Sint-Martens-Latem wil ZONE 30 invoeren in alle woonstraten

Het mobiliteitsplan voor Sint-Martens-Latem werd op 30 mei 2016 vastgelegd.
Op de gemeenteraad van 20 februari e.k. wil het College een aanpassing aan het toen gestemde reglement voorleggen, met name de invoering van de  ‘zone 30’ op bijna alle straten van de gemeente met uitzondering van enkele belangrijke verbindingswegen.

De inwoners zouden zelf vragende partij zijn om zo de verkeersveiligheid en de leefkwaliteit te verbeteren in de woonkernen.
Een rondvraag bij de bevolking leverde onze redactie alleen maar verstomming op en werd enkel bevestigd door schoolgemeenschappen, bewoners van dreven en woonerven.
Buiten de Milieuraad zou geen enkele andere adviesraad achter deze ingreep staan. Sommigen betwijfelen dat de snelheidsbeperking de uitstoot van schadelijke gassen zou ten goede komen. Wat het risico op ongevallen betreft bij deze ‘zone 30’, kunnen de meesten dan wel inkomen dat bij een aanrijding de schade zou beperkt blijven tot ‘stoffelijk’ maar een minpunt is blijkbaar toch het risico op stremming van het verkeer en de kans op een verkeersinfarct.
De mobiliteit in Sint-Martens-Latem is nu al problematisch, zeker bij het inschuiven op gewestwegen.

Wie de visie van het College wil lezen kan dit door op deze link te klikken.

Laat je niet verrassen en memoriseer de kaart !kaart-snelheidszones-01052017

Meer verneem je op de raadzitting van maandag 20 februari 2017.

zone_30_2.jpg

Deurle : Bea Roos toont ons Iran, een reisverslag

Reisverslag Iran

Reisverslag Iran

De Islamistische Republiek Iran (zo is het officieel) heeft een bijzonder lange geschiedenis en kan met recht en reden als één van de bakermatten van de beschaving genoemd worden. Teheran, Islam, Ayatollah Khomeini, Isfahan, moskee en mausoleum, Shiraz en Persepolis. Zarathustra, oude dorpjes met nauwe straatjes, leefgewoonten in de steden en op het platteland.
Wil je meer weten over dit bijzondere land? Komt dan zeker naar de foto-avond.
Bea Roos brengt haar boeiend reisverslag.
Waar ?
Xavier De Cocklaan 5, 9831 Deurle
Wanneer ?
vrij 17/02/17 om 19:30
Prijs ?
€ 5 (Basisprijs: € 5; leden: € 3)
Reservatie :
e-mail: info@gezinsbond-deurle-latem.be
tel.: 09-282 51 30
 

iran

shoppen in shiraz…

De Pinte: Theo Francken licht zijn beleid toe in ‘Polderbos’ en toost op de regio-afdelingen

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken is op donderdag 16 februari te gast bij N-VA De Pinte (in samenwerking met N-VA Sint-Martens-Latem en N-VA Nazareth).Hij zal er een boeiende uiteenzetting over zijn beleid geven.

Nadien kan het publiek nakaarten met een lekker drankje aangeboden de organiserende afdelingen.

We verwachten Theo om 20 uur  in het Ontmoetingscentrum Polderbos in De Pinte.

De deuren gaan open vanaf 19 u.30, kom tijdig, de plaatsen zijn beperkt!

affiche_francken_web

Waar?

Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP)
Polderbos 20
9840 De Pinte

Wanneer? 16 februari 2017 om 20 uur

Aalmoezenier/dichter Didier De Vreese getuigt over zijn ervaringen in De Nieuwe Wandeling

Het Bestuur van het DF Latem-Deurle wenst U met genoegen uit te nodigen op de voordracht over “Mijn ervaringen in de aalmoezeniersdienst van de Nieuwe Wandeling”

door Didier De Vreese

op donderdag 16 februari 2017 om 20 uur

in de Brouwerijschuur, Dorp 24 te Sint-Martens-Latem

Didier De Vreese komt praten over zijn ervaringen als vrijwilliger in de R.K. aalmoezeniersdienst in De Nieuwe Wandeling.

Volgende  thema’s worden komen aan bod :

vergiffenis, vergeving, genade, eerlijkheid versus leugens, excuses, uitvluchten, (negatief) zelfbeeld, zelfrespect, vertrouwen, eigenwaarde, eenzaamheid, verveling, routine, sleur versus aanbod aan activiteiten, seksualiteit in de gevangenis, vrouwen(afdeling), spijt, of niet, en eventuele gevolgen.

Ann Willems zorgt op fluit en hobo voor muzikale tussendoortjes.

