BOSBEHOUD LATEM DEURLE VERNIEUWT BESTUUR

LATEM/DEURLE

De vzw Bosbehoud zet zich sinds 1999 permanent in om te ijveren naar het maximale behoud van het waardevolle landschappelijk karakter van beide dorpen. Deze acties richten zich niet enkel naar het mooie woonbosgebied, gekenmerkt door zijn prachtige dreven, maar ook naar de revalorisatie van beide dorpskernen.

De raad van bestuur is thans samengesteld uit Edwin Baert, Guy Gyselynck, Alex Callant, Manu Taevernier en Bernard Herbert. De vzw is tevens vertegenwoordigd in de Minaraad en in de Werkgroep Bomenbeleid (Arboretum).

Wie lid wil worden van vzw Bosbehoud kan dit doen uit solidariteit of als ondersteuning van de ondernomen en nog te ondernemen acties mits storting van € 50 op rekening Fortisbank 290-0314511-85vzw Bosbehoud’ met vermelding lidgeld werkjaar 2010.

Contact: bosbehoud@gmail.com

P1030462