LozerCultureel brengt ‘The Risen Stars’ in concert

Lana Trotovsek (viool) en Maria Canyigueral (piano) brengen vioolsonates van Beethoven en Prokofiev op zaterdag 4 maart om 20u in de kerk OLV van Bijstand te Lozer!

LozerCultureel durfde wel eens internationaal te gaan. De liefde voor muziek zette LozerCultueel er toe aan te zoeken naar het allerbeste. Memorabel waren de concerten met Pierre-Alain Volondat, Mikhaïl Bezverkhny, Severin von Eckardstein, Ivan Karizna, Amanda Favier, Sigiswald Kuijken … Toen echter in maart 2017 de relatief onbekende Lana Trotovsek (viool) met Maria Canyigueral (piano) Lozer aandeden, was dit een gebeuren van formaat. Hun optreden sloeg in als een bom. Aangekondigd als “Concerts of the Rising Stars”, mogen we nu 6 jaar later aangeven dat deze twee uitzonderlijke artiesten serieus “gerezen” zijn op de internationale ladder. We noemen ze nu “the Risen Stars”. Optredens over de hele wereld met een zeer ambitieuze aanpak hebben hen een reputatie opgeleverd die staat als een huis.

Het is dan ook voor LozerCultureel niet alleen een blij weerzien en een bijzonder genoegen, maar vooral een grote eer hen weer hier te mogen aankondigen. Na de coronamalaise durfden we niet onmiddellijk op ons grootste verzet te draaien, maar nu, nu draaien we de knop om. Voor wie echt wil meetrillen met het allerbeste: fasten your seatbelts!

Inkom €25 VVK, €30 ADK, -23 jaar gratis
Zend liefst een mailtje naar lozercultureel@hotmail.com
… maar een belletje is ook mogelijk: 0470/08.21.30

Zaterdag 4 maart om 20u
In de kerk OLV van Bijstand te Lozer
Deuren open vanaf 19u30

Civiele Bescherming regelt het verkeer.
Gratis parking in de Lozerdreef of aan Parochiaal Centrum.
Achteraf fijne evaluatie-receptie in Parochiaal Centrum met kans tot contact met de artiesten.

DEURLE- Lezing door Katrien Van Hecke

Davidsfonds Latem-Deurle nodigt u uit op een lezing over de

Oostendse Compagnie op vrijdag 17 maart om 20 uur in de Vierschaar te Deurle.

Naar aanleiding van haar nieuwe historische roman, ‘Oostende is niet ver meer’, vertelt Katrien Van Hecke over de Oostendse Compagnie, een stukje vergeten koloniale geschiedenis van de 18de eeuw. Een tegenhanger van de Verenigde Oost-Indische Compagnie van onze Noorderburen. Wie stond er aan het roer? Floreerde die Oost-Indië handel, en wie voer er in de Zuidelijke Nederlanden wel bij? Onze matrozen waren anderhalf jaar onderweg: avontuurlijke kerels, daar kun je op aan. Maar konden ze wel aarden in de factorijen van Bengalen en China? Een mix van geschiedenis, wereldhandel, zeemansverhalen en Vlaamse spirit.

Voor de praktische organisatie, graag vooraf inschrijven hier.  Lukt dit niet, kan inschrijven ook met een e-mail naar bauwense@proximus.be. Bijkomende informatie op 09/282.30.77.

Deelname is gratis voor Davidsfondsleden. Niet-leden betalen 10 euro (te betalen aan de ingang).

DEINZE: Mudel verlengt expo ‘Dichter bij de Leie’

De tentoonstelling Dichter bij de Leie, Leiestreek in woord en beeld in het museum van Deinze en de Leiestreek wordt door succes verlengd nog tot 26/02/2023.

Het werk van Martin Wallaert wordt er gecombineerd met een gedicht van Pastoor Albert De Vos, een goede vriend van de kunstenaar.
Martin is een beeldend kunstenaar die zich steeds nauw verbonden voelde met de Latemse groepen en zich in de zestiger jaren bewoog tussen toenmalige artiesten als Joe Van Rossem, Fons Roggeman en Henri Vandermoere of bij Miel en Frans De Cauter in hun ‘artistieke kroeg’, de befaamde ‘Klokkeput ‘, mee verzamelen blies.

