Beeldend kunstenaar Paul Grusenmeyer zeker niet vergeten!

van 16 mei tot 7 juni 2009, Huis Hellemans te Edegem

EDEGEM/DEURLE

Sinds hij ons enkele jaren geleden ontviel bleef het veel te lang stil rond
de figuur van veelzijdig beeldend kunstenaar Paul Grusenmeyer. Samen met zijn boezemvrienden wijlen Piet Bekaert en de onvolprezen Michel Flamme had hij enkele jaren voor zijn dood een geweldig ‘kunstenaarscollectief’ opgezet, een initiatief dat resulteerde in een prachtige tentoonstelling ingeleid door kunsthistoricus Piet Boyens. Enkele werken sieren trouwens nog altijd de raadzaal van het Latems gemeentehuis.
Over Paul sprak cultuurfunctionaris en kunsthistoricus Piet Boyens toen volgende woorden: <Paul Grusenmeyer geeft meestal de voorkeur aan een harmonische opbouw. Hij zoekt naar de vormen die hun evenwicht in maat en orde vinden. Vaak instrumenteert hij zijn vlak in kleine maatdelingen: er ontstaat een teer filigraan met een zwevend evenwicht waar oude, door de tijd geconsacreerde tekens en visuele ontdekkingen ingeweven zijn. In feite bindt hij zijn abstractie aan iets meetbaars, aan proporties, aan ritme.

De geometrie levert hem de middelen voor de opbouw. Vertrouwde figuren als de cirkel, het kwadrant en de driehoek verschaffen houvast, maar let wel: nooit loopt enig werk van Grusenmeyer vast in de geometrie. Integendeel, de structuren zijn zo subtiel benut dat een wonderbaarlijke poëzie zich van zijn kunst meester maakt. Om zijn bedoelingen zichtbaar te maken bereidt de kunstenaar zich geestelijk en technisch zeer zorgvuldig voor, op de werkwijze, op het materiaal. Want, hij weet: hij kan zijn doel alleen bereiken als hij de middelen volledig beheerst.

De reeks Timbre is een treffend voorbeeld. Op zwarte doeken, steeds in vierkantsmaat,  hecht zich een weefsel van grijs papier, vol vreemde, grillige en onvermoede lijnen. Een cirkel of een vierkant brengt orde, losjes, niet dwingend.  En dáár is ook de symmetrie, maar die is nooit volmaakt! Niets immers zo benauwend en tegelijk slaapverwekkend als de volkomen symmetrie. En tegelijk wekt  niets zo’n ultiem gevoel van evenwicht, van harmonie als de licht verbroken symmetrie. Een schakel van rood of een vierkant van zwart doorbreken op een gelukkige wijze de uniformiteit. Op de kleine artiestenzolder vindt u acht werken van deze reeks. Niet alleen ondergaat u het intrigerend timbre van de zwarten, grijzen en roden, maar u meent ook muziek te horen: beeldende kunst die als een wondere melodie in u blijft nazingen
Ook de speciaal geprepareerde reliëfdoeken van Grusenmeyer, met welluidende titels als Evenwicht van Licht en Duimdruk van de Stilte, getuigen in hun ritmiek van ingekerfde lijnen, van een bijzondere muzikaliteit>.

grusenmeyer

Het doet als kunstliefhebber en dorpsgenoot van Paul Grusenmeyer goed te zien dat zijn werk nog steeds geprezen en getoond wordt.

Het werk verdient bewaard te blijven in de annalen van de Belgische kunst en daarom nodigen Huis Hellemans en Ludwig Trossaert de kunstliefhebbers en vrienden van Paul Grusenmeyer vriendelijk uit op de vernissage, vrijdag 15 mei 2009 om 20 uur

Inleiding: Michel Flamme, kunstenaar en vriend van wijlen Paul Grusenmeyer en Ludwig Trossaert, Galerie Ludwig Trossaert in Antwerpen

deze tentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met
galerie Ludwig Trossaert, Museumstraat 29, 2000 Antwerpen

Huis Hellemans, Strijdersstraat 14, Edegem,
op ca. 50 m van het oud-gemeentehuis (gemeenteplein).
Parkeergelegenheid op het gemeenteplein
en bushalte De Lijn 32, 130, 131, 190, 192, 193, 195.

Open: zaterdag en zondag van 10 tot 12.30 uur en van 14 tot 18 uur
woensdag van 14 tot 17 uur – vrijdag van 14 tot 16 uur