Deelnameprijs:Leden met Davidsfonds-Cultuurkaart: gratis; Niet-leden: 5 euro

nieuwewandeling-rijksgevangenis

JOKE SCHAUVLIEGE komt naar Centrum Vierschaar in Deurle-Latem

SINT-MARTENS-LATEM
Minister Joke Schauvliege komt op dinsdag 31 januari 2017 het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen toelichten.

 Het CD&V-afdelingsbestuur van Sint-Martens-Latem, in samenwerking met de CD&V-afdelings-besturen van Nazareth en De Pinte, nodigt Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege uit om haar beleid en in het bijzonder het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen toe te lichten.

Waar en wanneer ?

Dinsdag 31 januari 2017 om 20 uur in de zaal “De Vierschaar”, Xavier De Cocklaan 5, Deurle.

Graag aanwezigheid bevestigen op peter.depaepe@skynet.be of 0475 95 91 57.

schauvliege

Maart is circusmaand inHooglatem

Het circus Pepino 

komt naar Sint-Martens-Latem van za 11 maart t.e.m. woe 15 maart 2017.

We staan in de Constant Permekelaan aan het wijkcentrum OASE.

Het is een zeer leuk programma voor jong en oud met veel diertjes zoals pony’s, geitjes, een kameel,… .
Ook een clown, meisje aan de trapeze, acrobaten, jongleurs,… zijn er te zien.

Nu hebben wij een speciale aanbieding voor enkel groepen. We willen iedereen de kans geven om eens naar een “echt” circus te komen. Groepen betalen slechts 5 euro per persoon. Voor de directie en begeleiders is het gratis toegang.

Deze prijs is enkel voor groepen of scholen! Zou u meer dan 70 betalende personen hebben, geven we ook een extra voorstelling zonder extra kosten.
U mag de dag en het uur kiezen tijdens ons verblijf.

Zou u minder personen hebben kan u ook voor deze prijs tijdens de geplande voorstellingen komen. Dat is zaterdag 11 maart om 16 u, zondag  12 maart om 15 u en woensdag 15 maart om 14 u. Gelieve ons op de hoogte te brengen zodat we genoeg plaatsen voorzien.

Eventueel plaats maken voor rolstoel-patiënten. Ons circus is geschikt voor rolstoelgebruikers. Natuurlijk zijn familie-leden ook aan deze prijs van harte welkom! Zoals kinderen, kleinkinderen, gepensioneerden,… .

Er is reeds een extra voorstelling voorzien op dinsdag 14 maart 2017 om 13 uur. U bent ook van harte welkom tijdens deze voorstelling!

Zou u interesse hebben, gelieve ons toch een tijdje op voorhand dit te laten weten, telefonisch of via e-mail. Dan houden wij zeker rekening met uw wensen.
U betaalt op de dag zelf. Er zal iemand aan de ingang staan of aan de kassa zitten.
Aan deze persoon kan u het aantal aanwezigen doorgeven en cash betalen.
Wenst u graag een bewijs van ontvangst, geen probleem, dan zend ik u dit per e-mail of post door.
U mag ook een documentje laten afstempelen door de directie van het circus.
Ik hoop u hierbij van dienst te kunnen zijn en hopelijk tot dan!

Tot op de show!
Roland Dubois, Directie circus Pepino

contact : 0479/131908

circuspepino@hotmail.com

cicus

DE LATEMSE KUNSTKRING NODIGT UIT…

Bij het begin van dit nieuwe jaar wenst het bestuur van de Latemse Kunstkring u  een gezond en gelukkig 2017.

We willen u van harte uitnodigen op vijf activiteiten die de eerstkomende maanden gepland staan. We geven u hieronder een overzicht.

 

 NIEUWJAARSRECEPTIE De LKK nodigt u graag uit op onze traditionele nieuwjaarsreceptie, die plaatsvindt op zondag 29 januari 2017 om 11.00 uur in de Oude Brouwerij.
Voorzitter Freya Malfait zal een kort welkomstwoord uitspreken en schepen van Cultuur Kristof Vanden Berghe licht de grotere culturele lokale projecten voor 2017 toe.

Bij een glas en een broodje maken we erna tijd voor een gezellige babbel.  De receptie bieden we onze leden gratis aan. We hopen op een grote opkomst.  Allen hartelijk welkom!

Wanneer? Zondag 29 januari 2017 (om 11.00 uur)

Locatie: Oude Brouwerij, Dorp 24, Sint-Martens-Latem

 

Mogen wij meteen ook vragen uw lidmaatschapsbijdrage voor 2017 in orde te brengen?

De lidmaatschapsbijdrage bedraagt 12 euro per jaar (en per gezin).

Leden die via e-mail verwittigd worden, krijgen een korting van 2 euro en betalen dus    10 euro.