Hoewel Wallaert er nooit vast woonde, droeg hij Latem, Deurle en hun kunstenaars diep in het hart. Martin lag trouwens in Deurle, samen met Maurice Schelck en Herman Van Nazareth aan de basis van de zeer snel gerenommeerde galerij Deurlica, in de schaduw van de plaatselijke kerktoren . Begin de zeventiger jaren kreeg de carrière van Wallaert, na het behalen van de grote prijs van ‘De vrienden van het Latems Museum voor Moderne Kunsten’, een grote boost.

Zijn kunst werd populair en kreeg waardering bij de verzamelaars. Decennia later staat hij er nog steeds en groeide de populariteit van zijn werk tot ver buiten de Leiestreek. Zijn aanwezigheid in het ‘Mudel’ is dan ook een mooi eerbetoon aan kunstenaar en kunst.

Op de zondagen 12, 19 en 26 februari 2023 is eveneens het atelier van de kunstenaar Martin Wallaert geopend, telkens van 14.00-18.00 uur.

Onze reporter Juergen ging kijken en bracht een uitvoerige impressie

Praktisch:

Meer informatie: www.mudel.be

www.martinwallaert.be

www.martinwallaert.com  

Impressie van de tentoonstelling

Latemse wijk Hooglatem krijgt meer bebossing!

Hooglatem krijgt er op één jaar tijd niet één maar twee speelbossen bij. Enerzijds voegt het bestuur in de Moeistraat, waar een toegangspoort naar het Parkbos ingericht wordt, enkele speelelementen toe aan het jonge bos. Anderzijds wordt op het speelterrein Tussen Beken zelf een stuk bos toegevoegd aan de speelelementen.

Tussen Beken

Op het speelterrein Tussen Beken werden 20 ruwe berken (Betula pendula), 8 zwarte elzen (Alnus glutinosa) en 6 amberbomen (Liquidambar styraciflua) aangeplant. Verder wordt aan de straatzijde een struikengordel aangelegd met voornamelijk inheems plantmateriaal, zoals sporkenhout en kornoelje. Deze aanplant kan een bescheiden bos genoemd worden.

De bomen zullen voor de nodige verkoeling zorgen. Op het speelplein waren immers weinig schaduwplekken te vinden. Het speelplein in Tussen Beken heeft bovendien een strategische ligging: het bevindt zich tussen de Westerplas en het Parkbos. De nieuwe bomen zorgen tot slot voor extra beschutting en broedplaatsen voor onder andere vogels en vleermuizen. Het nieuwe bosje zorgt dus niet enkel voor schaduw, maar draagt ook bij aan de biodiversiteit. En uiteraard is het leuker spelen op een bomenrijk speelplein.

Bosje aan speelterrein is aanzet… naar vergroening

De fietssnelwegen geven fietsverkeer een boost!

Het fietsgebruik in Vlaanderen zit in de lift. Dat blijkt ook uit recente cijfers van het Fiets-DNA, het tweejaarlijks onderzoek van Fietsberaad Vlaanderen. De helft van de Vlamingen fietst minstens eenmaal per week; 30% springt zelfs dagelijks op de fiets.

De gebruikers van de F7 zijn erg tevreden over de fietssnelweg tussen Gent en Kortrijk. De grote meerderheid (80%) geeft aan dat de fietssnelweg aan hun verwachtingen voldoet. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Provincie Oost-Vlaanderen liet uitvoeren bij de gebruikers van de F7.

In een parallel onderzoek peilde de Provincie bij een representatieve groep Oost-Vlamingen naar het gebruik en de beleving van het totale fietssnelwegennetwerk in onze provincie. Daaruit blijkt dat vooral de kwaliteit van het wegdek en de veiligheid van de fietssnelwegen de Oost-Vlamingen weten te bekoren. De resultaten van de onderzoeken bevestigen het belang van de fietssnelwegen om meer mensen voor de fiets te doen kiezen.

De mannen (60%) zijn op de F7 in de meerderheid, maar ook kinderen vinden steeds meer de weg naar de fietssnelweg om naar school of hobby te fietsen. De kinderen volgen hiermee het voorbeeld van hun ouders, want meer dan de helft van de gebruikers gaf aan dat ook hun kinderen gebruik maken van de fietssnelweg.

Ongeveer de helft van de fietsers op de F7 fietst elektrisch, wat meer is dan het globale cijfer voor Oost-Vlaanderen (35%). Dit toont aan dat de fietssnelweg zich goed leent voor elektrisch fietsen. Iets meer dan 30% van de fietsers rijdt op een weekdag in een enkele rit langer dan een half uur op de F7. De combinatie van deze twee resultaten toont aan dat dankzij de fietssnelwegen langere afstanden van tien kilometer of meer haalbaarder worden voor een grotere groep mensen.

