de voorkeur aan een harmonische opbouw. Hij zoekt naar de vormen die hun evenwicht in maat en orde vinden. Vaak instrumenteert hij zijn vlak in kleine maatdelingen: er ontstaat een teer filigraan met een zwevend evenwicht waar oude, door de tijd geconsacreerde tekens en visuele ontdekkingen ingeweven zijn. In feite bindt hij zijn abstractie aan iets meetbaars, aan proporties, aan ritme.

De geometrie levert hem de middelen voor de opbouw. Vertrouwde figuren als de cirkel, het kwadrant en de driehoek verschaffen houvast, maar let wel: nooit loopt enig werk van Grusenmeyer vast in de geometrie. Integendeel, de structuren zijn zo subtiel benut dat een wonderbaarlijke poëzie zich van zijn kunst meester maakt. Om zijn bedoelingen zichtbaar te maken bereidt de kunstenaar zich geestelijk en technisch zeer zorgvuldig voor, op de werkwijze, op het materiaal. Want, hij weet: hij kan zijn doel alleen bereiken als hij de middelen volledig beheerst.

De reeks Timbre is een treffend voorbeeld. Op zwarte doeken, steeds in vierkantsmaat,  hecht zich een weefsel van grijs papier, vol vreemde, grillige en onvermoede lijnen. Een cirkel of een vierkant brengt orde, losjes, niet dwingend.  En dáár is ook de symmetrie, maar die is nooit volmaakt! Niets immers zo benauwend en tegelijk slaapverwekkend als de volkomen symmetrie. En tegelijk wekt  niets zo’n ultiem gevoel van evenwicht, van harmonie als de licht verbroken symmetrie. Een schakel van rood of een vierkant van zwart doorbreken op een gelukkige wijze de uniformiteit. Op de kleine artiestenzolder vindt u acht werken van deze reeks. Niet alleen ondergaat u het intrigerend timbre van de zwarten, grijzen en roden, maar u meent ook muziek te horen: beeldende kunst die als een wondere melodie in u blijft nazingen
Ook de speciaal geprepareerde reliëfdoeken van Grusenmeyer, met welluidende titels als Evenwicht van Licht en Duimdruk van de Stilte, getuigen in hun ritmiek van ingekerfde lijnen, van een bijzondere muzikaliteit>.

grusenmeyer

Het doet als kunstliefhebber en dorpsgenoot van Paul Grusenmeyer goed te zien dat zijn werk nog steeds geprezen en getoond wordt.

Het werk verdient bewaard te blijven in de annalen van de Belgische kunst en daarom nodigen Huis Hellemans en Ludwig Trossaert de kunstliefhebbers en vrienden van Paul Grusenmeyer vriendelijk uit op de vernissage, vrijdag 15 mei 2009 om 20 uur

Inleiding: Michel Flamme, kunstenaar en vriend van wijlen Paul Grusenmeyer en Ludwig Trossaert, Galerie Ludwig Trossaert in Antwerpen

deze tentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met
galerie Ludwig Trossaert, Museumstraat 29, 2000 Antwerpen

Huis Hellemans, Strijdersstraat 14, Edegem,
op ca. 50 m van het oud-gemeentehuis (gemeenteplein).
Parkeergelegenheid op het gemeenteplein
en bushalte De Lijn 32, 130, 131, 190, 192, 193, 195.

Open: zaterdag en zondag van 10 tot 12.30 uur en van 14 tot 18 uur
woensdag van 14 tot 17 uur – vrijdag van 14 tot 16 uur