SINT-MARTENS-LATEM : GEMEENTERAAD VAN 24 FEBRUARI 2014

 

image001

 

M E M O R I E   V A N   T O E L I C H T I N G

 

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Algemeen bestuur – Oprichting werkgroep samenwerking gemeente – OCMW-bestuur.

In uitvoering van de meerjarenplannen van het gemeentebestuur en het OCMW-bestuur van Sint-Martens-Latem, engageren de gemeenteraad en de OCMW-raad zich om een zo groot mogelijke samenwerking te realiseren, rekening houdend met de lokale context.

Deze samenwerking moeten in eerste instantie leiden tot een vereenvoudigde en duidelijke dienstverlening voor de inwoners van Sint-Martens-Latem. Daarnaast moet deze samenwerking ook leiden tot organisatorische vereenvoudiging en financiële voordelen voor het lokaal bestuur.

Om deze doelstellingen te vertalen naar concrete voorstellen, richten de gemeente- en OCMW-raad een werkgroep op die zal samengesteld worden door de leden van de managementteams van beide organisaties en zal voorgezeten worden door de schepen/OCMW-voorzitter.

Deze werkgroep krijgt als opdracht voor 31 december 2014 een rapport neer te leggen bij de gemeenteraad en de OCMW-raad  waarin concrete voorstellen zijn uitgewerkt om de vermelde doelstellingen te realiseren in de periode 2015-2019.

 

2. Algemeen bestuur – Overeenkomst contactcenter bij noodsituaties: goedkeuring.

In het kader van zijn opdrachten voor de noodplanning en het crisisbeheer beschikt de Algemene Directie Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) sinds 2011 over een Contact center om bij noodsituaties de bevolking te informeren. Voor de periode 2014 – 2017 werd daartoe een nieuw raamcontract afgesloten met een particuliere onderneming (IPG). Elke lokale overheid die met een noodsituatie geconfronteerd wordt, kan hiervan gebruik maken en het Contact center op elk moment activeren. Zowel de oproepen ‘discipline 5’ (algemene informatie) als de oproepen ‘discipline 2’ (slachtofferinformatie) kunnen behandeld worden.

Om gebruik te kunnen maken van het Contact center bij noodsituaties dient het gemeentebestuur een overeenkomst te sluiten met IPG. Deze overeenkomst heeft tot doel de activerings- en gebruiksomstandigheden van het Contact center bij noodsituaties te omschrijven en bij activering een snelle authentificatie mogelijk te maken.

De ondertekening van de overeenkomst heeft geen directe financiële weerslag. De stand-by van het Contact center wordt door de FOD Binnenlandse Zaken gefinancierd. Enkel het effectief gebruik bij een noodsituatie of een oefening valt ten laste van de gemeente.

 

 

3. Grondgebiedzaken – Uitvoeren van onderhouds– en herstellingswerken aan de gemeentelijke wegen: goedkeuring lastvoorwaarden.

Met het oog op een adequaat onderhoud van de gemeentelijke wegenis wordt een bestek ter goedkeuring voorgelegd voor een raamcontract geldig gedurende 12 maanden. De opdracht wordt geraamd op € 51.269,50 excl. btw. De opdracht wordt toegewezen via de onderhandelingsprocedure.

 

4. Grondgebiedzaken – Ondergronds brengen nutsleidingen Vossestaart: goedkeuring.

Het betreft het ondergronds brengen van het laagspanningsnet en het openbare verlichtingsnet in de Vossestaart naar aanleiding van de geplande riolerings- en wegeniswerken. Het betreft o.m. het plaatsen en aansluiten van 7 OV-palen met LED verlichting. De kostprijs wordt geraamd op € 18.551,48 incl. btw. (zie beleidsplan 2014/GBB-CBS0670-00/2250407 – pag. 26/74).

 

5. Grondgebiedzaken – Vervangen openbare verlichting Nelemeersstraat (tussen Baarlefrankrijkstraat en Buizenbergstraat): goedkeuring.

Het betreft het verwijderen van 13 bestaande armaturen en het leveren, plaatsen en aansluiten van 12 nieuwe OV-palen. De kosten worden geraamd op € 16.942,48 incl. btw. (zie beleidsplan 2014/GBB-CBS0670-00/2250407 – pag. 26/74).

 

6. Grondgebiedzaken – Uitbreiding openbare verlichting Karrestraat: goedkeuring.

Het betreft het leveren, plaatsen en aansluiten van een bijkomend lichtpunt in de Karrestraat. De kostprijs wordt geraamd op € 853,61 incl. btw. (zie beleidsplan 2014/GBB-CBS0670-00/2250407 – pag. 26/74).

 

7. Welzijn – Gemeentelijke Basisschool – aankoop dakvlakramen: goedkeuring.

In actie 21 (ACT-021 pag 31/74) van de beleidsnota 2014 wordt voorzien in het verbeteren infrastructuur gemeentelijke basisschool.

Een onderdeel daarvan is de vervanging van een 18-tal dakvlakramen. Deze zullen geplaatst worden door de technische buitendienst. De aankoopprijs wordt geraamd op € 11.000 incl. btw.

 

8. Welzijn – Gemeentelijke Basisschool – vervanging vloerbekleding afdeling Burgemeesterstraat: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

In actie 21 (ACT-021 pag 31/74) van de beleidsnota 2014 wordt voorzien in het verbeteren infrastructuur gemeentelijke basisschool.

Een onderdeel daarvan is de vervanging van de bestaande vloerbekleding (linoleum – 1984). De kostprijs wordt geraamd op € 33.375,00 excl. btw of € 40.383,75 incl. 21% btw.

 

9. Vrije tijd – Projectovereenkomst stookplaatsrenovatie (sanitair warm water & regeling) gemeentelijke sporthal: goedkeuring.

Op 6 september 2010 keurde de gemeenteraad een kaderovereenkomst goed met Imewo inzake ondersteuningactiviteiten gericht op energiebesparingen.

In actie 18 (ACT-018 pag. 42/74) van de beleidsnota 2014 wordt voorzien in de renovatie van de gemeentelijke sporthal. Onderdeel daarvan is o.m. de vervanging van de boilers voor warm water productie en een betere afregeling van de verwarming, waarbij tegelijk een energiebesparing wordt nagestreefd.

In het kader daarvan wordt een projectovereenkomst met Imewo voorgesteld. De vervanging van de boilers en de regeling van de verwarming worden geraamd op € 19.549 excl. btw. De geraamde jaarlijkse besparing bedraagt € 1.675. De terugverdientijd, rekening houdend met een stijgende kost van 4 % op jaarbasis, wordt geraamd op 10 jaar.

Imewo zal instaan voor de projectcoördinatie.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.