Bijna de helft van de Oost-Vlamingen die de fietssnelwegen nog niet gebruiken, geven aan dat ze dat in de toekomst misschien wel zouden willen doen. Ook uit dit resultaat blijkt nog maar eens het potentieel van de fietssnelwegen om meer Oost-Vlamingen uit de wagen en op de fietssnelweg te krijgen. De kwaliteit en de attractiviteit van de F7 tussen Gent en Kortrijk, die voor het merendeel voltooid is, kan daarbij als een blauwdruk gelden voor de verdere ontwikkeling van het netwerk.

Het tevredenheidsonderzoek is een initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen en werd uitgevoerd door Profacts. Het onderzoek meet de tevredenheid over het gebruik van Fietssnelweg F7 in Oost-Vlaanderen (Gent – De Pinte – Deinze – Zulte). De beide bevragingen vonden plaats in oktober- november 2022. De online bevraging, gericht op een panel van Oost-Vlamingen, werd ingevuld door 600 respondenten. De bevraging van gebruikers van de F7 bereikte 399 respondenten.

“Meten is weten. Dus doet het Provinciebestuur onderzoek in diverse beleidssectoren, zo ook rond fietsbeleid. Als we weten hoe de gebruiker de fietssnelwegen ervaart, kunnen we ons beleid bijsturen indien nodig.”

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Steunpunt data-analyse

REBELS of het verzet van 75+ te GENT in De Brug

  • De schitterende korte documentaire Rebels van Vicoria Deluxe.  Geniet mee van een stukje uit de video en klik op deze link: https://vimeo.com/748713853
  • Knack-redacteur en boekschrijver Ann Peuteman en Erik Kellens (te zien in de documentaire). Beiden vertellen graag meer over de meerwaarde maar ook de miskenning van rebelse 75-plussers. Zij gaan ook graag in gesprek met de zaal hierover. 

Op donderdag 16 februari organiseert  De Brug “REBELS” Het verzet van 75-plussers: in boekvorm en film:

                      Ann Peuteman over ouderen — Achtergrond — Sociaal.Net

Inkom is gratis – schrijf je in via  de.brug.gent@gmail.com

Paul DEBOOSER

Secretaris BBTK Gent

Iedereen is welkom. 

Metaal – Staal – Logistiek – Vrij onderwijs – Apcb 

pdebooser@bbtk-abvv.be

M +32 0495 64 04 67 ▪ T +32 09 265 52 72 
Vrijdagmarkt 9 ▪ 9000 Gent

www.bbtk.org

 

 

Sint-Martens-Latem: Gemeentebestuur gaat voor grondige opwaardering van site Vierschaar in Deurle

De Latemse gemeenteraad van 23 januari 2023 nam de eerste stap in het bouw- en renovatieproject van site De Vierschaar, met name door de goedkeuring van de selectieleidraad voor de aanstelling van een ontwerpbureau.

Het project omvat het verbouwen van site De Vierschaar, met een gedeelte nieuwbouw (kleine theater- en concertzaal) en een gedeelte (ver)nieuwbouw van het huidige gebouw ‘Centrum De Vierschaar’. Ook het beschermd monument ‘Villa Juliana’, beter bekend als het oude gemeentehuis van Deurle, en de volledige omgevingsaanleg worden geïntegreerd in het bouwprogramma. 

Het eindresultaat moet zorgen voor de integratie van bestaande en nieuwe gebouwen tot een eengemaakte site en dorpszaal waar het verenigings- en cultuurgebeuren van Sint-Martens-Latem zich zal kunnen ontplooien. 

Het programma van eisen omvat onder andere een inkomhal, een keuken, een café-lobby (met bar), een theater- en concertzaal (met backstage), sanitaire voorzieningen, omgevingsaanleg … en is op basis van de wensen van de lokale verenigingen opgemaakt.