Overschrijven kan op rekeningnummer BE85 3900 3400 3306 van de Latemse Kunstkring (per adres: Lindestraat 4, 9831 Deurle).

ACTIVITEITEN

TWEE LEZINGEN IN MUSEUM DHONDT-DHAENENS

Het BVC-LKK-Platform heeft het genoegen u uit te nodigen voor twee bijzondere lezingen van Joost De Clercq in Museum Dhondt-Dhaenens in Deurle.

Joost Declercq is sinds 2004 directeur van Museum Dhondt-Dhaenens.
Daarvóór verdiende hij zijn sporen als galeriehouder en oprichter van De Nieuwe Opdrachtgevers, een vzw die kunstprojecten in de publieke ruimte begeleidt.
Joost Declercq werkte ook enkele jaren voor de Foundation Hans Hartung & Anna-Eva Bergman in Antibes.

“De appreciatie van kunst is nooit een zekerheid, maar onderhevig aan de tijdsgeest en modeverschijnselen. Wat vandaag succes heeft, kan morgen alweer vergeten zijn.
Hoe kunnen we toch wat waardevol is, koesteren en een plaats blijven geven in het huidige kunstklimaat?”

  1. Joost Declercq over het verzamelen van werken van Latemse kunstenaars In deze eerste lezing plaatst Joost De Clercq de Latemse kunstproductie in een ruimer internationaal kader en bespreekt enkele imagoproblemen van de Latemse kunst.
    De lezing wordt gevolgd door een drankje en een hapje.

Datum: donderdag 26 januari 2017 (om 19.30 uur precies)

Prijs:     5 euro (lezing, inclusief een drankje en hapje), over te schrijven op
rekeningnummer BE 85 3900 3400 3306;                per adres: Lindestraat 4, 9831 Deurle

 

  1. Joost Declercq over het verzamelen van werken van hedendaagse kunstenaars
    De spreker zal het in zijn tweede lezing hebben over de actuele situatie van de hedendaagse kunst en hoe binnen die context de kunstenaars uit Sint-Martens-Latem eventueel opnieuw kunnen worden gepositioneerd.

 

Datum: donderdag 2 februari 2017 (om 19.30 uur precies) Prijs:      6 euro (lezing, inclusief drankje en hapje) over te schrijven op rekeningnummer BE 85 3900 3400 3306; per adres: Lindestraat 4, 9831 Deurle

BEZOEK AAN KNOKKE-HEIST Op zondag 26 maart 2017 gaan we op verplaatsing naar de kust.

We organiseren een rondleiding met als thema villabouw in Knokke-Heist. Meer info volgt later.

BEZOEK AAN RONSE Op 29 april 2017 – details volgen later.

Hieronder oude postkaart van befaamde villa in Knokke-Duinbergen 

villa-duinbergen

Toosten op 2017 met harmonieorkest

 

HARMONIEORKEST SINT-MARTENS-LATEMKLINKT OP HET NIEUWE JAAR 2017

Op vrijdag 27 januari 2017 nodigen we u graag uit voor een nieuwjaarsdrink om 20 uur in ons repetitielokaal (Kortrijksesteenweg 95A, Sint-Martens-Latem).
Het instaporkest vergast u op enkele leuke nummers.

Daarna houden we een receptie en klinken we met z’n allen op het nieuwe jaar.

Nodig gerust vrienden, familie en kennissen uit.
Wie er graag bij wil zijn, geeft een seintje aan Ward Claeyssens via wclaeyssens@telenet.be.

Iedereen is namens het bestuur van harte welkom!

harmonie.jpg

Davidsfonds zet auteur Peter Terrin tegenover Magda Van Haecht

Het bestuur van het Davidsfonds nodigt u met genoegen uit in het kader van Toast Literair tot Een gesprek met Peter Terrin.
De lezing vindt plaats op zondag 22 januari 2017 te 10.30u. in de Brouwerijschuur, Dorp 24 te Sint-Martens-Latem.

Terrins eerste bundel verscheen in 1998 en kreeg de naam ‘De Code’ mee. In 2001 volgde zijn eerste roman, ‘Kras’.
Hij werd twee keer genomineerd voor de AKO Literatuurprijs voor zijn roman ‘Blanco’ en verhalenbundel ‘De Bijeneters’ en won op 29 oktober 2012 deze prijs voor zijn roman ‘Post Mortem’.
In 2010 werd zijn boek ‘ De bewaker’ ook genomineerd voor de Halewijnprijs 2012.
Zijn laatste roman ‘Yucca’ verscheen enkele maanden geleden.
In een gesprek met Magda Van Haecht vertelt hij over zijn boeken.