De renovatie van het erfgoed-gedeelte Villa Juliana is al voorzien in 2024, zodat dit gebouw in al z’n glorie terug kan pronken en klaar is voor de toekomst (beschermd tegen weer en wind en voorzien van alle nodige isolatie). Voorlopig worden de kosten geraamd op 3,6 miljoen euro, waarin 400.000 voor ‘Villa Juliana’…

foto’s: het gemeenschapslokaal en de oorspronkelijke ‘Villa Juliana’

Model Eva Rossie hanteert voortaan zelf de camera

Eva Rossie leerden we als model kennen in Flair en de modebladen uit de jaren ’80, ze was piepjong en bloedmooi. Eva studeerde fotografie en kunstgeschiedenis en reisde zowat de hele wereld rond als professioneel model. Toen ze veertig werd, vond ze dat ze haar passie voor de fotografie moest verzilveren en besloot ze de andere kant van de lens te exploreren en ging ze zelf de camera hanteren.

EVA (52): “Fotografie is altijd mijn grote passie geweest. Na mijn veertigste liet ik het modellenleven achter me. Ik studeerde kunstgeschiedenis in Gent en ondertussen was ik assistent van mijn man, Carl de Keyzer.

Pas op mijn vijftigste begon ik terug zelf te fotograferen, met als doel: de beeldvorming rond gender. Dat doe ik via portretten en naaktfotografie. Naaktfotografie ligt niet voor de hand, maar al doende leert men. Ik heb mezelf veel gefotografeerd. Mijn eigen lichaam was als het ware het oefenterrein. Door die foto’s te delen, reikte ik andere vrouwen de hand. Ze hadden meteen door dat ik mezelf niet probeerde te verheerlijken, maar net een eerlijk portret wou maken. Zo groeide ik geleidelijk aan naar een eigen stijl waarvan Les (Dés)Habilleuses een culminatiepunt is.

Noem mijn stijl gerust ‘visual storytelling’ waarbij het model centraal staat. Mijn modellen geven zich letterlijk en figuurlijk bloot. Voor de expo en het boek werkte ik met 28 modellen in het Kasteel van Laarne.

Er zijn een paar professionele modellen bij, maar de meeste zijn vriendinnen of mensen die ik via via leerde kennen. 28 modellen, dat zijn 28 verschillende karakters. Voor mij draait alles om de ontmoeting. Elke fotoshoot is een intens proces. Een beeld is een wisselwerking tussen model en fotograaf. Waar voelt het model zich goed bij? Hoe gaan we om met zijn of haar kwetsbaarheid? Mag er een vetrolletje getoond worden? Is een zichtbare tepel een stap te ver? Bij elk van de modellen zijn de antwoorden op die vragen anders. Eigenlijk is heel het project het resultaat van de ontmoeting met die 28 mensen en de dialoog met het kasteel. Tegelijk heb ik in dat jaar dat ik met Les (Dés)Habilleuses bezig was ook veel geleerd over mezelf. Dit project voelt echt aan als een bevrijding. In het boek beschrijf ik de theoretische onderlaag van het project. Bij sommige foto’s ga ik ook dieper in op hoe een foto tot stand is gekomen. Het gaat er mij niet om zomaar visual pleasure te creëren. Akkoord, een foto moet stilistisch kloppen. Maar het achterliggende verhaal is minstens even belangrijk.”

Eva heeft ook de wereld gezien dankzij haar baan als professioneel model. Deze ervaringen geven haar oog voor schoonheid, een talent om met vrijwel iedereen om te gaan, en een gevoel van hoe het is om te worden onderworpen aan de blik van de fotograaf. Ze weet wat het is om je kwetsbaar te voelen. Als mens, als vrouw. Maar in deze kwetsbaarheid vindt ze elegantie.

Ze werkte nauw samen met enkele van de beste fotografen ter wereld, zowel als model als of als assistent. Denk dan maar aan projecten van Japan tot de VS, en van mode tot documentaire. Deze diverse ervaringen hebben Eva Rossie een uitgebreide set aan vaardigheden opgeleverd en het vermogen om beelden vanuit verschillende invalshoeken te benaderen.

Eva Rossie is een pleitbezorger voor de waarde van alle mensen. Iedereen, ongeacht geslacht of leeftijd, moet zich sensueel en gewenst kunnen voelen. De vrouwelijke blik van Eva Rossie zorgt natuurlijk voor een verfrissend perspectief. Uw persoonlijke boeiende allure komt steeds naar voren in haar foto’s – op .

Eva Rossie helpt je je op je gemak te voelen, en op haar beurt helpt ze je gevoel van sensualiteit natuurlijk te laten aanvoelen. Ze biedt gepersonaliseerde fotoshoots aan en Fine Art Prints. En nu ook haar eerste boek ‘Les (Dés)Habilleuses’ dat ontstaan is dankzij een samenwerking met het kasteel van Laarne.

De tentoonstelling

Waar? Kasteel van Laarne, Eekhoekstraat 5, 9270 Laarne.
Wanneer? Van 18 februari tot en met 26 maart 2023. Open van dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 18.00 uur. Gesloten op maandag.
Hoe lang? Een bezoek duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur.

Zaterdag 18 februari 2023 tot en met zondag 26 maart 2023


Contactgegevens?
https://www.herita.be/nl/evenements/les-deshabilleuses

Buurtfeesten zijn populair in Latem & Deurle

Buurtfeesten worden voortaan nog beter ondersteund in Sint-Martens-Latem

De inwoners van Sint-Martens-Latem vieren graag feest. Het lokaal bestuur wil buurtfeesten dan ook zoveel mogelijk ondersteunen, zowel op financieel als op logistiek vlak.

Nieuw reglement

Op de gemeenteraad van 23 januari 2023 werd een nieuw reglement ter ondersteuning van buurtfeesten goedgekeurd, waardoor een buurtfeest heel het jaar door wordt ondersteund(voorheen was dit enkel tussen april en oktober). Het jaarlijks subsidiebedrag werd bovendien opgetrokken tot 250 euro en er kan voor elk buurtfeest een beroep worden gedaan op het daartoe voorziene uitleenmateriaal.

Enkele richtlijnen waarmee de organisator rekening moet houden, zijn: 

• U organiseert steeds een buurtfeest met minimum 2 buren.

• U nodigt minimaal 10 huishoudens van dezelfde straat uit en/of een nabijgelegen straat. 

• Op de uitnodiging staat vermeld dat het feest georganiseerd wordt met de steun van het lokaal bestuur.

• U bezorgt ons alle info ten minste 6 weken voor het feest.

• U stuurt ons na het feest een leuke foto die wij kunnen gebruiken in onze communicatie. 

Subsidie en gratis uitleenmateriaal

Er wordt een subsidie van 250 euro (1x/jaar) voorzien en de organisator kan gratis uitleenmateriaal verkrijgen (stoelen, tafels, easy-up-tentjes …).

Meer informatie

www.sint-martens-latem.be/buurtfeesten

Filip Christiaens, schepen van feestelijkheden
filip.christiaens@sint-martens-latem.be – 0474 80 01 17

Sint-Martens-Latem beoogt een ruime make-over van het containerpark

Het moderniseren van het recyclagepark, met oog voor ergonomie, klantvriendelijkheid en automatisatie: het was een belangrijke doelstelling van het lokaal bestuur. Tijdens de gemeenteraad van 23 januari 2023 werd hiervoor het startschot gegeven.

Recyclagepark Sint-Martens-Latem krijgt een make-over

Verhoogde berm

Concreet zal een verhoogde berm worden aangelegd waarlangs de hoge afvalcontainers worden geplaatst. Bezoekers zullen over de berm moeten rijden, van waarop ze het afval in de betreffende container kunnen deponeren. Op die manier kunnen trappen naast de containers geëlimineerd worden, wat een forse verbetering in gebruiksgemak zal zijn. Lage containers blijven vanaf de begane grond bereikbaar.

Automatisering

Verder zal het park optimaal geautomatiseerd worden. Er wordt een tweede weegbrug geïnstalleerd, wat de circulatie naar en van het betalende gedeelte ten goede zal komen. Door het verschil tussen de inkomende en de uitgaande weging zal menonmiddellijk een bedrag kunnen vereffenen corresponderend met het aangeleverde soort afval. Bij de weging, de aanduiding van de afvalfractie, noch bij de betaling zal de tussenkomst van een parkwachter nodig zijn. De parkwachters kunnen zich dus volop toeleggen op hun echte taak: het begeleiden en helpen van de bezoekers.

Timing

De gemeenteraad keurde unaniem het bestek goed ter aanstelling van een aannemer die zal instaan voor alle soft- en hardware voor de toegangscontrole, de wegingen en de betaling. Daarmee schiet het project nu officieel uit de startblokken. De effectieve uitvoering is voorzien voor de winter van 2023-2024.

Informatie

Rigo Van de Voorde, schepen van afvalbeleid

rigo.vandevoorde@sint-martens-latem.be – 09 282 17 00