De voorstelling wordt afgesloten met een drankje en een toast op het nieuwe Jaar.

Deelnameprijs: DF-leden 5 euro, Niet-leden: 10 euro. magdamalo

peter terrin

Provincie registreerde in september meer dan 43 000 fietsverplaatsingen op fietssnelwegen in Sint-Niklaas, Deinze, Oudenaarde en Nazareth

 

In september telde de Provincie Oost-Vlaanderen het fietsverkeer langs vier fietssnelwegen in Sint-Niklaas, Deinze, Oudenaarde en Nazareth. In totaal werden meer dan 43 000 fietsverplaatsingen geregistreerd.

Op vier locaties werd gedurende twee weken het aantal fietsers geteld: op de fietssnelweg Gent-Antwerpen (F4) in Sint-Niklaas, de fietssnelweg Gent-Deinze-Kortrijk (F7) in Deinze en de fietssnelweg Gent-Oudenaarde (F45) in Oudenaarde en Nazareth.

In Sint-Niklaas werden in totaal 18 336 fietsers geregistreerd, in Deinze 12 197 fietsers, in Oudenaarde 8 422 fietsers en in Nazareth 4 504 fietsers.

“De resultaten van de fietstelling geven ons opnieuw een inzicht over hoeveel fietsers zich verplaatsen langs de fietssnelwegen. Op basis van deze fietsdata kunnen we gerichte keuzes maken bij de verdere realisatie van het fietssnelwegenplan en het wegwerken van andere missing links in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk”, licht gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor mobiliteit, toe. ”

Frequent gebruik

Het telproject toont aan dat deze fiets(snel)wegen zowel op werkdagen als in het weekend frequent worden gebruikt. Al zijn er onderlinge verschillen. Voor de metingen langs de fietssnelweg in Sint-Niklaas, Deinze en Oudenaarde werd duidelijk dat gemiddeld het meeste aantal fietsers op werkdagen is geteld. In Sint-Niklaas gebruikten 1 373 fietsers de fietssnelweg t.o.v. 825 op weekenddagen. Voor Deinze werden 886 fietsers gemeten op werkdagen en 612 op weekenddagen. In Oudenaarde werden 566 fietsers op werkdagen gemeten en 449 op weekenddagen. Ter hoogte van het meetpunt in Nazareth – gelegen langs de fietssnelweg F45 – situeert de piek zich in het weekend met gemiddeld 324 fietsers op een weekenddag.

Sterke toename in aantal fietsers

Voor de meetpunten in Sint-Niklaas en Deinze was het de tweede keer op rij dat in de maand september fietsers werden geregistreerd. Voor beide meetpunten zijn er op een dag gemiddeld meer fietsers geregistreerd ten opzichte van vorig jaar. In Sint-Niklaas gebruikten dit jaar 1 222 fietsers de fietssnelweg t.o.v. 862 in 2015. In Deinze werden 813 fietsers geteld t.o.v. 686 in 2015. Ter hoogte van het meetpunt in Sint-Niklaas is de toename het sterkst met op werkdagen een gemiddelde toename van 40%.

Spits

Deze fiets(snel)wegen kennen op werkdagen een duidelijke ochtend- en avondpiek.  Dat wijst op het functioneel gebruik van deze fietsroutes voor woon-werk en woon-schoolverkeer. Tijdens het spitsmoment passeren op een gemiddelde werkdag 250 fietsers per uur in Sint-Niklaas, 90 fietsers per uur in Deinze, 50 fietsers per uur in Oudenaarde en 40 fietsers per uur in Nazareth.

Grote fietsmaat

Uit het telproject is ook af te leiden dat gemiddeld voor de vier meetpunten 90% van de fietsers met een grote fietsmaat rijdt. Daarnaast bevinden er zich gemiddeld 5,5 % bromfietsen. Kinder- en jeugdfietsen vormen een minderheid in het (bovenlokaal) fietsverkeer op de fietssnelwegen.

Niet sneller dan 25 km/uur

De grote meerderheid van de fietsers rijdt op de fietssnelweg niet sneller dan 25 km/uur. Zo is de V85 (snelheid die door 85% niet wordt overschreden) op het meetpunt in Sint-Niklaas 20,5 km/uur, op het meetpunt in Deinze 22,9 km/uur, op het meetpunt in Oudenaarde 25 km/uur en op het meetpunt in Nazareth 20,8 km/uur.

Alle info: Provincie Oost-Vlaanderen – dienst Mobiliteit , Wilsonplein 2, 9000 Gent -contactpersoon: Ilse Smitz – tel. 09 267 77 23

fietsostrades-s-taeledeman

Fietssnelweg Deinze (if – copyright Sven Taeldeman)